Ayalim-ungdommer gjør en innsats for landet

 

Ayalim gjør det pent rundt seg.

Ashalim ligger tre mil sør for Be’er Sheva. Det er en gammel, nedslitt moshav der nye immigranter har kjøpt seg husvære for en billig penge. Vi kjører langsomt gjennom et område som er sterkt preget av stagnasjon. Innenfor ligger Ayalim-landsbyen – Adiel – der rundt 15 unge voksne holder på å støpe fundamenter til nye hus, mens andre lager murstein.

En vennlig ung mann kommer oss i møte. Joav, student ved universitetet i Be’er Sheva, har ansvar for aktivitetene for de største skolebarna i Ashalim. Han studerer sosialfag og syns det er gunstig for alle parter å få være en del av Ayalim-prosjektet. Her får han praktisere det han har lært og bidra til bedre oppvekstvilkår for “hans” ungdommer. Samtidig får han selv stipend og rimelig husvære. På universitetet betaler de ca kr 30.000 året for undervisningen. I tillegg kommer bøker og livsopphold. Israel har ingen Statens Lånekasse. Så penger til utdanning kommer fra foreldre, oppsparte midler og ekstrajobber. Derfor syns Joav at dette er en vinn-vinn situasjon.

Studentene er rollemodeller. De hjelper til med lekser og organiserer aktiviteter etter skoletid for barn og unge. For barn fra slitne områder med lite framtidshåp og dårlig betalte jobber, er det viktig å bli kjent med unge voksne som tar høyere utdanning, med alle de muligheter det gir.

Enslige eldre som trenger praktisk hjelp til mindre vedlikeholdsjobber og tunge løft får hjelp av studentene.

Og stemningen blir lettere når felles møteplasser blir ryddet for søppel og kratt, benker blir reparert eller skiftet ut, busker og blomster blir plantet, murer får et malingsstrøk over grafittien. Studentene tar kanskje med seg de eldste ungdommene på denne jobben, for å skape forståelse for at alt dette må man i fellesskap ta vare på – ikke ødelegge med hærverk av ren kjedsomhet.

I denne landsbyen bygger de unge fra Ayalim selv sine hybelhus. Det hele er litt Kardemomme-by-aktig. De har også laget et anlegg der man kan ta i mot turistgrupper og sluttede selskaper for måltider eller ørkenturisme. Det gir litt ekstra inntekter for noen av beboerne i moshaven. Optimisme, kreativitet og engasjement smitter, smiler Joav, som vinkende løper bort til basketballbanen, der en gjeng unggutter venter.

Fakta
Da de skulle dimitere fant tre israelske soldater ut at de sammen ville gjøre noe for landet sitt. Deres idé var å utvikle og støtte opp om bosettingen i Negev og Galilea, gjennom å få unge mennesker til å bosette seg sammen i utvalgte områder. De skulle bidra aktivt til å gi små samfunn i stagnasjon et løft og ny optimisme.

I dag har Ayalim sine prosjekter 11 steder rundt i landet.

Ayalim ønsker at de unge skal være rollemodeller for barn og ungdommer.

De unge voksne får stipend til sin utdanning og bolig, mot å gjøre samfunnstjeneste lokalt et fast antall timer ukentlig.

Arbeidet kan bestå i leksehjelp, fritidsaktiviteter for barn, opprydding utendørs, maling og reparasjoner, hjemmehjelp for eldre. Bygger eller rehabiliterer egne boliger.

Unge voksne jevner veien.

Ungdom får instuksjon.