Det handler om å forebygge og vise omsorg

De merket at nye, etiopiske immigranter sjeldent og ofte altfor sent, tar kontakt med helsevesenet. Hadassah startet derfor et pilotprosjekt for et par år siden i Beit Shemesh, en liten by et par mil vest for Jerusalem. Man etablerte en klinikk med helsepersonell som i stor grad hadde etiopisk bakgrunn og dermed bedre kulturforståelse. Dette reduserte også språkproblemene. I små kvinnegruppe
opplyste man om ernæring, mosjon, svangerskap og fødsel, samt hyppig forekommende sykdommer og symptomer.

Resultatene har vært gode. Man har ufarliggjort leger og sykehus, pasientene tar kontakt når de får symptomer som bør undersøkes nærmere og den generelle helsetilstand er bedret i målgruppen. Forståelse for riktig ernæring begynner også å vise resultater.

Hadassah når nye grupper
Nå har Hadassah videreutviklet konseptet og i samarbeid med HJH gått inn i en fattig bydel i Jerusalem med mange enslige, eldre immigranter fra tidligere Sovjet. Man har sett at eldre har hatt problemer med å tilpasse kostholdet sitt, når de kommer til Israel. Det er ting de har spist tidligere, som de ikke får her for en rimelig penge – og det finnes mange produkter de ikke vet hvordan de skal bruke. Mange eldre immigranter kan ikke snakke eller lese hebraisk.

Igjen har man etablert en helseklinikk, denne gangen med russisktalende personale. Det dannes små kvinnegrupper som får foredrag omkosthold under andre himmelstrøk og om aldringsprosesser.

Hadassah er bekymret for at understimulering og ensomhet kombinert med feilernæring og dårlig råd, kan føre til unødig forringet livskvalitet. Helsegevinsten er stor ved å få eldre ut for å gå en tur, så man har laget spasergrupper. Gjennom disse
kontaktene får de eldre også et nettverk og et mer sosialt liv. De som leder slike grupper kan også fange opp pasienter med begynnende demens og lignende.

HJH hjelper også eldre immigranter
Gjennom dette prosjektet bidrar våre givere til å gi de eldre immigrantene fra nord en verdig og god alderdom i sine fedres hjemland. Mange opplever endelig at de får omsorg og trygghet. De vet at prosjektets personale følger dem opp i den grad de har behov for det, og de kan stille spørsmål og få hjelp med helseplager i sine siste år. Igjen et godt prosjekt som hjelper nye immigranter til å finne seg godt til rette i sitt nye, gamle land. Tusen takk.