Det nytter å støtte den jødiske innvandringen

Jeg vil minne om nå også at hver uke kommer det fortsatt i overkant av 300 nye immigranter til Israel! Noen av disse greier seg godt på egen hånd, men de fleste er i behov av hjelp og oppfølging, til forberedelser, reisen til Israel, språkopplæring, etterutdanning og jobbsøking, arbeid med å finne et godt sted å bo osv. osv.

Vi har fått rapport om at arbeidet i Ayalim- bevegelsen fungerer svært godt nå. Det er de unge, entusiastiske studentene som engasjerer seg ved siden av studiene med å hjelpe både nye innvandrere og andre vanskeligstilte både i utkantene og i svake områder i noen byer. Vi har besøkt dem et par ganger på turene våre til Israel!

Ellers skjer det gledelige nå at stadig flere av de unge i den etiopiske innvandrergruppen greier å gjennomføre videregående skole, og noen gjennomfører også studiene sine ved universiteter og høyskoler! Den første psykiateren fra denne gruppen har nå fått jobb i hæren.

Videre kan jeg bare nevne kort at arbeidet med birthright-programmet går videre og gir god uttelling. Dette er altså et program for å gi unge jøder fra hele verden et opphold – gjerne med skolegang eller studier – i Israel for å bli bedre kjent med jødisk kultur og med landet!
Det kan også nevnes at språkskolen vår i St. Petersburg har gått for fullt dette semesteret!

Nå vil jeg bare oppmuntre oss alle til å huske på – og støtte immigrantarbeidet når sommeren, ferien og varmen kommer her nord også!
MANGE BEKKER SMÅ GJØR EN STOR Å! GOD SOMMER!

Takket være dere er vi “i rute”
Av Eli Finsveen

Kjære givere, dette er helt fantastisk!

HJH har en målsetting om å kunne sende minimum kr 100.000 hver uke.

Trofaste givere sender inn sine bidrag – store og små, og vi har gleden av å overføre penger regelmessig. De går til prosjekter som
– inspirerer jøder til å immigrere og informerer om mulighetene i det nye landet
– sørger for språkopplæring før avreise
– betaler for billetter
– gi ekstrahjelp den første vanskelige tiden i det nye hjemlandet
– hjelper dem som ikke helt fant sin plass. Barn, ungdom og gamle kan møte forskjellige problemer, og vil i noen tilfeller streve med å finne seg til rette.

Prosjektene driver hjelp til selvhjelp, gir veiledning og trening i forbindelse med jobbsøkning og skolegang. Frivillige gir av sin kunnskap, erfaring og tid for å hjelpe nye landsmenn til rette. Denne kontakten gir også immigrantene et lokalt nettverk å støtte seg til. Og slik blir pengene fra deg drøye.

Tenk for eksempel på Tannklinikken som Trudi Birger startet. Der går våre ordinære bevilgninger til å dekke vann og strømregninger. Det er kanskje ikke det mest spektakulære, ikke noen håndfast gave akkurat. Men høyt verdsatt. Frivillige tannleger fra hele verden sørger for driften, men de kom ikke langt uten vann og strøm. Og sammen hjelper vi fattige immigrantbarn til god tannhelse.

Hvis vi ser på de prosjektene HJH støtter, går en tilsvarende tankegang igjen de fleste steder.