Dugnad for nytt akuttmottak

Dette er et stort løft for sykehuset, og i år har Shaare Zedek bedt Hjelp Jødene Hjem om at den årlige bevilgningen fra oss gis til en spesiell oppgave ved dette mottaket.

Da vi besøkte Shaare Zedek tidligere i juni – fikk vi se det som tidlig i høst skal bli sykehusets stolthet. Et håndslag her fra oss vil virkelig gjøre Israel tryggere for immigrantene, dette er å hjelpe dem hjemme.

Det prosjektet vi vil støtte, er også spesielt immigrantrelatert og går ut på å registrere hvilke språk sykehusets ansatte kan mestre. Hit kommer nemlig mennesker fra hele Israel som snakker mange titalls språk og ved livstruende skader ved terrorangrep eller ylykker, kan det bety liv eller død at fagpersonellet kan kommunisere med ofrene. Ofte skjer det altså gjennom tolk – og det er her at vi skal få lov å hjelpe til med å arbeide fram en base for hvilke språk de ansatte mestrer.

Dette blir helt sikkert et av verdens fremste og beste akuttmottak for mange grupper mennesker som trener øyeblikkelig hjelp.

Informasjonsdirektør Uri Selwatz viste oss rundt og det var fantastisk å se og høre hva Shaare Zedek kan tilby. Nå gleder vi oss til å vise det ferdige mottaket til giverne våre som blir med på turen til Israel i høst!

Mange nordmenn kjenner Shaare Zedek godt – og besøket her blir kanskje et av høydepunktene på turen.

Det nye mottaket som har hele 76 senger, er delt i mange avdelinger. Avdelingen for de hardest skadde – enten de er terroroffer eller har vært utsatt for stygge ulykker – har fire senger. Det er nok denne avdelingen som får det hardeste “trøkket” når katastrofen skjer.
Hver “seng” har utstyr som tilsvarer en liten operasjonssal, og bemanningen er tilsvarende når noe skjer.

Utenfor hovedinngangen har sykehuset en rengjørings- og desinfeksjonsavdeling i tilfelle kjemisk og biologisk krigføring/terror/sabotasje.

Akuttmottaket fungerer også som en mottaksavdeling for sykehuset og en legevaktordning for sitt distrikt. Der en mottaksavdeling observasjonsavdeling, venteavdeling for innleggelse, røntgen – og ultralydavdeling og en egen avdeling for brystsmerter og gynekologisk avdeling.

Samtidig som vi er glad for å få være med på å støtte dette viktige tiltaket – som også kommer immigranter til gode – er vi svært bevisst på at vi i Hjelp Jødene Hjem skal fortsette å støtte etterutdanning av nye immigranter ved Shaare Zedek, slik vi har gjort hele tiden. Styret har klare føringer på at vi skal spisse arbeidet mot immigrantene til Israel – og vi vil fortsette å prioritere tilskott til nødvendig etterutdanning av nye immigranter som skal gå inn i helsesektoren (spesielt sykepleiere og leger) i sitt nye hjemland.

Fra HJHs avis nr. 2/2004.