Lev Ramot er en del av HJH-støttede B’Yachad

B’Yachad betyr sammen på hebraisk og er navnet på “paraplyen” over et nettverk av individuelle små og større prosjekter over hele Israel. Hvert enkelt har sin lokale utforming i forhold til ildsjelene som driver hjelpearbeidet. Felles for alle er at de samler inn alt som vanskeligstilte mennesker kan trenge – og distribuerer det etter behov.

En viktig del av Lev Ramot: den lille varebilen som frakter matvarer, sengetøy og annet til de mange fattige i Jerusalem. Varebilen har vært en trofast arbeidshest i mange år og må snart skiftes ut.

Frivillige donerer
De frivillige hjelperne stiller ofte også selv opp økonomisk og gir penger til et fond. Bilen deres ble i sin tid betalt med bla penger fra en ukjent donor som ga 50 000 shekel (ca 80-90 000 NOK dengang.) Blant de frivillige er også folk som selv mottar mat. Men det er det få andre som vet. Moshe Kot og ”Lev Ramot” fikk flere kommunale priser i 1999 og 2001. Sistnevnte år ble de også hedret med presidentens pris for ekstraordinær innsats.

Lev Ramot sender ut matpakker til trengende familier hver uke. Uten hjelpen ville mange av familiene ikke klart seg. Les mer om forskjellige familier som får støtte fra Lev Ramot under.

Utdrag fra personlige historier:

Familien A.M er uten inntekt og lever i kjelleren av en kondemnert bygning som er over 100 år gammel. A.M. er en arbeidsløs, enslig mor som måtte gi avkall på barnetrygd i perioden hun ønsket skilsmisse. En prosess som tok flere år. Kvinnen lider av astma og grønn stær, noe som hindrer henne fra å jobbe hardt fysisk. Arbeidskontoret arrangerte en kjøkkenjobb for henne, men den ble for vanskelig. Selvom hun hadde legeattest, mente Arbeidskontoret at hun var lat og tok fra henne trygden. Hun finner enklere arbeid fra tid til annen, men har ingen fast inntekt. Ifølge sosialarbeiderens rapport sitter familien igjen med ca 1800 NOK i måneden etter at husleie og andre utgifter er betalt. ”Lev Ramot” forsyner familien med frosne kyllinger en gang i uken samt tørrmat til daglige måltider.

Familien A.D. består av 13 personer. Familiefaren har hjerte-problemer. ”Jeg har så mange medisinske utgifter så det er ikke engang mulig å beskrive vår økonomiske situasjon”, skrive han i sin stønadssøknad. Han forteller at de mottar trygd som tilsvarer
ca NOK 5000 i måneden, samt barnetrygd for fire av barna. Når husleie og faste utgifter er betalt, sitter familien igjen med ca NOK 800 i måneden. Denne summen kan vare to uker og de har problemer med å sende barna til skolen fordi han ikke kan betale for deres bussbilletter, mat, bøker og briller. Ni av barna er avhengige av briller. Familien er dypt takknemlig for maten de mottar fra ”Lev Ramot”, og sier at det hjelper psykisk og følelsesmessig fordi de derigjennom vet at det er noen som bryr seg om dem.

Frøken M. bodde i Ashdod med sin fysisk voldelige ektemann
og seks barn. Hans mishandling førte til at hun forlot ham og tok med seg barna for å bo i Jerusalem. Siden hun bare er separert har hun ingen rett på barnetrygd. Barna, som alle er under 13 år, lider av følelsesmessige problemer, bl.a. sengevæting. Lev Ramot gir denne familien ferdigmat, frosne kyllinger, tørrmat, samt nødvendige artikler i tillegg til ekstra sengetøy.

(Alle historiene er fra 2005.)

En av ti familier lider av sult
En undersøkelse foretatt av Israels Nationale Forsikrings-institutt, presentert i november 2011, omfatter 5000 familier. Den viser at 19 prosent av familiene i landet lider av matmangel, 10 prosent lider av sult og 2 prosent lider av alvorlig sult. Dette betyr at nærmere 20 prosent lever under fattigdomsgrensen i Israel i dag.

De hjertevarme nissene

Moshe Kot viser litt av varene som deles ut. Hummus og yoghurt er god og vanlig frokostmat i Israel. Zalman i bakgrunnen hjelper til.

Ikke noe kontor, ingen reinsdyr, ingen ansatte; kun en hentebil og frivillige som stiller opp hver eneste kveld eller grytidlig morgen for å bringe mat til nødstilte familier i Jerusalem.

Moshe Kot er ingen nisse. Men hjertet hans banker som en. For han har drevet ”Lev Ramot” eller ”Ramots hjerte” i vel 21 år. Han startet hjelpearbeidet med å distribuere mat sammen med andre frivillige ved siden av sin trykkerivirksomhet.

Etter ti år ble det hjelpearbeid på heltid og en symbolsk lønn. Fra kjøkkenbordet organiserer han henting, pakking, lagring og utkjøring av mat. En logistisk utfordring uten sidestykke. Kone og seks barn har også bidratt gjennom alle år. Ellers stiller i dag 150 øvrige frivillige opp minst en kveld/natt hver uke for å hente, pakke og kjøre ut maten. I løpet av året blir det distribuert 30 000 matpakker kun fra dette ene av de mange B’Yachad-støttede prosjektene som dekker hele landet.

-Hva skjer i praksis?
-Vi har et stort kontaktnett; matprodusenter, butikker, restauranter, kantiner og festlokaler. Maten som blir igjen når sel-skapet – feks bryllupsfesten – er over, får vi lov til å pakke i porsjonsbokser og ta med til trengende. Det samme gjelder mat fra kantiner og andre steder. Butikker og importører av tørrmat og hermetikk gir oss bokser som kan være litt skadet utenpå. Flere butikkjeder har en kasse ved utgangen hvor handlende legger alle slags varer i. Når det tilbys ”Kjøp to, få en gratis”, er det underforstått at den tredje legges i kassen. Øvrige forbruksvarer som vaskemiddel, shampo og tannkrem er også viktig å få med i månedsesken. En gang i måneden møtes våre frivillige medarbeidere og pakker disse eskene fulle med tørrmat, olje, saft og andre varer på rundt 30 kilo pr eske. De leveres i tillegg til den daglige porsjonen. Noen får også økonomisk hjelp til faste utgifter slik at de kan bli boende i leiligheten.

Moshe Kot viser litt av varene som legges i eskene som deles ut hver måned. Eskene i bakgrunnen veier 30 kilo.

«Våre frivillige møtes og pakker månedsesker fulle med tørrmat, olje, saft og andre varer – rundt 30 kilo pr eske»

Koht har skaffet fire lager- og kjølerom i nabolaget – til en lav leie. Her pakker de dagsrasjonene – alt fra frukt, grønnsaker og brød til youghurt og pålegg som skal være med på kveldens distribusjon. –Vi har også begynt å levere frosne kyllingpakker, da barna ofte blir flaue overfor venner de tar med hjem dersom de aldri ser at foreldrene deres koker mat i hjemmet… Dessuten står vi bak mange bar- og batmitsvaselskaper. Ingen gjester får vite at selskapet kun var mulig på grunn av oss, sier Kot.
Forblir ukjente
-Vi har bare en ganske liten bil med logoen vår (må snart byttes ut pga alder) som vi sender ut for å hente inn mat. De frivillige bringer maten med egne, anonyme biler når de kjører ut til familiene. Alle har sine ruter og starter ikke før etter solnedgang. Matposen settes utenfor døren, man ringer på og når man hører noen komme for å åpne skynder man seg ut igjen. Poenget er at bud og mottaker aldri skal se hverandre. Det har med verdighet å gjøre dersom de skulle møtes på gaten.

250 husholdninger
”Lev Ramot” bidrar i dag med hjelp til 250 husholdninger – ikke bare i bydelen Ramot, men i hele Jerusalem. Og heller ikke bare til immigranter og innfødte jøder, men også til noen arabere. Foran de religiøse høytidene samles det inn ekstra store porsjoner til alle trengende. Rundt 1000 stiller opp for å pakke og distribuere da.

«Her pakker de dagsrasjonene – alt fra frukt, grønnsaker og brød til yoghurt og pålegg som skal være med på kveldens distribusjon.»

-Hvordan får dere vite hvem som trenger hjelp?
-Via velferdsministeriet. Deres sosialarbeidere melder ifra. Det er satt i system. De som trenger hjelp er ofte eneforsørgere, familier med svært mange barn eller barn med spesielle behov, foreldre som vil investere i barnas utdannelse for å sikre deres fremtid – og som dermed prøver å fortsette å bo i et litt dyrere område enn de har råd til. Noen har ikke arbeid, andre har arbeid, men lønna er altfor lav til at de klarer å underholde familien, forteller entusiasten Moshe Kot.

—————————————————————————————–

B’Yachad betyr sammen på hebraisk og er navnet på “paraplyen” over et nettverk av individuelle små og større prosjekter over hele Israel. Hvert enkelt har sin lokale utforming i forhold til ildsjelene som driver hjelpearbeidet. Felles for alle er at de samler inn alt som vanskeligstilte mennesker kan trenge – og distribuerer det etter behov.
Frivillige donerer
De frivillige hjelperne stiller ofte også selv opp økonomisk og gir penger til et fond. Bilen deres ble i sin tid betalt med bla penger fra en ukjent donor som ga 50 000 shekel (ca 80-90 000 NOK dengang.) Blant de frivillige er også folk som selv mottar mat. Men det er det få andre som vet. Moshe Kot og ”Lev Ramot” fikk flere kommunale priser i 1999 og 2001. Sistnevnte år ble de også hedret med presidentens pris for ekstraordinær innsats.

Kjære giver!

HJHs styreleder Øyvind Bernatek

Et nytt kalenderår har så vidt begynt, et år med nye muligheter og nye oppgaver. Vi i HJH håper at året vil gi oss rikelig med muligheter til å hjelpe de svært mange som trenger vår hjelp i eller på vei hjem til Israel, og at dere ved deres fortsatte store gavemildhet vil muliggjøre dette. En stor takk til dere alle for den sjenerøse støtte dere ga i 2011. Da fikk vi inn over ti millioner kroner i rene gaver, og det er et av de beste resul-
tatene noen gang. Det er fantastisk!

I 2012 vil vi i tillegg til vår vanlige aktiviteter også fokusere mer på å nå nye givergrupper, og vi vil presentere dette arbeidet i nyhetsbrev og i vår avis etter hvert som det blir realisert. Det er fortsatt mange som ikke kjenner vårt arbeid godt og vet hvilken gode hjelp vi er i stand til å gi, det være seg gjennom våre vanlige prosjekter eller ved vårt fadderskapsprosjekt. Jeg håper derfor at dere, våre gode givere, vil kunne gjøre en ekstra innsats her ved å fortelle om oss til slekt, venner og kjente; da ville vi kunne få mange nye givere og være i stand til å nå enda flere i eller på vei hjem til Israel med vår hjelp.

I november tilbrakte jeg en dag sammen med B’Yachad i Beer Sheva. Her hjelper de bl.a. mange med en varm lunch på et sted hvor også barn kan komme for å få litt leksehjelp. En stor andel av dem som får denne hjelpen, er relativt nyinnvandrede familier, og her som ellers i det flotte arbeidet B’Yachad gjør så er det to ting som bemerker seg. For det første den måten de gir hjelpen på. Det skjer så diskret som mulig. For mange kan det være vanskelig å vise til omgivelsene at de trenger denne hjelpen. For det andre er en meget stor del av arbeidet basert på frivillighet. Det er svært mange i Israel som stiller opp for dem som har mindre, hva enten de har bodd lenge i landet eller er nyinnvandrede, men dette er historier som sjelden når våre medier. Der fokuseres det stort sett bare negativt på Israel, men virkeligheten er heldigvis ganske annerledes.

Dere muliggjør ved deres gaver, at vi kan hjelpe svært mange mennesker, og jeg håper dere vil fortsette å gi like rundhåndet i 2012. På våre nettsider vil dere finne våre regnskaper, og hvem vi støtter og når støtten utbetales. Full åpenhet om dette er svært viktig for oss. Vi bestreber oss også hele tiden på å holde utgifter nede og å velge prosjekter med stor grad av frivillighet, samtidig som vi fører en nitid kontroll med prosjektene og hvorledes de anvender støtten. På den måten kan dere være trygge på at mest mulig av det som gis kommer våre formål til gode og at så mange som mulig får nytte av hjelpen.

 

Det ble et fantastisk år – takket være dere!

Prosjektene og vi sier hjertelig takk for alle gavene. Immigrasjon, hjelp til selvhjelp og omsorg for de aller svakeste har vært prioriteringer for styret i de vanskelige valg av prosjekter som skal få støtte. Det gjøres så mye nyttig og bra, som vi så gjerne skulle ha støttet.

Nye immigranter fra Etiopia i mars 2011.

HJH har fått inn godt over 10,1 millioner i gaver. Dette er svært raust av våre trofaste venner, som vi håper også vil stå fast hos oss og gi til de aller svakeste immigrantene i 2012. Når årsmelding og regnskap for 2011 er godtkjent av styret og representantskapet, vil det bli lagt ut på vår nettside.

Arbeidet med å hjelpe etiopierne hjem går planmessig. Det har vært arbeidet diskret med å hjelpe jøder ut fra arabiske land. Og vanskeligstilte fra tidligere Sovjett har fått flybilletter. Vi vender tilbake med endelig statistikk for immigrasjon til Israel senere, men 2011 viser gledelige tegn til oppgang fra flere områder, ikke bare fra Etiopia.

Selah hjelper familier i krise. Etterlatte etter Carmelbrannen er på retreat med Selah. Her deler noen av dem vann under en felles vandring.Foreldreløse barn som blir oppfostret av nære slektninger får støtte hver måned fra to HJH-faddere gjennom Selah – Israel Crisis Management. Vår venteliste er lang, så vi håper at du nå gjør alvor av det og tegner deg som fadder. Dette er barn i nesten ufattelig trange kår og med spesielle hjelpebehov. Situasjonen til det enkelte barn vil kunne variere, ting forandrer seg. En bestemor som har omsorgen blir for gammel og greier ikke lengre å ha ansvar for barnebarna. En storesøster som har omsorgen, finner en ektefelle og vil leve sitt eget liv. Men Selah er der for disse barna og andre i krise og slipper ikke taket. De gir råd og omsorg og hjelper der de kan.

Men først og fremst er det nå tid for å takke. Det er et privilegium å få lov til å stå i dette viktige arbeid, få møte mange av brukerne og ikke minst prosjektledere og frivillige. Det gjøres en uvurderlig innsats – men uten tilskudd utenfra hadde det likevel ikke gått. Dette tilskuddet kommer bl.a. fra dere gjennom HJH. Hjertelig takk for at dere hjelper jøder hjem – og hjemme.