Ekstra utfordringer i julemåneden

Bakgrunnen er følgende; I slutten av oktober kom nyheten om at den israelske regjer-ingen og Jewish Agency var blitt enige om en plan, som skulle sørge for at alle de resterende 8.700 etiopiere som i dag bor i venteleirer i Gondar, skal få avklart sin status innen 9 måneder. De aller fleste vil trolig få godkjent sin søknad om innvandring til Israel. Mange har alt slektninger der.

Jewish Agency skal gjennomføre arbeidet i Etiopia med å forberede immigrantene på livet i Israel. Dette alene er beregnet å skulle koste til sammen $7,5 mill. over en treårs-periode.

Planen er at det skal komme 600 nå i desember. Man antar videre at det vil komme vel 200 personer hver måned de neste tre årene. Jewish Agency tar også på seg å dekke kostnadene til flyreisen. Vi håper at giverne sjenerøst vil ta et krafttak nå før jul og stille opp for å hjelpe disse fattige immigrantene hjem fra sør. Dette kommer også til å bli en stor oppgave som vil gå over lang tid.

På mottakssentrene i Israel skal Jewish Agency stå for forskjellige former for opplæring, som i dag. Målet er at immigrantene hurtigst mulig kan bli uavhengige og i stand til å forsørge seg selv. Det er en meget stor overgang å komme fra enkelt landsbyliv i Etiopia uten vann og elektrisitet, til Israels høyteknologiske hverdag. Mange kan verken lese eller skrive og de har en yrkeserfaring som ikke kan brukes i deres nye hjemland. Oftest har de drevet jordbruk eller verksteder med svært enkle metoder. Nå må de lære et nytt språk og tilpasse seg en annen kultur og arbeidsliv. Dette er virkelig krevende.

Det kommer til å bli et stort press på mottakene nå for å hjelpe immigrantene til rette. For tiden bor det 5.300 nye immigranter i de 16 mottakssentrene for etiopiske innvandrere rundt i Israel. I gjennomsnitt bor de to år i mottaket. Tilskuddet de får fra staten til kjøp av bolig er et absolutt minimum, så mange immigranter fra andre land
blir boende i mottaket mens de prøver å legge seg opp litt egenkapital, før de skaffer seg noe. Imidlertid er det stor prestisje knyttet til å eie fast eiendom i den etiopiske kulturen, så derfor kjøper mange seg noe og flytter ut før de egentlig er helt i stand til å klare alle de nye utfordringene i hverdagen.

På vegne av alle jødene som nå sitter i Gondar og venter på å få komme til Israel og bo i fedrenes land, ber vi om bidrag til dette storslåtte prosjektet. Din støtte kan hjelpe en immigrant hjem.