Det ble et fantastisk år – takket være dere!

Prosjektene og vi sier hjertelig takk for alle gavene. Immigrasjon, hjelp til selvhjelp og omsorg for de aller svakeste har vært prioriteringer for styret i de vanskelige valg av prosjekter som skal få støtte. Det gjøres så mye nyttig og bra, som vi så gjerne skulle ha støttet.

Nye immigranter fra Etiopia i mars 2011.

HJH har fått inn godt over 10,1 millioner i gaver. Dette er svært raust av våre trofaste venner, som vi håper også vil stå fast hos oss og gi til de aller svakeste immigrantene i 2012. Når årsmelding og regnskap for 2011 er godtkjent av styret og representantskapet, vil det bli lagt ut på vår nettside.

Arbeidet med å hjelpe etiopierne hjem går planmessig. Det har vært arbeidet diskret med å hjelpe jøder ut fra arabiske land. Og vanskeligstilte fra tidligere Sovjett har fått flybilletter. Vi vender tilbake med endelig statistikk for immigrasjon til Israel senere, men 2011 viser gledelige tegn til oppgang fra flere områder, ikke bare fra Etiopia.

Selah hjelper familier i krise. Etterlatte etter Carmelbrannen er på retreat med Selah. Her deler noen av dem vann under en felles vandring.Foreldreløse barn som blir oppfostret av nære slektninger får støtte hver måned fra to HJH-faddere gjennom Selah – Israel Crisis Management. Vår venteliste er lang, så vi håper at du nå gjør alvor av det og tegner deg som fadder. Dette er barn i nesten ufattelig trange kår og med spesielle hjelpebehov. Situasjonen til det enkelte barn vil kunne variere, ting forandrer seg. En bestemor som har omsorgen blir for gammel og greier ikke lengre å ha ansvar for barnebarna. En storesøster som har omsorgen, finner en ektefelle og vil leve sitt eget liv. Men Selah er der for disse barna og andre i krise og slipper ikke taket. De gir råd og omsorg og hjelper der de kan.

Men først og fremst er det nå tid for å takke. Det er et privilegium å få lov til å stå i dette viktige arbeid, få møte mange av brukerne og ikke minst prosjektledere og frivillige. Det gjøres en uvurderlig innsats – men uten tilskudd utenfra hadde det likevel ikke gått. Dette tilskuddet kommer bl.a. fra dere gjennom HJH. Hjertelig takk for at dere hjelper jøder hjem – og hjemme.