Foreløpige bevilgninger for 2012

På styremøte 26.mars 2012 ble det bevilget kr 4.456.000 som vil bli oversendt i løpet av året etterhvert som de kommer inn. kr 2.174.0000 er allerede sendt ved utgangen av april, i tillegg til støtten til fadderbarna, som overføres regelmessig.

Spesifikasjonen viser hvilke prosjekter det er bevilget til og hvor mye. Hvis prosjektet har KH foran navnet betyr det Keren Hayesod, altså et av Jewish Agencys mange underprosjekter. Styrets prioriteringer har vært immigrasjon, hjelp til selvhjelp og prosjekter som hjelper barn og unge. Det dreier seg da om å motivere de unge til å immigrere til Israel eller leksehjelp og annen form for støtte til barna den første vanskelige tiden. Dette er Israels framtid. Mange av prosjektene drives med en stor grad av lokal frivillig innsats.

Vi håper på fortsatt raus støtte fra våre givere, slik at vi kan bevilge ytterligere i løpet av høsten. Prosjektenes glade takkemeldinger stømmer inn. De ber oss hilse. Dette kommer godt med i en stram økonomisk situasjon, der mange givere er falt fra p.g.a. den økonomiske krisen i Europa og USA.

Hjertelig takk til hver enkelt for at dere støtter oss, slik at det er mulig å hjelpe mange jøder hjem til fedrenes land og støtte dem som ikke helt makter den vanskelige overgangen.

 

Bevilget 2012:

Immigrasjon – arbeid
Jemenite cultural association

70000

KH Flybilletter

550000

Movement without frontiers

50000

Yad Vashem

80000

TAU, Kantor Program

51000

Livnot U’Lehibanot

120000

Førstehjelp for nye immigranter
Israel Center for Community involvement

350000

Keren Klita

300000

Israel Crisis Management – Selah

350000

Integrering
KH Young communities

300000

Shoulder to Shoulder

60000

KH Sha’ar HaNegev

120000

PNIMACaucasian + stipend

175000

Shiluv-Ganei Moledet

150000

Undervisning
Machanaim

300000

Ulpan Halom

380000

Helse
Dental Volunteers

120000

Hadassah Elderly Womens project

120000

Sha’are Zedek

120000

Shilo

90000

Yad Sarah

90000

Barn og Unge
Ezra

150000

Jerusalem Foundation

120000

Israel Association for Immigrant Children

240000

Sum

4456000

 

 

 

Emigranthjelp via internett

Boris Altshuler er en veteran i arbeidet for de russiske jødene. Nå er internett et viktig arbeidsredskap.

Det var ikke uvanlig at jøder ble trakassert, banket opp på åpen gate eller kastet i fengsel på grunnlag av falske anklager, som for eksempel at en gammel mann skulle ha gått til angrep med kniv på en ungdom i en butikk. Det var forbudt å drive hebraiskundervisning, så man måtte møttes på stadig nye steder i skogen for å lære, synge og samtale. Opplæring i jødisk tradisjon og tro måtte også foregå i det skjulte, – på øde steder eller på omgang i private hjem. Mange jøder ble sendt til Sibir for den slags aktiviteter.

Allianse av vitenskapsmenn
Utrettelig arbeidet Boris Altshuler, som ledet gruppen, og hans venner for menneskerettigheter og for at de russiske jødene skulle få lov til å utvandre til Israel. Gjennom kontakter med vitenskapsmenn i vesten, som prof. Kristoffer Gjøtterud fra Oslo, prøvde man å få lagt politisk press på makthaverne i Moskva. I vesten arbeidet man systematisk for å få egne politikere til å ta opp refusnikenes sak når de hadde kontakt med kolleger fra Sovjet.

Vanskelige saker
Ved Sovjetunionens sammenbrudd ble det lettere for jøder å få komme ut. Hjelp Jødene Hjem ble etablert i 1990, Kristoffer Gjøtterud var blant initiativtakerne. HJHs oppgave er å hjelpe emigranter ut av områder der jøder er truet eller på annen måte er i en vanskelig situasjon. “Movement without frontiers” fikk støtte for å hjelpe dem som hadde problemer med byråkratiet, med å komme ut. Det ble mange og vanskelige saker. Ofte måtte mor og barn reise i forveien til Israel, mens far satt igjen i Russland, fordi myndighetene mente han hadde informasjon som kunne skade landet. Det var ikke uvanlig at folk mistet jobben fordi de hadde søkt om utreise, men samtidig fikk de ikke reise ut, fordi de visste for mye. Folk som hadde arbeidet i forsvaret eller med forskning på de fleste fagområder, ble nektet utreise i mange år.

Internettbaserte tjenester
Heldigvis har mengden av slike saker avtatt og vi har sett en jevn strøm av immigranter til Israel. Til å begynne med var det over 100 000 i året, nå er det over 5 000. Selv om estimatene varierer sterkt, er det ennå mange igjen som av ulike årsaker stadig utsetter en utvandring.

Boris Altshuler har fått laget en hjemmeside med støtte fra HJH. Her kan man stille alle slags spørsmål knyttet til immigrasjon til Israel. Svarene kommer raskt. For jøder som bor i mindre byer og på landsbygda i Russland kan det fortsatt være ubehagelig å gi seg til kjenne som jøde. Tradisjonelt har man vært svært tilbakeholdende med slikt. Det er også begrenset hvor mye informasjon som er tilgjengelig slike steder om prosedyrer for emigrasjon, regler for støtte til nye immigranter i Israel m.m.

 hjemmesiden til “Movement without frontier” – kan du bl.a. lese om immigranter som lyktes og hvordan de innrettet seg. Dette har fungert som inspirasjon og oppmuntring for mange jøder. Å immigrere er en krevende prosess med utallige usikkerhetsmomenter. Jo bedre man er forberedt desto større er sjansen for at man skal lykkes. Takket være bidrag fra HJH har denne siden hjulpet mange til å finne veien til Israel og en god framtid der.

Gir informasjon på nettet til jøder i hele verden

Mange HJH-givere kjenner til denne web-siden, og når vi skriver om det nå er det for å fortelle at stadig flere mennesker rundt i hele verden i dag benytter seg av dette tilbudet. Nå har nettsiden til MWF hele 300 treff pr. døgn; jøder over hele verden er blitt kjent med nettstedet og logger seg på for å få informasjon.
På en privat tur til St. Petersburg i juni møtte jeg lederen for dette arbeidet, Boris Altschuler. Det var inspirerende!

Han er levende opptatt av de mange mulighetene som nettstedet gir for å hjelpe og rettlede nye immigranter når det gjelder mulighetene for å immigrere til Israel, muligheter for språkstudier, arbeid og bosted i Israel osv.

Men det er ikke bare jøder fra hele verden som logger seg på nettstedet for å få hjelp, også nye immigranter i Israel får hjelp fra Moskva når det blir for vanskelig å finne fram i byråkratiet i Israel. Etter hvert er nettstedet blitt kjent mellom nye russiske immigranter i Israel, og mange bruker det nå.

Boris Altschuler og hans medarbeider som har et spesielt ansvar for å følge opp nettstedet, får nå hver dag mange spørsmål om emigrasjon og forholdene for nye immigranter i Israel. Og de har muligheter for å hjelpe og svare. Med støtte fra HJH og HJH-giverne har de nå ansatt en flink og datakyndig mann i deltidsstilling.

Han følger opp spørsmålene som kommer inn. De har etter hvert fått stor kompetanse på dette, og benytter seg av både e-post, fax og telefon for å få de etterspurte opplysningene både hos private og offentlige myndigheter i Israel og i de mange andre landene det gjelder.
Dette er både spennende og interessant. Og det er ikke vanskelig å bli smittet av Boris sin entusiasme og glede over å få være med i immigrantarbeidet på denne måten. En fin opplevelse for oss HJH-givere som var med på turen.

Gjennom dette er vi med på noe stort og viktig for mange mennesker. Tenk 300 spørsmål fra hele verden hvert døgn! Det er dere HJH-givere som er med å gjøre dette mulig. Boris bad meg hilse til hver enkelt av dere og takke varmt for støtten til Movement Without Borders.

HJH vil fortsette støtten til de russiske jødene

Etter som årene har gått, er arbeidet utvidet til å hjelpe trengende jøder også i andre deler av verden – men både nå og framover vil vi ha et sterkt fokus på jødene fra ex-Sovjet; de står fremdeles for ca. 40 % av immigrasjonen til Israel.

Vi ber om fortsatt støtte til to store, effektive prosjekter som når fram til mange av de jødene som er igjen i ex-Sovjet.

Begge ligger i Russland, i St. Petersburg og Moskva, og de vil være kjent for mange av giverne. Vi vil nå minne om at ved begge prosjektene går arbeidet for fullt og de er begge helt avhengige av støtten fra HJH.

Språkskolen “Ulpan Halom” i St. Petersburg
Her er undervisningen i gang med over 200 – nøyaktig 209 – jøder som studerer hebraisk!

Grytidlig en morgen rundt årsskiftet ringte Felix Fainberg til meg og ga en liten rapport.

Han fortalte at nå gledet de seg til å ta fatt på et nytt semester med flere forskjellige grupper. Her er gruppen for nybegynnere, viderekomne på ulike nivåer og grupper (klasser) med spesielle ønsker for språkopplæringen sin.

Alle gruppene studerer hebraisk med tanke på å emigrere til Israel før eller senere; noen få for å kunne kommunisere med israelere eller andre på hebraisk.

I St. Petersburg og distriktene rundt bor det ennå ca. 70.000 jøder, så her er og vil fortsatt være store oppgaver i framtiden med å gi flere opplæring i hebraisk.
Skolen vil fortsatt være et viktig redskap for å motivere og sette jøder i byen og distriktet i stand til å emigrere – og kunne få arbeid og et godt sosialt liv når de kommer til Israel. Gode språkkunnskaper er ofte en forutsetning for å få jobb – og for integreringen ellers i det israelske samfunnet.

Felix ba meg hilse til HJH-giverne og takke varmt for støtten de har fått – og er avhengig av å få i år også.

En annen av lederne ved skolen er Gregory Levin. Han og Felix har trofast stått sammen og “dratt lasset” gjennom mange år – det vet vi de fortsatt vil gjøre.

Organisasjonen “Movement without Frontier” i Moskva
Under ledelse av aktivisten Boris Attschuler gjør de en viktig jobb for russiske jøder i hele ex-Sovjet og russisktalende jøder i hele verden.
Ved siden av andre oppgaver driver de et nettsted som motiverer for å emigrere til Israel – og som gir råd og veiledning i forbindelse med emigrasjon.
Dette nettstedet ble opprettet etter initiativ av HJH, og MWF og Altschuler er helt avhengige av våre gaver for å drive videre.

I 2005 hadde nettstedet hele 60.000 besøk – fra hele verden – med spørsmål om emigrasjon til Israel. Og alle som spør, får svar.

Gjennom flere tiår har aktivisten Boris Altschuler øvd stor innflytelse som en anerkjent fysiker, medlem av det daværende sovjetiske vitenskapsakademiet, i Helsingforskomiteen og organisasjonen “Barnas rettigheter”.

Nå kan han oppmuntre og gi råd til mange om emigrasjon til Israel – med min og din hjelp.

Boris Altshuler

Dvs. – ikke vi, direkte, men en gruppe i Vennesla inviterte ham og hans kone til en ukes besøk i verdens vakreste avkrok! Det hadde vært en festuke, og lovnadene ville ingen ende ta. Jeg er sikker på at Boris og Larissa aldri vil slutte å fortelle om de fantastiske menneskene der nede, om alle møtene og alle samværene de fikk være med på.

Det må ha ligget mange forberedelser bak, og mange hadde gått sammen om å gjøre dette til en minneverdig uke. Men det slo meg den dagen jeg fikk sammen med dem, at dette var en investering som gir avkastning i tusen fold!

Boris har i alle de tunge Sovjet-årene vært en trøst og en redningsmann for hundrevis av jøder som var havnet i unåde. Som medlem at det sovjetiske vitenskapsakademiet, leder av menneskerettighetsgruppen i Moskva, anerkjent fysiker, hadde han et utall av kontakter både i inn- og utland. Og han var alltid villig til å hjelpe. For meg er han en slags “perpetum mobile” – en maskin som aldri stanser. Han går og går og tenker og tenker, alltid i samme, raske tempo, og han bar sine idéer med seg i en eldgammel, utslitt dokumentmappe.
Og så plutselig er det hans tur! Hans tur til å bli hentet – bli fraktet – bli oppvartet – bli “uppmerksammad” som svenskene sier.

Han var breddfull av inntrykk, og han vil aldri slutte å fortelle om alle de fantastiske menneskene han møtte. Stadig var han nede i lommene og hentet frem et visittkort – “kjenner du denne?” – og så kom en lovprisningstale.

Å investere i mennesker gir stort utbytte. For gruppen i Vennesla må dette også har vært en stor glede. Når de nå tenker på “Sovjet-jødene”, vil de alltid tenke på Boris Altshuler, mannen med de tusen ideene, mannen man aldri kjeder seg sammen med.

Han har opprettet en Web-side for HJH på russisk. 30.000 besøk har det vært på den siden starten for ett års tid siden. Inntrykket han har fått gjennom dette, er at informasjon er viktig. Stadig nye mennesker lurer på stadig nye ting, og på nettsiden kan de spørre og få svar.

Til og med fra California er det kommet spørsmål om hvordan man best kan ordne innreise til Israel. En ung jente i Israel spurte om militærtjenesten der nede. Kanskje det er lettere å henvende seg til maskinen enn til byråkratiet.
Han gjør en stor jobb, Boris, og han elsker sitt Israel, men han føler at det er mer behov for ham i Moskva.

Stor takk til gruppen i Vennesla! Takk for at dere investerte i mennesket Boris Altshuler.

Det er mennesker det står om – ikke tall og statistikker!