Dette er fantastisk å få være med på!

Vi blir så imponert over HJHs givere; noen er trofaste med sin skjerv – regelmessig hver eller annenhver måned, det samme beløp, år ut og år inn. Og så er det dem som griper dypt i lommeboken eller kanskje sitter de i helt andre kår… hvem vet? Vi syns iallfall nesten at vi kjenner mange av dere.

Dere skal vite at våre samarbeidspartnere rundt om i verden er både rørt og takknemmelige over den innsatsen dere gjør. Pengene kommer svært godt med i det viktige arbeidet med å hjelpe jøder hjem. Men for dem som bidrar med ugnadsinnsats, oppfinnsomhet og omtanke gjør det så uendelig godt å vite at HJH har tusenvis av givere som regelmessig tenker på dem. Din varme og omtanke er en viktig drivkraft og støtte for disse ildsjelene. I møtet med dem er dette noe av det de stadig vender tilbake til; – hvor fantastiske dere er som hjelper til med dette arbeidet! Vi sitter her langt mot nord, men likevel identifiserer vi oss med dem og deres vanskelige situasjon. HJHs givere er med dem hele veien, en trøst og oppmuntring på flere plan.

Som dere er kjent med, kommer det stadig nye henvendelser om prosjekter som virkelig kunne trenge vår støtte. Den vil vi svært gjerne gi dem, og vi håper at dere har anledning til å hjelpe oss med det.

HJH er et godt eksempel på at mange bekker små…….

Men først og fremst: hjertelig takk for alt dere gjør.

Gla høst-hilsen
Eli Finsveen
HJH-kontoret