Derfor engasjerer jeg meg i Hjelp Jødene Hjem

Jeg har i mange år vært engasjert i misjonsarbeidet som De Frie Evangeliske Forsamlinger driver i flere land og verdensdeler. Gjennom de siste tiår har jeg fått anledning til å besøke flere av misjonslandene, møtt misjonærene og sett det arbeidet de gjør. På alle feltene går det sosiale/humanitære arbeidet sammen med evangelisering og bygging av menigheter. En kan ikke forkynne evangeliet og samtidig se på nøden og de store materielle behovene som finnes uten å gjøre noe med dette.

I min oppvekst og som kristen har jeg alltid fått høre om Israel, der Jesus vandret omkring for to tusen år siden. Vi kjenner alle stedene og navnene fra bibelfortellingene. Gjennom dette har det vokst fram en interesse for Israel og det jødiske folk. Som kristne har vi en stor takknemlighet til det jødiske folk og vi har mange felles røtter gjennom historien og utviklingen av vår kultur. Vi kan bare tenke på alle de begrep og utrykk vi bruker i dagligtale som har sitt opphav i gammel jødisk historie.

Gjennom noen år har jeg stått som vararepresentant til representantskapet for HJH og fulgt arbeidet gjennom
referater og nyhetsbrev. Da Øystein Østerhus, en brennende Israelvenn, gikk bort for litt over et år siden ble jeg
spurt om å stille i styret for HJH. Jeg kan aldri fylle Øysteins plass, men jeg sa ja til oppgaven og har fått være med i styrets arbeid i litt over et år. Gjennom dette har jeg fått større innblikk i arbeidet som HJH gjør for immigranter i Israel og for de
som forbereder å reise til landet. Dette er en kombinasjon av hjelp og tilrettelegging for jøder som flytter til landet. HJH gir en unik mulighet til å hjelpe mennesker som trenger hjelp i en vanskelig livssituasjon og samtidig gi noe tilbake til det jødiske folk.

Gjennom nyhetsbrev og på HJHs nettsider kan du lese om det viktige arbeidet HJH gjør for enkeltmennesker som skal etablere seg eller har spesielle behov for kunne leve i Israel i dag. Alt arbeidet kanaliseres gjennom organi-
sasjoner i Israel. Disse sender rapporter og regnskap til styret for HJH. Gavene som gis kommer fram og alle rapportene og brevene forteller om at det nytter å hjelpe. Det betyr en stor forskjell for de som får hjelp via de midlenesom
HJH forvalter. Derfor kan jeg med stor frimodighet oppfordre alle til å gi en gave eller bli fast giver til Hjelp Jødene Hjem.

Kjell Tangen