Kjære giver!

Kjære giver!

I dag, når jeg skriver denne korte lederen, er det ni dager siden tre unge israelere; Gilad Shaer, Eyal Yifrah and Naftali Fraenkel, ble kidnappet like ved Gush Etzion. Svært mange har disse tre unge i sine tanker hver dag, og Israel har satt i gang en storstilt leteaksjon, og håpet er fortsatt å finne dem i live og uten skader og bringe dem hjem til deres ventende familier. Norske nyhetsmedier, med enkelte hederlige unntak, derimot, på lik linje med svært mange andre vestlige land, vier det knapt en spaltemillimeter eller to. Noe kan forklares med at det er mennesker langt borte som man ikke har den samme nærhet til.

Hadde det vært tre norske som var kidnappet hadde det vært side opp og side ned om dem, men også kidnappinger i andre land får tidvis mye omtale, men altså ikke disse tre jødiske guttene.

Hva kan årsaken være til denne deprimerende tausheten? At de tre er jøder, eller at de er israelere, eller at de haiket like ved en bosetning? Ikke noe av dette burde være svaret. Til og med palestinernes president, Mahmoud Abbas, har gitt sin støtte til å finne dem og uttalt:”De er først og fremst mennesker, og vi ønsker å beskytte menneskeliv”. Jeg vil ikke spekulere mer i grunnene til tausheten her hjemme, det nesten totale fraværet av empati, at de ikke en gang kan vise den empatien som Abbas uttrykker.

Jeg vil heller finne det gode i de store spontane aksjonene verden over, ikke bare blant jøder, for å vise de tre og deres familier støtte og varme.En verdensomspennende jødisk organisasjon oppfordret i dag alle deres støttespillere og andre som leser deres informasjon, om å tenke på de tre ved å gjøre en ekstra god gjerning. Det er en flott tanke, og jeg vil gjerne låne den.

Jeg håper at når dere leser dette nyhetsbrevet, så er de tre trygge og uskadde tilbake hos deres respektive familier, men selv da er det grunn til å gjøre en ekstra god gjerning i takknemlighet. Og er de, G-d forby, ikke kommet hjem, eller de er blitt skadet, så er det all grunn til fortsatt å vise dem vår støtte.Min oppfordring til dere alle er derfor om å hedre de tre unge israelere og tenke på dem ved en ekstra god gjerning i form av et ekstra bidrag til det arbeidet vi gjør for jødisk innvandring til Israel og for de mange nyinnvandrede som trenger ekstra hjelp. Dette er helt klart i de tre unges ånd, og hjelpen behøves! Gi en ekstra gave, eller tegn et fadderskap!

Samtidig ønsker jeg alle en riktig god sommer, fylt med gode opplevelser, hvile og omsorg for ens nærmeste som for andre som trenger den!

Representanter fra Jerusalem Foundation, Selah, Dental Volunteers in Israel, Shoulder to Shoulder, Israel Association for Immigrant Children, B’Yachad og Tnufa Bakehila sammen med Eli Finsveen og Rebekka Rødner

Vellykket seminar i Jerusalem for prosjektene

I juni inviterte HJH syv av sine prosjekter til å delta på et formiddagsseminar i Jerusalem. Alle syv takket ja og det ble en utbytterik og god formiddag. Formålet var at de forskjellige organisasjonene kunne presentere seg selv og fortelle hva de gjør. De fleste kjente ikke til hverandre, og nå fikk de ikke bare informasjon, men også en personlig kontakt med de andre organisasjonene. Mange hjelper immigranter som godt kunne trenge hjelp på et annet område også. På denne måten kan sende de de hjelper videre.

De som deltok var representanter fra Jerusalem Foundation, Selah, Dental Volunteers in Israel, Shoulder to Shoulder, Israel Association for Immigrant Children, B’Yachad og Tnufa Bakehila sammen med Eli Finsveen og Rebekka Rødner og også representanter fra Michael Melchiors kontor.

 

 

Flere har i etterkant vært i kontakt og takket HJH for muligheten til å delta.

En av HJHs givere bestemte at ved hennes begravelse skulle det være minnegave til HJH. Vi takker så meget! Foto: Dnrivera/wikipedia

Fin minnegave

En av HJHs trofaste givere bestemte at det skulle gis en minnegave til HJH ved hennes begravelse. Det er svært rørende med slik solidaritet. Våre samarbeidspartnere i Israel og andre steder blir meget takknemmelige, og føler varmen og omtanken ved en slik handling.

 

En annen sendte oss et betydelig beløp i høst med følgebrev der det sto;”Nå er renta så lav og situasjonen i Israel så vanskelig at dere kan like gjerne få pengene nå, som at jeg testamenterer dem til dere”.

 

TUSEN TAKK!

Årsrapport og årsregnskap for 2013

Årsrapport og årsregnskap for 2013

Ny daglig leder – Rebekka Rødner

Vi i styret har det siste året visst at Eli Finsveen, vår daglige leder i mange år, ønsket å trappe kraftig ned, men kanskje ikke helt begi seg inn i pensjonistenes rekker. Eli har gjort en fantastisk innsats, og det var med tungt hjerte vi måtte innse det uunngåelige og starte prosessen med å finne frem til en ny daglig leder.

 

Styret drøftet i høst hvorledes driften av kontoret kunne organiseres, og ikke minst hvilke egenskaper vi ønsket fra en daglig leder. Vi var klar over at samtlige oppgaver som kan legges under en daglig leder er større enn ett årsverk, så vi visste at noen oppgaver måtte settes til andre.

 

Dette har vært en omfattende og krevende prosess. Stillingen ble utlyst i 2013 med søknadsfrist i desember. Vi var heldige å få inn et stort antall søkere, hvorav mange var godt kvalifiserte.

 

De innkomne søknadene ble gjennomgått nøye med henblikk på hvem som i første rekke skulle innkalles. Dette arbeidet ble i det vesentlige ledet av to av styrets medlemmer, Jorunn Andestad Langmoen og Ola Liland. Styremedlem Jan Benjamin Rødner som erklærte seg inhabil da søkerlisten forelå, har ikke deltatt på den videre styrebehandlingen av denne ansettelsen.

 

Fire søkere ble innkalt til førstegangsintervju, hvor Jorunn hadde tre av disse og jeg ett.

 

Etter dette ble vi stående med tre aktuelle søkere som, i samsvar med vedtak på styremøtet 27.1.2014, ble innkalt til annengangs intervju. Disse intervjuene ble foretatt av Jorunn og Ola. Jeg hadde deretter et møte med dem, og med bakgrunn i en helhetsvurdering av hva som skulle ligge hos daglig leder og hva som kunne settes til andre, ble en enstemmig innstilling presentert for styret.

 

Ekstraordinært styremøte som behandlet ansettelse av ny daglig leder, ble gjennomført 10.februar 2014. Innstilling ble inngitt enstemmig vedtatt, og Rebekka Herberger Rødner ble tilbudt stillingen som daglig leder i HJH. Hun har til vår glede akseptert tilbudet.

 

Eli Finsveen forlater oss ikke helt, hun vil føre våre regnskaper og være ansvarlig for høstens givertur. Rebekka kjenner vår organisasjon ganske godt allerede. Hun vikarierte for Eli i 2013 da Eli hadde et lengre sykefravær etter å ha hatt et ublidt møte med glattisen, og hun har de siste årene vært redaktør får vår internettside og for vår Facebook side.

 

Eli og Rebekka vil overlappe hverandre mer eller mindre frem til sommeren, så de særdeles velfortjente takkeordene til Eli kommer i en senere utgave av vårt nyhetsbrev.

 

Vi i styret ser frem imot å samarbeide med Rebekka. Vi er trygge på at vi har fått en meget godt kvalifisert medarbeider.

 

  • yvind Bernatek

styrets leder

Kjære giver

Kjære giver

Jeg skal ikke forsøke å grunne for mye på årsakene, for de er trolig mange, men jødehatet, både det bevisste og det bevisstløse, brer stadig om seg i Europa og dessverre også i Norge. Det er ikke mer enn noen få dager siden nettutgaven av NRKs Trygdekontoret, sendte den mest motbydelige vitsing omkring Holocaust, fremført av en kvinne med røtter utenfor Norge, og som selv burde vite litt om rasisme. At hun ikke evner å forstå får så være, men at NRK ikke har anstendighet til å beklage dette, er lang verre, selv om de fjernet innslaget fra nettet.

Omtrent samtidig fikk vi høre at Hennes og Mauritz trakk tilbake en t-skjorte for kvinner. Den var preget av et dødninghode innrammet i en davidstjerne. De har riktignok beklaget dette på det sterkeste og trukket griseriet fra alle butikker verden over, men bare det at noe slikt kan lages og tas inn i en slik stor kolleksjon og selges, er hårreisende.

Da vår grunnlovs 200 års jubileum skulle feires, var det lagt opp til en inkluderende feiring, så inkluderende at den eneste folkegruppen det ble harselert med over gammel antisemittisk lest, var jødene.

Er alt dette tilfeldig? Neppe. Noe har gått virkelig galt her, og jeg er redd det er svært mange aktører som bærer et felles ansvar, både tradisjonelle jødehatere fra ytterste høyre og venstre fløy, som de som ikke klarer å erkjenne sitt hat, og derfor i stedet uttrykker det ved å rette deres ynkelige hat mot Israel, godt hjulpet av norske medier.

Da er det godt at det finnes folk som står imot, som taler Israels sak og som står opp for verdens jødiske befolkning. Dere er i så henseende flotte ambassadører for det gode!

Som dere vil se av dette nyhetsbrevet, skjer det mye internt også. Eli Finsveen, vår daglige leder, trapper snart ned, og ny daglig leder ansettes; Rebekka Rødner Herberger. Hun er i dag redaktør for vår internettside og for vår Facebook. Vi vet hun kommer til å gjøre en god jobb.

Programmet for høstens givertur er også på plass, og jeg oppfordrer dere virkelig til å delta. Det er en fantastisk måte å se Israel på. Selv om dere har vært mange ganger i Israel tidligere, er det å møte noen av våre prosjekter og menneskene bak, uforglemmelige opplevelser som gjør inntrykk for livet.

Våre mange prosjekter trenger all den støtte dere kan gi, så vi håper dere fortsatt vil gjøre dette mulig. Har dere tilgang til Internett så besøk vår hjemmeside eller vår Facebook. Bli venn med oss der, og del vår side med alle deres venner, da kan vi få nye givere og hjelpe enda flere!

 

  • yvind Bernatek

styrets leder

Representantskapet møtes

Hjelp Jødene Hjem har et representantskap som møtes to ganger årlig. Representantskapet består av representanter fra hver av de 10 organisasjonene som står bak HJH.

I høst kom representantskapet sammen for å høre fra Avi Rabinowitch og Yankele Snir fra Keren Hayesod hadde å fortelle om dagens situasjon for de etiopiske immigrantene i Israel blant annet.

Yankele Snir fortalte fint om utviklingen som finnes innad i det israelske samfunnet og byråkratiet når det gjelder integreringen av de nye immigrantene.

De nye immigrantene fra Etiopia er mye bedre rustet når de kommer til Israel, enn tidligere etiopiske immigranter var. De kan mer hebraisk, vet mer om hvordan israelsk samfunn arter seg og har lært mer om israelsk byråkrati og velferdssystem mens de har ventet på å få reise til Israel. Vel fremme i Israel er sosialtjenestene og immigrasjonshjelpen på sin side også bedre forberedt. Blant tidligere integreringsprosjekt har vært både suksesser og fiaskoer.

“Heldigvis kan vi lære av feilene, og fortsette suksessene,” sa Yankele Snir til HJHs representantskap. Det har også ført til at da de siste 450 immigrantene fra Etiopia kom til Israel, var ankomsten preget av optimisme og fremtidshåp, både for de nyankomne immigrantene og for Israel.

Kjære giver!

I oktober hadde jeg gleden av å tilbringe noen dager i Israel sammen med en gruppe av våre givere som var i Israel på prosjektbesøk. Det var virkelig inspirerende og godt å være sammen med sanne venner av Israel og av det jødiske folk og fantastisk å se noen av prosjektene våre og lære mer om dem.

Vel tilbake til Norge kunne jeg raskt konstatere at alt var ved det gamle. Israel ble angrepet med raketter skutt ut fra Gaza-stripen, og Israel måtte ramme rakettutskytningsramper i en ubebodd treningsbase der inne. VG skrev med fete overskrifter ”Flyangrep mot Gazastripen”. Er det rart folk blir forvirret, er det rart at Israel sliter med hensyn til støtte blant folk i mange land? Nei, for de fleste leser ikke alltid det som står med små bokstaver langt nede i en artikkel.

Da er det viktig og godt å ha se med egne øyne at Israel ikke er slik norsk presse forsøker å skape inntrykk av. For Israel er en demokratisk oase i et område av verden hvor diktatur, folkemord og hat mot anderledestenkende eller –troende er det rådende.

På giverturen besøkte vi et dataprosjekt, net@, som særlig retter seg mot elever på videregående skole og som bor i mer vanskeligstilte områder i Israel. Prosjektet gjelder alle, uansett religiøs eller kulturell tilhørighet. Her så og hørte vi hvorledes disse unge lærer å respektere hverandre uansett bakgrunn, hvorledes de erverver nyttig kunnskap for arbeidslivet og hvorledes de løfter hverandre opp og blir trygge. På denne måten vil de klare seg meget god i Israel.

For noen dager siden leste jeg på en utenlandsk nettside at Israelske leger og helsepersonell har behandlet mer enn 800 sivile syrere med skader fra den pågående borgerkrigen. Behandling skjer på sykehus nord i Israel og er gratis. Pågangen etter hjelp er så stor at Israel har måttet mobilisere ekstra personell. Frem til nå har jeg ikke sett noen norske medier skrive om dette, men dette er det virkelige Israel og ikke det demoniserte bildet som norsk presse så iherdig forsøker å skape. Dette er det Israel vi støtter og verner om ved vårt arbeid. Dette er det Israel dere så sjenerøst støtter med deres gaver til immigrantene.

Det kanskje mest oppløftende ved våre besøk i Israel er å se hvor mye frivillighet det finnes i samfunnet, hvor mange som gjør en ekstra innsats for å hjelpe andre, og det er nettopp slike prosjekter vi også fokuserer på. På den måten gir hver krone vi sender ekstra uttelling og hjelpen når enda flere. Selv de unge som de som får hjelp i dataprosjektet må som en del av dette, gi tilbake til samfunnet, og de gjør det med glede. Dere gjør dette mulig!

Vi nærmer oss slutten av året, og hver krone vi kan få inn teller virkelig. Det er så mange som trenger vår hjelp, og jeg håper dere fortsatt vil være med på å gjøre drømmer om til virkelighet! På den måten har dere alle en del i Israel.

 

Øyvind Bernatek

Styrets leder

Tusen takk!

Vi vil gjerne få takke alle våre fantastiske støttespillere.

Hjelp Jødene Hjem setter pris på alle støtte vi får, fra kristent, jødisk og andre hold. For oss er det viktig å få lov til å si TUSEN TAKK for at alt dere gjør for Israel, for HJH og for fremtiden!

Sammen skaper vi en bedre fremtid for barn og voksne i Israel.