Net@ lærer ungdommen å leve sammen

Net@ gir ungdom i utkantstrøk i Israel mulighet til å lære seg dataferdigheter. Dette programmet er et brobyggerprosjekt, da ungdommen kommer fra alle grupper i Israel – jøder, muslimer og kristne ungdom lærer side om side. De får evner og kunnskaper de ellers aldri ville ha fått. Net@ gir dem også mulighet til å delta på sommerseminar som utvikler dette videre.

Net@-ungdommen får hjelp til sin egen fremtid med ekstra dataundervisning. Samtidig gir de tilbake til de nye immigrantene - via både hebraisk og dataopplæring. Utrolig!

De føler de er til nytte

Net@ ungdommene var i full gang, da vi kom på besøk på mottakssenteret for nye immigranter i Be’er Sheva. Vi treffer 12 – 15 lokale ungdommer som har meldt seg til et fire-årig program, fire ettermiddager i uken etter skoletid. Dette er seriøse greier; de lærer programmering, prosjektledelse, omsorg for lokalsamfunnet og teknikk. Når de har fullført dette programmet og videregående skole, står forsvaret klart til å sluse dem inn i viktige posisjoner der – gjerne med jobb videre etter avsluttet førstegangstjeneste. Eller Israels dataindustri tilbyr godt betalte jobber.

 

HJH brenner for dette programmet, som tilbys ungdommer i utkantkommunene. Det krever mye av de unge, men sikrer dem arbeid etter fullført kurs. Det er lite frafall, de unge forstår hva det gjelder – og ikke minst; de har det morsomt i et hyggelig læringsmiljø. Tanken er at de unge – som ofte kommer fra vanskeligstilte immigrantfamilier – skal kunne få en inntekt som setter dem i stand til å forsørge seg selv og trolig også hjelpe sin familie.

 

Men tilbake til jentene og guttene på datarommet i mottakssenteret denne ettermiddagen; dette var elever fra første trinn, som skulle gjøre noe for lokalsamfunnet. De kom sammen her for å finne feil på datamaskinene, reparere maskiner, få skjermene til å fungere, fjerne virus o.s.v.

 

Under kyndig veiledning av en lærer, får to unge to datamaskiner som ikke fungerer til å bli en som virker. På gangen venter noen 6 – 8 åringer fra Etiopia på at rommet igjen skal bli ledig for dem. De synes det er supert, at ungdommene kommer, så ting igjen virker som de skal. For når voksne analfabeter skal lære seg teknikk og datamaskiner, kan det lett gå i ball. Men særlig syns de viltre barna at «de små» kløner det til………

 

Vi spør Net@ ungdommene hvorfor de gjør denne jobben for nykommerne. «Vi er til nytte! Og bruker det vi har lært. Data er gøy»

Gi til Net@

Du kan støtte Net@ ved å sende ditt bidrag til kontonummer 3000.21.42836. Merk overførselen med “Net@”

NET@IMG_4991

NET@end of leadership year

Net@

Net@ i Dagen

Net@ – et av HJHs prosjekter ble omtalt i Dagen 18.januar 2014. Net@ gir barn og unge et utbytterikt undervisningsprogram i tillegg til vanlig skole. Dette prosjektet har vært utrolig effektivt, og de unge blir rekruttert inn i prestisjetunge prosjekter, universiteter m.m, som de aldri ellers ville hatt mulighet til å komme inn på.

Ein Yael – sommerleir i byen

Må immigrantbarna gå hjemme i gaten hele sommerferien? Nei, heldigvis har Jerusalem Foundation et spennende tilbud for to av ukene.

Immigrantbarn på sommerleir på Ein Yael

I utkanten av dagens Jerusalem ligger restene av en romersk villa, utgravet for noen år siden og utviklet til en aktivitetspark for barn. Fra tidlig vår til sent på høsten er parken åpen for publikum. Programmet varierer med årstiden og den jødiske kalenderen. Mange foreldre og besteforeldre bruker Ein Yael som utfluktsmål.
Her blir barna kjent med mange sider av livet i antikken. Det gror planter som også ble dyrket her for 2000 år siden. Barna får klippe sauer, karde og spinne, plantefarge garn. En annen dag er det pottemaker-kunsten som står i fokus, eller kanskje kler de seg ut og spiller rollespill som foregår den gang villaen sto.

Opplevelsesrike dager
Jerusalem Foundation organiserer hver sommer leir for vanskeligstilte barn i skoleferien. Som oftest går tilbudet til immigrantbarn eller barn fra store barneflokker. Familier med dårlig råd reiser ikke bort i ferien – i mange tilfeller kan ikke foreldrene ta seg fri engang. Barna blir gående hjemme i varmen uten så mye å holde på med. Da er tilbudet om to ukers leir vidunderlig. Og for foreldrene er det en lettelse å oppleve glade og slitne barn som kommer hjem etter en opplevelsesrik dag i trygge omgivelser.
Barna blir hentet hver morgen med buss og kjørt hjem igjen på ettermiddagen. Ti spennende dager med variert program knyttet til landet, historien og kulturen. Her lærer de gamle håndverk, får nærkontakt med dyr og er mye ute i landlige omgivelser. Det blir nok anledning til en tur til et badebasseng utenfor Ein Yael også.

En sommerleir på Ein Yael er et av sommerens høydepunkt for deltagerne

Bedre språk, nye venner
Ikke minst viktig; de blir kjent med andre barn og får nye venner. Immigrantbarna får bedret sine språkkunnskaper og blir nærmere knyttet til landet og folket. Gjennom aktiviteter som ikke krever skoleferdigheter styrkes selvtilliten. Det trengs, for den kommer under press i en hverdag med 40 elever i klassen og kamp om ressursene.

En liten immigrantgutt fra Etiopia var med på leir. Han hadde ikke rukket å få venner og snakket dårlig hebraisk, var litt utenfor og alene. En dag skulle de lage krukker. Barna startet med å ta ut leire, kna den og forme den til slutt. Her var gutten plutselig helt med. Han visste hvordan leiren måtte se ut for å gi gode krukker, han eltet den raskt og fint, han formet den til en elegant krukke…… alt sammen hadde han lært av bestefar i Etiopia! Nå så de andre barna ham. Gutten kunne noe som de andre hadde oppdaget var vanskelig, han fikk oppmerksomhet og ble en del av gruppen. Slik ble dagen i Ein Yael et godt sommerminne.