Chanukka-bilder

Fra Ulpan Akiva
Chanukka-festen til Ulpan Akiva samlet 350 mennesker i alle aldre. Studenter fra hele verden var til stede: Kina, Nepal, Chile, Colombia, Croatia, Argentina, Frankrike, Australia og flere.

– Vi vil bare fortelle hvor takknemlige vi er for gavene fra HJH, som gjør at vi kan ha slike fester til glede for nye og gamle immigranter, skriver en skoleleder.

Fra Israeli Association for Immigrant Children