Det er håp for Israels framtid – barna vender hjem til sitt land

Derfor skal dager komme, lyder ordet fra Herren, da de ikke lenger skal si: “Så sant Herren lever, han som førte israelittene opp fra Egypt”, men:” Så sant Herren lever, han som førte etterkommerne av Israels ætt hjem fra landet i nord” og fra alle de land jeg hadde drevet dem bort til, så de kan få bo på sin egen jord.
Jer 23,7-8

Videre leser vi i kap.31:

Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, derfor lar jeg min miskunnhet mot deg vare….

Jeg fører dem tilbake fra landet i nord, jeg samler dem fra jordens ytterste ende. Blant dem er det både blinde og halte, ja, svangre og fødende kvinner med…
Han som spredte Israel, samler og vokter det som gjeteren vokter sin flokk.
Det er håp for din framtid, barna skal vende hjem til sitt land.
Jer 31;3,8,10 og 17

Profetene så i et profetisk tidsperspektiv – de kunne ikke se om det skulle skje om 200, 500 eller 2 000 år. Men de var lydige og formidlet det budskapet de fikk. I dag – og i flere tiår bakover – ser vi at det skjer og blir slik som det ble sagt. Gud har virkelig løftet sin hånd til tegn for folkeslagene og lagt dette til rette for jødene – sitt folk i deres hjemland. I seks tiår har det skjedd i stor skala – siden 1948 har over 3 millioner jøder i alle aldere vendt hjem! Og siden 1990 – de 18 årene Hjelp Jødene Hjem har arbeidet – har over 1,2 millioner vendt hjem, de fleste fra ex-Sovjet.

Det at staten Israel kunne bli etablert i 1948 – og alt det som har skjedd siden når det gjelder innvandringen – er ikke noe mindre enn et under. Ja, det har skjedd og skjer mange under, de skjer hver dag i dette landet og med dette folket. Landet i nord” er nevnt spesielt, det er vel områdene i tidligere Sovjet-Unionen som er ment. I alle fall kom det svært mange fra landene i ex-Sovjet de første 10-15 årene etter at Sovjet-Unionen kollapset. I dag er det ingen eller få jøder igjen i de fleste landene i ex-Sovjet, det er bare i Russland og Ukraina det er et større antall igjen.

HJH var med og hjalp mange russisk-talende jøder de første årene – og vi fortsetter det arbeidet for fullt. Mange av prosjektene våre har hovedfokus på russisk-talende immigranter. I år regner vi med at ca. 7 000 nye immigranter kommer til Israel fra disse landene. Disse vil vi fortsatt være med å hjelpe til Israel. I jubileumsåret 2008 regner israelske myndigheter med at nærmere 20 000 nye immigranter kommer til Israel. I dag har Israel over 6 millioner jødiske innbyggere, ti ganger så mange som da den vesle, nokså forsvarsløse staten ble etablert i 1948. (Da bodde ca 650 000 jøder her).

Når vi har sett det som skjedde – og skjer – kan vi slutte oss til og gleder oss over at det er som Jeremia sier: Det er håp for din framtid! Barna vender hjem. Landet og nasjonen utvikler seg positivt, trass i alt det vonde og smertefulle som skjer i landet og ved grensene. Enda så vondt og vanskelig det har vært – og er – med krig og ufred, hat og forfølgelse, kan vi stole på at vi er på rett vei, vi som vil hjelpe jøder hjem og hjelpe dem til rette i deres eget land!

Det er stort og godt, et privilegium og en velsignelse å få være med å fullføre Guds plan for sitt folk.La oss trofast holde fram i arbeidet vi står i!