Det godes tjenere

Både det første og det andre Tempelet i Jerusalem ble ødelagt den niende Av, på samme dato bestemte den romerske keiser Hadrian at et hedensk tempel skulle bygges på Tempelhøyden i Jerusalem og at Jerusalem skulle bli en hedensk by. Den engelske kong Edwald bestemte den niende Av i 1290 at alle jøder i England skulle fordrives, og i 1492 besluttet det spanske kongeparet Ferdinand og Isabella at den niende Av skulle være dagen da alle jøder i Spania skulle måtte begynne å forlate landet.

En slik fastedag er en godt egnet dag for refleksjoner, og jeg benyttet noe av dagen til å lese om noen av de tragiske hendelser som blir markert denne dagen. Det slo meg da igjen hvilket flott prosjekt vi i Hjelp Jødene Hjem er deltagende i. Etter nesten ett tusen ni hundre år fikk det jødiske folk tilbake sitt hjemland og noen år senere Jerusalem. Selv om tiden både før og etter dette ofte har vært svært konfliktfylt, har landet bestått som en jødisk og demokratisk stat, en trygg havn for jøder som vender hjem fra alle verdens fire hjørner, slik profeter også hadde forutsagt.

Slik jeg ser det er vi i Hjelp Jødene Hjem med på å bidra til at all den urett som har vært begått mot det jødiske folk ikke vil være det endelige resultatet, at denne ondskapen ikke forblir siste ord.

Vi er med på å bringe jøder i landflyktighet hjem til fedrenes land og på den måten oppretter vi noe av den skaden romerne forårsaket. Vi sikrer dem en fremtid slik at de ikke lenger trenger å frykte ny fordrivelse av de som styrer i de landene de bor i. Vi er med på å sørge for at Israel forblir en jødisk stat. Romernes forsøk på å gjøre Jerusalem hedensk feilet; nå kan jøder igjen be ved Vest-muren til Tempelhøyden. Vi kan sørge over Tempelets ødeleggelse ved dets murer, og vi kan glede oss over tilbakevendelsen de samme steder.

Vi hjelper jøder som ønsker og trenger slik hjelp, hjem. De kommer fra øst, fra vest, fra nord og fra syd, og vi hjelper dem hjemme. Vi gjør dette gjennom en rekke prosjekter som vi forsøker å belyse i våre nyhetsbrev og i våre aviser. Ett av de mange flotte prosjektene vi ved deres hjelp støtter, er B’Yachad. Dette omtalte vi i forrige nyhetsbrev under overskriften “Skumringstimens hjelpere”. Jeg vil sitere kort fra det innledende avsnittet her: “De arbeider i solnedgangens skygger. Nestekjærligheten driver dem. Liksom giverne til “Hjelp Jødene Hjem” som gjør det mulig å bidra med hjelp til så mange.” Bedre kan ikke ånden bak de prosjekter vi støtter, beskrives, hva enten de finner sted i Israel eller i Russland. Alle er de rettet mot innvandring, og alle er de fylt av nestekjærlighet, slik som vi også opplever at alle bidragene vi mottar er gitt; i nestekjærlighet..

På en slik sørgedag som den niende Av er, er det godt å se all den kjærlighet som i våre dager blir Israel til del verden over blant mennesker som selv ikke er jødiske. Det er mye ondt i verden, men Israel er det levende bevis på at ondskapen til slutt vil tape; dere er en del av dette, og dere lyser opp i mørket som det godes tjenere. Vi er på vei inn i det godes demringstime.

Øyvind Bernatek, styrets leder