Den store forskjellen

HJHs styreleder Øyvind Bernatek

Kjære giver,

Det er svært mye som inspirerer og er meningsfullt ved å lede Hjelp Jødene Hjem, det sier seg egentlig selv, men det som virkelig setter prikken over i’en er at den hjelpen dere gir og som vi formidler, virkelig betyr en stor forskjell for de som mottar den. Dette kan dere lese om i artiklene om de forskjellige prosjektene i våre nyhetsbrev, i vår avis og på vår hjemmeside og på Facebook-side. Har dere mulighet kan dere også se det ved selvsyn på vår årlige solidaritetstur.

Både USA og store deler av Europa synes å være inne i en langvarig og dyp økonomisk krise, men til nå har Israel ikke blitt alt for sterkt påvirket av denne. Beklageligvis viser de siste rapporter at dette er i ferd med å endre seg. Israel er det eneste landet i verden som er under konstant trussel om utslettelse fra så vel flere naboland, mer fjerntliggende land og fra en rekke terroristorganisasjoner, og må derfor benytte alt for stor andel av landets midler til å forsvare sin selvsagte rett til å eksistere. En nedgang i økonomien vil derfor måtte ramme den vanlige israeler. Det er en kjensgjerning at nyinnvandrede til Israel, med mindre de er spesielt bemidlede, vil rammes ekstra hardt ved slike kriser. De er spesielt sårbare fordi de hverken har oppsparte midler å tære på eller familie i landet som er i en slik posisjon at de kan hjelpe dem.

Ved å lese om våre prosjekter og de vi hjelper, er det lett å forstå hvilken enorm forskjell hjelpen gjør for en nyinnvandret i Israel. Hjelpen dere gir, er imidlertid ikke bare en hjelp til den enkelte for å oppfylle dennes største drøm og mål i livet, men den er en hjelp til hele Israel. De nyinnvandrede blir, selv om omkostningene ofte er store i begynnelsen, viktige individer for Israels fremgang og i landets kamp for sin soleklare rett til å eksistere. Uten denne hjelpen ville mange nok følt seg nødt til å søke lykken andre steder, men dere muliggjør at de kan bli!

Hver gang vi er i kontakt med våre prosjekter og særlig når vi avlegger dem et besøk møter vi uendelig mye takknemlighet både fra organisasjonene og de som får hjelp av dem. Det inspirerer og motiverer også for ny innsats, og ny innsats trengs, vi kan ikke hvile! Det er fortsatt mange som ønsker å komme hjem til Israel, men som ikke klarer det uten hjelp utenfra, og det vil fortsatt være svært mange nyinnvandrede som trenger ekstra hjelp.

Takk for din sjenerøse bistand i vårt arbeid, det er ikke få tusener i Israel som har fått sine liv endret og sine drømmer oppfylt ved gavene dere gir. De vil alltid være fylt av takknemlighet til dere. Jeg håper dere fortsatt vil stå dem bi og hjelpe nye til og i Israel; det er en særdeles verdig oppgave!

Øyvind Bernatek
Styrets leder