Desember – en tid for gavmildhet

Jødisk ungdom fra det tidligere Sovjetunionen kommer for å studere i Israel. (Foto: Conrad Myrland, MIFF)

Både i jødisk og kristen tradisjon er desember en måned som står i lysets og gavmildhetens tegn. I kristen tradisjon er det Julen og i jødisk er det Hanukah, lysfesten. Den feires til minne om gjeninnvielsen av Tempelet i Jerusalem, for 2167 år siden, etter at det over lang tid var vanhellighet av Atiokus styrker og hellensk religiøs praksis. Lysene symboliserer oljen de fant til Menoraen i Tempelet og som varte i åtte dager, helt til ny kunne skaffes.

For meg representerer lysene vi tenner de åtte dagene i Hanukah, ett mer hver dag, et symbol på håp i mørketiden. Det starter forsiktig med ett lys og vokser i styrke helt til alle åtte lysene brenner. Slik er det også med håpet til de som fortviler. Håpet er der, og de gir ikke opp. I Israel er det mange som fortviler, terrorraketter rammer deres boligområder hver dag, noen strever med å tilpasse seg et nytt samfunn, og andre har vansker som har rammet dem. Andre, kanskje i de tidligere sovjetstatene, i Etiopia eller i India, drømmer om å få reise hjem til Israel, men klarer det ikke uten hjelp utenfra. Heller ikke de gir ikke opp håpet. Vi er med vår hjelp med på å “tenne lys for dem” gjøre dagene mindre mørke. Slik vet de at de ikke er alene, at andre bryr seg og hjelper. Dere gir dem troen på en ny dag, en dag da åtte lys brenner og de vil vite at problemene de har opplevd, er historie.

For meg representerer lysene vi tenner de åtte dagene i Hanukah, ett mer hver dag, et symbol på håp i mørketiden. Det starter forsiktig med ett lys og vokser i styrke helt til alle åtte lysene brenner. Slik er det også med håpet til de som fortviler. Håpet er der, og de gir ikke opp. I Israel er det mange som fortviler, terrorraketter rammer deres boligområder hver dag, noen strever med å tilpasse seg et nytt samfunn, og andre har vansker som har rammet dem. Andre, kanskje i de tidligere sovjetstatene, i Etiopia eller i India, drømmer om å få reise hjem til Israel, men klarer det ikke uten hjelp utenfra. Heller ikke de gir ikke opp håpet. Vi er med vår hjelp med på å “tenne lys for dem” gjøre dagene mindre mørke. Slik vet de at de ikke er alene, at andre bryr seg og hjelper. Dere gir dem troen på en ny dag, en dag da åtte lys brenner og de vil vite at problemene de har opplevd, er historie.

På Hanukah er det tradisjon å spille med en dreidel, snurrebass, med barna, hvor symbolet på hver side avgjør hvor mye man vinner. Vanligvis nøtter og lignende. Snurr en dreidel dere også, kanskje lander den med en side opp representerende et generøst beløp dere kan gi til vårt arbeid.

Når dette nyhetsbrevet når dere er vi allerede i desember måned, og jeg vil på vegne av alle i Hjelp Jødene Hjem få lov til å takk alle dere som har vært med på gjøre vår hjelp mulig. Også i år har vi klart å holde oppe vårt høye nivå, og mange nye givere har vi fått. Det varmer og det gleder, og ikke minst gir det oss styrke til å fortsette arbeidet videre i årene som kommer.

God Hanukah, God Jul og et riktig Godt Nytt År til dere alle fra oss i Styret, Representantskapet og på sekretariatet!

Øyvind Bernatek
Styreleder