Du blir velsignet av å gi

Videre gir han oss i vers 38 god undervisning om givertjenesten generelt. Jeg tror disse ordene gjelder både gavetjenesten vår når det gjelder økonomi og når det gjelder andre områder i livet. Vi oppfordres til å gi videre til våre medmennesker både tid og omsorg og omtanke. Det er snakk om å oppøve gode holdninger!

Gi, så skal dere få: Et godt mål, rystet, stappet og breddfullt skal dere få i fanget. For det skal måles opp til dere med det samme mål som dere selv bruker (Luk 6,38).

Vi har mange enkeltord både i Det nye testamente og Det gamle testamente som oppfordrer oss til å gi de som trenger det. Det er sterke løfter som er knyttet til å være lydige mot de oppfordringene! Gavene som vi formidler gjennom Hjelp Jødene Hjem går i all hovedsak til de mest vanskeligstilte nye immigrantene som ønsker seg til Israel – og de som prøver å skape seg en framtid der!

Vi har blant annet en sterk motivasjon for vår givertjeneste til dette arbeidet i Jesu ord: Det dere gjør mot en av disse mine minste, det gjør dere mot meg! Jeg synes også det er godt å tenke på at gavene våre til jødene og de jødiske immigrantene er en gjengave for alt det vi som kristne har fått fra jødene, både åndelig, kulturelt og menneskelig. På så mange måter fram gjennom historien har de bidratt så mye.

Det vil alltid følge en Guds velsignelse med å dele med andre mennesker av de gaver vi selv har fått! Særlig gjelder dette jødene. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg! (1 Mos 12,3). Sterke og gode ord! La de oppmuntre oss til fortsatt arbeid for de jødiske immigrantene.

Av Torbjørn Ekroll
Innsamlingsleder i HJH