Du gir etiopiske immigrantelever hjelp til å klare en ny skolehverdag

Tøffe ungdommer som skal finne sin plass i fedrenes land.

Mange drømmer om å blir artister eller modeller.

Det er kamp om PCen når barna kommer på leksehjelpgruppen.

I dag er det 16.000 ungdommer mellom 13 – 18 år med etiopisk bakgrunn. En betydelig del av dem er kommet til Israel de seneste årene. Mange har fått liten eller ingen skolegang i Etiopia. Hvis de ikke lærer hebraisk på kort tid etter ankomst, blir de lett skoletapere. Derfra er veien kort til skulking. Kriminalitet og uønsket sosial atferd blir i noen tilfeller fortsettelsen.

HJH sender i år kr 400.00 til et prosjekt som blir drevet av Jewish Agency. 3.964 etiopiskeskoleelever får leksehjelp og ekstra undervisning i små grupper, slik at de forstår pensum bedre. Her tettes hullene i kunnskapene og de får tett oppfølging, slik at de greier seg gjennom den første vanskelige tiden, der de ellers ofte føler at de mislykkes og at de ikke får brukt sine evner.

I tillegg er det opprettet 24 fritidssentre rundt om i landet. Her kan de etiopiske ungdommene delta i positive aktiviteter, slik at de ikke blir hengende ute på gaten utover kvelden og natten. Spesialutdannede ledere hjelper ungdommene med å håndtere den kulturelle overgangen, som kan være uhyre vanskelig.

Programmet driver også 12 ledergrupper, der utvalgte ungdommer læres opp til å bli morgendagens ledere.

Det nytter!
For skoleåret som nettopp er avsluttet, ser vi at 52.4 % av de elevene som fikk leksehjelp m.m. fullførte videregående med resultater som gir dem anledning til å avlegge opptaksprøve til universitet eller høyskole – i motsetning til 37 % for hele ungdomskullet med etiopisk bakgrunn.

Skoleåret 2005/6 var det ingen elever med etiopisk bakgrunn som valgte de to vanskeligste kursplaner i matematikk. 25 % valgte de vanskeligste kursplaner i engelsk, da de skulle begynne i 10. klasse. 2008/9 var tallene 81 % for matematikk og 93 % for engelsk.

Når det gjelder elevene i 12. klasse var det 0.5 % som i 2007/8 tok høyeste kursplan i matematikk og 23 % i engelsk, mens det i 2008/9 var 14 % som tok den i matematikk og 35 % i engelsk.

Med slike resultater vil mange av de unge ha muligheter for å få seg en god utdannelse. Tradisjonelt har de etiopiske familiene sterke familiebånd. En god utdannelse vil komme hele familien til gode og hjelpe dem ut av fattigdommen. De velutdannede unge, som for eksempel den første etiopiske legen, – Avi Yitzhak som var med i Israels hjelpeteam til Haiti etter jordskjelvet i vinter – blir verdifulle rollemodeller for de andre etiopiske ungdommene.

Gjennom slike prosjekter for immigrantungdommenes framtid, hjelper man den unge generasjon etiopiere til å gjennomføre en vellykket integrering i det israelske samfunnet. Sammen hjelper vi dem ikke bare hjem, men vi sørger også for en vellykket tilpasning til det nye, gamle landet. Å bygge bro over den store kulturelle kløften koster hver enkelt mye, derfor er immigrantene svært takknemmelige for at dere, venner av Israel, stiller opp med et raust bidrag. For å hjelpe dem tilrette.