Dere gir håp og mot!

Når dette nyhetsbrevet når dere har jøder
verden over feiret sitt nyttår og forsoningsdagen Yom Kippur.

Yom Kippur regnes av de fleste som den
aller viktigste religiøse helligdagen og den
innebærer en abolutt faste på mer enn 24 timer, fra solnedgang til det er blitt mørkt neste kveld. Hele første kveld og neste dag tilbringes i synagogen. Tradisjonen sier at menneskets skjebne for det neste
år da er fastlagt.

Avslutningsbønnen, Neila, markerer at
himmelens porter igjen lukkes. Det utløser en glede at man har klart fasten og at Forsoningsdagen er til ende, men felles fra de som leder gudstjenesten, ønskes ikke alle som er der godt nytt år, som man
kanskje skulle tro, men “Neste år i Jerusalem”.

Slik har det vært så lenge det jødiske folk
har vært fordrevet, ønsket om å få vende tilbake til Landet, har alltid vært det sterkeste ønsket, og å vende tilbake har de gjort. Fra alle fire verdenshjørner
har jøder vendt hjem til Israel, noen fra
forfølgelse og undertrykkelse, andre fra gode liv, men alle med et felles ønske om å skape en ny fremtid i Israel. En fremtid som majoritet.

Men det har ikke vært alle forunt å klare det på egen hånd. Mange har ikke hatt økonomi til å reise, andre trengte hjelp til å påbegynne et nytt liv i landet. Slik er det ennå, men heldigvis finnes det gode mennesker i mange land som har muliggjort og fortsatt muliggjør denne hjelpen, og jeg er privilegert til å få ta del i dette “mirakelet”, et mirakel som dere ved deres gode gjerninger, er med på å muliggjøre.

Takk for all generøsitet dere utviser. Vi har allerede overført store beløp til prosjektene våre hittil i år. Nå skal vi senere i år ved deres hjelp kunne gi
ekstra håndsrekninger, hjelpe nye til Israel, fra Etiopia, India, tidligere Sovjetrepublikker, og vi kan
være med på å gi enda flere trygghet mot terrorisme, hjelpe nye unge immigranter til en bedre start, og så flere andre viktige oppgaver.

Gjennom oss gir dere trygt. Dere vet hvilke prosjekter gavene går til, og at de ikke går til andre formål. Dere vet at midlene kommer frem!

Neste år i Jerusalem!
Shana Tova! Godt Nytt År til dere alle!
Øyvind Bernatek