Data for unge immigranter

De snakker mye om det nå fram til valget 28. mars. Om det ikke denne gangen blir “de unges valg”, så i alle fall ved neste valg. Sharon kan ikke lenger prege Israel politisk, Simon Peres må også snart gi seg, så et generasjonsskifte er på gang. Det er også de unge som håndterer computer-teknikken best, og snart baserer alt seg på den.

Vi har hørt om fattigdomsproblematikken i Israel. Mange unge har ikke råd til å ta en skikkelig utdannelse, dermed vil de alltid bli hengende etter.

Det finnes mange muligheter til å hjelpe. For 2.500 dollar kan en søramerikansk immigrantungdom i Sha’ar Ha Negev få ett års utdannelse etter artium. I 14 byer i Israel har Jewish Agency / Keren Hayesod lagt ut tre års program for ungdom i risikogruppen som de kaller “prosjekt nett”. Det vil gi dem et sertifikat som PC-tekniker og web-spesialist, og jobber vil stå i kø for dem.

Både i Israel og andre land i vår verden sprer det seg en bekymring for det de kaller “digitalt skille”. Det betyr at gapet mellom de som kan og de som ikke kan håndtere systemet og computere stadig blir større og simpelthen fører med seg økonomiske og sosialkulturelle forskjeller.

Nettprosjektet tar sikte på å gi all ungdom samme muligheter til å mestre ferdigheten, også de som ofte kalles “ungdom i risikosonen”. Det krever en innsats. Dette kurset går over tre år etter skoletid og noe av hensikten er selvsagt også å få disse unge vekk fra gatene. Dette kurset gjør også at engelskkunnskapene blir forbedret. Siden det meste på Internett forgår på engelsk, må de kunne beherske språket.

45 unge instruktører er spesialtrent for den akademiske delen av utdannelsen, mens 16 spesialistutdannede sosialkuratorer er til rådighet for de unge menneskene som måtte ha behov for slik hjelp.

Enda et element er lagt inn i dette kurset. De unge får etter hvert prøve seg i selv å holde kurs for voksne og eldre som ikke har greid å følge med i utviklingen.
Dermed gir de allerede i studietiden tilbake noe av det de har fått. Spennende prosjekt!

Disse unge får økt selvfølelse og selvrespekt, noe som også hjelper dem ut av en depressiv tilværelse.

For oss i Norge er utdannelse en selvfølge. vi blir nærmest leiet frem til artium. og derfra er det rentefrie studielån i årevis.

Slik er det ikke i Israel. Men de er veldig opptatt av utdannelse som fører ut av fattigdommen. Og vi vet at dette er noe som plager Israel, de er ambisiøse på egne vegne. De ønsker at alle som immigrerer skal bli fullverdig integrert og få samme muligheten som veteranungdommen. Derfor satser myndighetene stort, og de appellerer om hjelp. Vi ønsker å strekke strikken så langt vi kan for å få være en del av dette storslagne arbeidet!