Også i år holder Ein Yael sommerleir for vanskeligstilte barn

Dette er en praktisk, men vanskelig oppgave som krever samarbeid. (Foto: Jerusalem Foundation)

Her har de vært ute i naturen og hentet leire, bearbeidet den og laget krukker. Andre dager har de klippet sauene, vasket ullen, kardet og spunnet. Så har de farget garnet og vevet med det.
De har lært om landets historie og hvordan man skal ta vare på naturen. Og de har løst praktiske oppgaver og ikke minst fått nye venner og masse frisk luft. Tusen takk.