Det ble en fantastisk sommer – sammen gjør vi ord til handling

En underlig start på et nyhetsbrev fra meg som har tilbragt sommeren på Østlandet. Så tenker jeg heller ikke på været, men på gaveinngangen!

Vi kunne i månedsskiftet juli/august sende kr 360.000 til Israel øremerket for opprusting av fire tilfluktsrom i Shaar Hanegev. Det var mindre enn to måneder etter at vi startet spesiell innsamling for dette. På denne måten har dere muliggjort at ønsker om å hjelpe dette terrorutsatte området ble til handling! Jeg overbringer den mest dyptfølte takk fra de som arbeider med dette i Israel. Hjelpen trengs; rakettangrepene har ikke stilnet av, den fanatiske terroren har ikke hvilt, og da kan heller ikke vi hvile. Ikke bare har vi kunnet hjelpe den terrorutsatte befolkningen fysisk, men også psykisk. Det gir dem krefter til å holde ut, til ikke å la seg skremme vekk slik terroristene ønsker, å vite at de har venner, jødiske, kristne, ikke religiøse, i mange land som står dem bi og gir av sitt eget for deres sikkerhet!

I juni var jeg og besøkte enkelte av våre prosjekter i Israel, og det var inspirerende å se hvilket flotte arbeid de utfører, å vite at det nytter, og at vi er med på å muliggjøre deres arbeid. Ved slike besøk kan det også være skår i gleden. Det er så mange flotte og nødvendige tiltak å støtte, og det smerter like mye hver gang vi må si nei til prosjekter eller til å øke størrelsen på bistandtil de prosjektene vi har. Kanskje kan vi senere i år gjøre noe med det.

Shaare Zedek, som vi også omtaler i dette nyhetsbrevet, hadde jeg gleden av å besøke mens jeg var i Israel. Fordi det er et stort og moderne sykehus med et meget stort budsjett, så var et av de spørsmålene jeg stilte Uri Schwarz, om våre årlige bidrag hadde noen hensikt. Svaret kom umiddelbart og uten forbehold; ja. Selv om sykehuset er stort og har et stort budsjett, så er de avhengige av private bidrag, større som mindre, for å gi den hjelpen som er nødvendig, herunder for å klare å integrere nyinnvandrede helsearbeidere inn i sykehusets høyt kvalifiserte stab.

I dette nyhetsbrevet omtaler vi også en av våre virkelig trofaste hjelpere, Halvor Kveseth. Han er et sjeldent flott eksempel på hva enkeltmennesker med idealisme og tro på oppdraget kan utføre. Hans utrettelige innsats for vårt arbeid er en inspirasjonskilde for alle oss som er engasjert i HJH, uansett hvilken posisjon vi har. Avslutningsvis, samtidig som jeg takker for den generøsitet dere utviser, benytter jeg anledningen til å oppfordre dere til også å gi like generøst i fremtiden. La dere inspirere av Halvor Kveseth. Selv om vi ikke på langt nær kan klare å gi like mye tid som han gjør, er det ingen grunn til å miste motet. Det er ikke så mye som skal til hvis vi alle løfter i flokk. Tenk om vi kunne sette oss som mål, at vi løpet av høsten verver én ny giver hver, da ville resultatet bli til stor velsignelse for alle de nye vi kunne hjelpe og være Den Allmektige til velbehag!

Øyvind Bernatek
styrets leder