Masseflukt fra Russland

Den pågående konflikten i Ukraina har hatt betydelige konsekvenser,…

Innvandring til Israel pr 31.juli 2012

9313 nye immigranter til Israel! Flest kommer fra Russland og Etiopia. Hele 104 av de nye immigrantene var 85 år eller eldre!

16 892 nye immigranter i 5772

Økning på 1.6% i antall nye immigranter i forhold til fjorårets tall.

Juni-konferanse i Tiberias

Det var en alvorlig og tankevekkende konferanse.

Israel trenger immigrantene

"Hvorfor ber dere folk om å reise hjem til Israel når folk i Israel sulter?" - Slik lød spørsmålet i en telefon til kontoret for noen dager siden. Andre ganger har vi fått spørsmål om all volden - er det forsvarlig å hjelpe folk hjem til et blodbad?

Demografisk krise i Israel

Jeg fikk være med på et styremøte i "Jewish Agency".