En gave for et bedre liv

I disse dager feirer jøder verden over Shavuot, ukesfesten og den kristne Pinsen. Pinsen har sitt utspring, som Påsken og Løvhyttefesten, i en av de tre jødiske valfartsfestene. Det var helligdager hvor man, mens Tempelet ennå bestod i Israel, hadde en religiøs forpliktelse til å reise opp til Jerusalem og til Tempelet for å feire der.

Shavuot er både en feiring av den første innhøstning, den første grøden, og av at Moses fikk Torah, de fem Mosebøkene, i Sinai. Hva om vi grep fatt i dette nå på en symbolsk måte? Hva om vi bringer en ekstra dimensjon inn i denne feiringen, hva enten vi feirer Pinse eller Shavuot?

At vi har fått de fem Mosebøkene burde være selvsagt å feire, det har gitt oss monoteismen slik vi kjenner den i dag og store deler av verden bærer denne arv videre, selv om mange ikke vil vedkjenne seg den.

Men hva med den første grøden? Selvfølgelig kan vi feire det med å kjøpe israelsk frukt og grønnsaker, men for meg står dette for noe langt mer. Israel gir av sin grøde hver eneste dag til hele verden. Israel står i fremste rekke innenfor mange områder ; data- og elektronikk, medisinsk forskning, utnyttelse av begrensede vannresurser innenfor landbruksnæringen, bare for å nevne noen få områder.

De som vil boikotte israelske produkter, må klare seg uten det meste; uten mobiltelefoner, uten alarmsystemer, uten kabel-tv, uten PC, og uten en stor rekke medisinske og livreddende medisiner, hjelpemidler og behandlingsmetoder, alle resultat av forskning ved universitet og sykehus i Israel. Verden ville ha vært langt “fattigere” uten Israel og våre liv ikke like gode. Det er noe å feire.

Min oppfordring er å feire dette ved å gi litt ekstra. En gave for et bedre liv til de mange nye innvandrere i Israel som er med på å bringe landet videre og trygger dets eksistens, men som samtidig sliter økonomisk bl.a. fordi verden behandler landet så stemoderlig. En gave som kan gi jøder i andre land som ikke har det lett, eller som rammes av den stadig økende antisemittismen, en ny start i et hjemland hvor de ikke lenger diskrimineres eller trakasseres. En gave som er med på vise verden at Israel ikke står alene, og som viser verden at gode mennesker ikke aksepterer antisemittismen.

Israel deler med verden av sin avanserte overflod, av vitenskapens og fremskrittets første-grøde. Vis at du verdsetter dette og gleder deg over å få del i dette ved å gi en gave tilbake. Støtt oss i vårt arbeid! Hjelp oss å hjelpe – din støtte betyr mye og gjør en forskjell!

Øyvind Bernatek
Styrets leder