Foreløpige bevilgninger for 2012

På styremøte 26.mars 2012 ble det bevilget kr 4.456.000 som…

Emigranthjelp via internett

På slutten av Sovjet-tiden var Boris Altshuler med å starte "Movement without frontiers", "Bevegelsen uten grenser", en menneskerettighetsgruppe som skulle hjelpe jøder som ikke fikk utreisetillatelse. Det dreide seg ofte om vitenskaplig personell.

Gir informasjon på nettet til jøder i hele verden

Prosjektet vårt i Moskva, Movement Without Frontiers, startet for noen år siden med et nytt arbeid på nettet.

HJH vil fortsette støtten til de russiske jødene

Gjennom de snart 16 årene HJH har eksistert, er det betydelig støtte som er gitt til immigrasjonen fra ex-Sovjet - og til arbeidet med å integrere dem i Israel.

Boris Altshuler

Vi har nettopp hatt besøk av Boris Altshuler.