Din støtte gjør en forskjell

Vi har nylig lagt bak oss et flott arrangement som markerte at HJH i år har virket i 20 år. Å treffe så mange av dere slik jeg gjorde der, er inspirerende og gir nye krefter for det videre arbeidet. Oppgavene er mange, så vi kan ikke hvile på våre laurbær.

For kort tid siden feiret vi Shavuot, Ukesfesten, den andre av de såkalte valfartsfestene, helligdager hvor man, mens Tempelet bestod i Israel, hadde en religiøs forpliktelse til å reise opp til Jerusalem og til Tempelet for å feire der. Omtrent samtidig falt Pinsen. Pinsen har som Påsken og Løvhyttefesten, sitt utspring i disse tre valfartsfestene, noe som vises ved at de er bevegelige helligdager.

Som mange av helligdagene i Israel, har Shavuot, både en tilknytning til landet Israel og dets grøde og en religiøs til-knytning. Shavuot er en feiring av den første inn-høstning, den første grøden, og av at Moses fikk Torah, de fem Mosebøkene, på Sinais fjell.

Denne sterke tilknytningen mellom de jødiske høytider og landet Israel er helt grunnleggende, og vært båndet som hele tiden har forbundet jøder, uansett hvor de har bodd, med landet Israel. Dette båndet er da også hoved-årsaken til at jøder igjen vender tilbake til Israel, nå når de har fått muligheten. Drømmen om “Neste År I Jerusalem” har alltid vært levende blant jøder, uansett hvor i verden de har befunnet seg, og ønsket har alltid blitt gjentatt ved en rekke av de jødiske hellig-dagene. Å underkjenne disse båndene er det samme som å underkjenne jødedommen og således et uttrykk for antisemittisme.

Dere viser det motsatte! Dere bekrefter, anerkjenner og respekterer disse båndene; dere hjelper jøder hjem til Israel som trenger slik hjelp, og dere hjelper dem hjemme i deres nye tilværelse. Det er ett flott utslag av respekt og medmenneskelighet.

Jeg håper dere også i mange år fremover, så lenge behovet er der, vil fortsette å hjelpe på samme uselviske måte. At dere vil gi nye gaver for et bedre liv til de mange nye innvandrere i Israel. At dere fortsatt vil hjelpe til med bringe jøder hjem til Israel. Disse nye israelerne er med på å bringe landet videre fremover og trygger dets eksistens. Gavene gjør at integreringsprosessen kan gå raskere, slik at de nyinnvandrede raskere blir til velsignelse for landet.

Dessverre ser vi en økende antisemittisme mange steder, også i Norge. De som lider under denne kan ved deres hjelp få en ny start i et hjemland hvor de ikke lenger diskrimineres eller trakasseres. Gavene dere gir er med på vise verden at Israel ikke står alene, og de viser verden at det finnes svært mange gode mennesker som ikke aksepterer antisemittismen.
Det varmer, ikke minst blir det lagt merke til Israel.

Israel mottar ikke bare, landet deler med verden av sin avanserte overflod, av vitenskapens og fremskrittets første-grøde. Det er trist at ikke enda flere vet å verdsette dette og gleder seg over å få del i dette, slik de faktisk tar hver eneste dag. Dere har forstått det, det er godt å vite.
Støtt oss videre i vårt arbeid! Hjelp oss å hjelpe!

Din støtte betyr mye og gjør en forskjell!

Øyvind Bernatek
Styrets leder