Bevilgninger 2011

Dette ble bevilget i styremøte 28. mars 2011. Vanligvis bevilges det ytterligere beløp sent på året, når styret får en bedre oversikt over hvordan gaveinngangen har vært. Vi håper det blir rom for store ekstrabevilgninger, for behovene er betydelige. Fadderbarn-ordningen er øremerkede midler og står derfor ikke oppført som bevilgningene fra styret. Disse pengene kommer i tillegg.

FØRSTEHJELP FOR NYE IMMIGRANTER
Støttebeløp 2010
Israel centre for Community Involvement – B’Yachad
350.000
Keren Klita
350.000
Israel Crisis Management – Selah
400.000
IMMIGRASJON – ARBEID
Keren HaYesod – Jewish Agency, 6 prosjekter
1.320.000
Flybilletter etiopiske immigranter
350.000
Flybilletter m.m. immigranter fra arabiske land
100.000
Ayalim, unge pionerer
300.000
Sha’ar HaNegev
120.000
Kiryat Yearim
250.000
New Immigrants Flights FSU
200.000
Movement without Frontiers
75.000
Yad Sarah
168.000
Yad Vashem
80.000
TAU, Stephen Rost Inst.
36.000
Alternativa Laoleh
120.000
Livnot U’Lehibanot
120.000
UNDERVISNING
PNIMA
165.000
Machanaim
250.000
Ulpan Chalom
380.000
HELSE
Dental Volunteers
120.000
Hadassah
120.000
Shaare Zedek
120.000
Shilo
100.000
BARN OG UNGE
Ezra FSU
150.000
Israel Association for Immigrant Children
360.000
Jerusalem Foundation
120.000
Shiluv
150.000
Sum gamle prosjekter
5.054.000
NYE SØKNADER
Shoulder to shoulder
60.000
Sum bevilget 28. mars 2011