Med viktige antisemittisme-studier inn i det israelske samfunnet

I juli 2006 kom Michael Tossavainen som ny immigrant til Israel…

Foreløpige bevilgninger for 2012

På styremøte 26.mars 2012 ble det bevilget kr 4.456.000 som…