B’Yachad – et nettverk for hverdagshjelp

Mottakerne er i stor utstrekning nye immigranter, men også andre som er i en vanskelig situasjon og ikke er i stand til å greie seg på alderspensjon, uføretrygd m.m. B’Yachad kontakter også næringslivet for å få gode “feilvarer”. Krumtappen i det hele er en kibbutznik, Amos, som kjenner mange mennesker og har kontakter overalt. Han skaffer også varer som sentrene kan videreformidle.

Gjenbruksformidling
En synagoge i Tel Aviv blir tre formiddager i uken omgjort til innsamlingssentral for brukte klær og husgeråd. 8-10 volontører, alle immigranter fra tidligere Sovjetunionen, sorterer innkomne klær. Arbeidet blir ledet av en kvinne som tidligere var rektor på en skole der. Amos kjenner en som eier et renseri/vaskeri – så om det trenges sendes ting dit, gratis.

Tøyet ligger pent brettet eller hengt opp på stativ, etter størrelse og type. Det er organisert som i en butikk, så man lett kan finne rundt. “Kundene” er oftest nye immigranter. Speil og prøverom er også på plass. De har en protokoll, der alle “kjøp” blir oppført, slik at man ikke kan bli misbrukt av brukthandlere og slike. Det er også begrenset hva den enkelte får ta med seg hver gang.

“Butikken” har også en avdeling for kjøkkentøy etter tilsvarende prinsipper. En bekjent kunne fortelle at han for en tid tilbake skulle bytte ut sin egentlig ganske brukbare kjøkkeninnredning. Han hadde da ringt til Amos, som samme ettermiddag sendte et par mann, som demonterte kjøkkeninnredningen forsiktig, og tok den med seg. Før kvelden var omme var den montert hos en ny immigrantfamilie!

Matposer med tørrvarer blir delt ut i perioder. De har også helt nye, skikkelige ting; sengetøy, ulltepper, undertøy, barnesko, varmeovner m.m. Amos har ordnet med et begrenset antall kuponger, så man kan hente seg et nytt kjøleskap direkte i butikken – en livsnødvendighet i varmen. Oppfinnsomt – for da slipper senteret å kjøre og lagre. Alt blir oppført i protokollen.

Mat som ikke går til spille
I Kiryiat Malachi er arbeidsløsheten svært høy og det bor mange nye immigranter der. Her holder B’Yachad til i et tilfluktsrom + en slags kioskvogn med fortelt. I forteltet er det seks – åtte bord med stoler rundt, til lunsjservering for barn og unge, kanskje dagens eneste skikkelige måltid. Maten til lunsjserveringen kommer som rester fra et kibbutz’ hotell og fra en militærforlegning i nærheten. Dette er mat som aldri har vært inne i spisesalen. Av disse “rester” blir det daglig 200 – 250 varme måltider til de vanskeligst stilte. Noe bringes ut til eldre og uføre, resten serveres i teltet.

Daglig deles det ut grønnsaker og evt. annen mat, slik at folk kan lage måltider selv. Ca 50 middelaldrende kvinner kommer daglig for å hente råvarer. Hver torsdag deles det ut matposer for helgen. Man har et register over alle brukere. En enkelt dame, med hjelp av barn, driver dette senteret!

 

Fritidsklubb og leksehjelp
I Rehovot er det noen andre ildsjeler som har en fritidsklubb. Hit kommer vanskeligstilte barn og ungdommer etter skoletid – i første rekke barn med etiopisk, jemenitisk og sovjetisk bakgrunn. Mange er nye immigranter. Brukerne er registrert og det føres fremmøteprotokoll. De ivrigste tildeles stipend til skolegang. Mange har ikke stol og bord til å gjøre lekser på hjemme. Her gir soldater hjelp til lekselesningen. Mye skolearbeid skal gjøres ved hjelp av Internet, så senterets 10 PC er svært populære. Man kan imidlertid også spille spill på dem! Senteret har mange sorter spill og leker, alt i flittig bruk. Noen ganger får de pizza eller annen enkel mat for mange er sultne.

En gang i blant holder man lotteri – som alle de fremmøtte den dagen får et lodd i. Man kan for eksempel vinne en helt ny dyne, en fin skolesekk eller litt godteri. En oppmuntring i hverdagen! Alle israelske barn må betale alle skolebøker selv fra første klasse. Det dreier seg om ca 1 000 shekel pr. barn pr. år – hvis man skal kjøpe alt nytt. For nye immigranter eller folk som lever på sosialhjelp er dette nesten umulig. Senteret har derfor et utlånsbibliotek, der man kan låne skolebøkene for et år! Man har også foreldremøter for å skape større motivasjon for skole og utdanning, og styrke foreldrene i oppdragerrollen og gi dem støtte i hverdagen. Store barneflokker og slike utgifter øker sjansen for at barna avslutter skolegangen for tidlig. Dette arbeidet prøver å motvirke denne tendensen, fordi skolegang er nøkkelen til kunnskap og en framtid i arbeid.

Igjen og igjen blir man imponert over hvordan ildsjeler i Israel utnytter de muligheter de ser til å hjelpe de nye immigrantene. Det er så mange kreative og oppfinnsomme mennesker, som gjør en innsats. Hver krone vi sender blir utnyttet optimalt. Her er ingen sløsing, men derimot forsøk på å utnytte det man har maksimalt. Ingen sulter i Israel, men mange har det svært vanskelig. Takket være hjelp fra mange rause givere, som dere, er det mulig å gi barn en oppvekst der de får utvikle seg og bli til nytte for samfunnet og seg selv. Ildsjelene arbeider for at immigrantene skal føle seg velkommen og hjemme. Takk for at dere hjelper jøder hjem!