Tannlegene som kommer fra hele verden skaper blide smil i Jerusalem

Det er de fattigste som trenger tannpleien mest

Dental Volunteers Israel (DVI) er helt avhengig av de frivillige tannlegene som kommer fra hele verden. Det forteller Michelle Levine hos DVI. Arbeidet på klinikken er rett og slett basert på frivillig arbeid og donasjoner. Det at tannlegene som jobber hos DVI er forskjellige mennesker hver måned er en del av det som gjør klinikken ekstra spennende for israelske tannlegelærlinger.

Tannlege Sandra Molinas og Michal gir barna en god opplevelse hos DVI

Dårligstilte trenger god tannpleie mest

I Israel har man gratis forebyggende tannpleie for barn og unge. Men, som observante givere allerede kan forstå – ordet «forebyggende» betyr at det også kun er det som dekkes av stat og kommune. Når tennene først er fulle av hull og råteskade, dekkes ikke alle utgifter. Dermed rammes de fattigste aller hardest.

De som trenger god tannhelse aller mest er de som ikke har råd til å gå til tannlegen når de trenger det. Hvorfor trenger de gode tenner aller mest? spør du kanskje. Tenner har faktisk en enorm påvirkning på hvordan vi ser på oss selv, og hvordan andre oppfatter oss. Barn som ikke har tenner kan bli mobbet og føle seg utenfor. De kan være sky, så de ikke tør å snakke i timen. De gjør det dårligere på skolen fordi de ikke deltar aktivt. Som ung voksen er det vanskeligere å få jobb med dårlige tenner. Som dere skjønner, problemene forplanter seg. Det som kanskje ser ut som en triviell ting – tannhelse – er faktisk en viktig del av hvordan vi som mennesker ser ut, oppfører oss og blir oppfattet av andre.

DVI stepper inn og hjelper

Fordi det kun er den forebyggende tannpleien som er gratis, er det vanskelig for de fattige familiene å gripe tak i tannproblemene når de først har oppstått. Forebyggende er fint nok det, men det er ikke nok. Og det er her DVI kommer inn. Barna kommer stort sett når krisen allerede er på plass. DVIs tannleger fyller hullene, lager kroner og gir barna så sunne tenner som mulig. De vanskeligstilte barna får den hjelpen de trenger – og blir også oppfordret til å ta med seg sine søsken, slik at også de får hjelp. Etter behandlingen får de også opplæring i riktig tannpleie og kosthold, og blir så invitert til å komme tilbake ca hvert kvartal i begynnelsen for oppfølging og fortsatt opplæring av tannhelse. DVIs undervisningsprosjekt er unikt i Israel, og hjelper særlig immigrantfamilier til å lære og forstå moderne tannpleie bedre.

Israelsk tannlegelærlinger nyter godt av internasjonal ekspertise

De internasjonale tannlegene får ingen betaling mens de jobber hos DVI. De jobber helt gratis. En ting er alle tennene de ser på, huller som fylles, rotkanaler som blir fylt etc, etc. Det som også er en viktig del av arbeidet er at de jobber sammen med israelske tannlegestudenter, som dermed lærer seg internasjonal tannlegekunst på høyeste nivå. Det er nå studenter som virkelig vil bli barnetannleger i Israel som sier at selvfølgelig må man gjøre frivillig arbeid hos DVI under studiene – det er jo der man får den aller beste opplæring i de siste teknikker og metoder.

Slik gir ikke bare DVI god tannhelse til de barna som får tannpleie hos dem akkurat nå. Nei, DVI er med på å utdanne nye generasjoner med tannleger til å tjene Israels befolkning ekstra godt i årene fremover.

Alle barn er velkomne hos DVI – nå også behandling av Holocaustoverlevende eldre

Barn fra alle Jerusalems miljø er velkomne hos DVI. Det er veldig flott at her føler alle at de blir godt tatt vare på, uansett bakgrunn.  Nytt av året er at DVI nå har begynt å også behandle den eldste befolkningen i Jerusalem. I Jerusalemsområdet bor det ca 23 000 Holocaust-overlevende. Ca 7000 av disse trenger ekstra hjelp. Disse har gjerne kun en meget liten minstepensjon og har det meget vanskelig økonomisk. Tannpleien kommer derfor langt ned på listen over prioriteringer, hjertemedisin etc kommer høyere opp. DVI tar i mot disse pasientene på onsdager når klinikken ellers har vært stengt, så det tar ikke opp tid eller ressurser som ellers ville ha gått til barna.