Ein Yael – en sommerleir i fortiden

Gutter i kopier av datidens klær prøver seg på å dreie en mugge.

Barn på vei inn i fremtiden.

Mange barn av nye immigranter kommer inn under gruppen vanskeligstilte. Skoleferien kan bli ganske
lang, når man ikke har slektninger å dra på besøk til og familien ikke har økonomi til å reise på ferie. Det
går ikke bare å sparke fotball i gata eller henge på senteret uke etter uke, mens “alle” de andre er bortreist. Da er det viktig å ha et godt tilbud noe av tiden.

I Jerusalem kan skolebarn søke om plass på en sommerleir utenom det vanlige. Hver dag blir de hentet med buss og kjørt til en arkeologisk park i utkanten av byen. Sammen med nye venner får barna prøve seg som pottemakere, fargere, saueklippere, bakere; alt gjort som i gamle dager. Barna utvikler nye ferdigheter og de immigrantbarna som for eksempel kommer fra Etiopia kan kanskje vise de andre hvordan en pottemaker virkelig arbeider – for det har de nemlig selv sett der.

Dagen blir full av opplevelser som gir barna forståelse for landets historie og de får erfare hvordan det var å leve i Erez Israel for ca 2.000 år siden. I tillegg til å gi feriebarna et godt alternativ til livet på gaten, knytter det dem sterkere til landet. Gjennom en opplevelse av å gjøre noe morsomt, lykkes med praktisk arbeid og få nye venner – kan immigrantbarna lettere slå rot.

Barna er Israels framtid. Vi vil hjelpe Israel med å ta vare på dem! Takk for at du bidrar, så mange kan dra på leir nå i jubileumsåret.