Ayalim – idealistiske unge pionerer vil bygge Israel

Visjonen deres er at unge studenter i alderen 20-30 år, gir fire år av sitt liv for å gjøre en innsats i slitne, små samfunn i utkantene i Israel. En varm dag i september treffer jeg
talspersonen deres, Rachel Atjas (bildet), i en av “brakkebyene” de bor i, i Sha’ar HaNegev ved Gaza-grensen. Hun forteller engasjert om et raskt voksende bevegelse som alt har fått betydning for det israelske samfunnet! Det arbeidet Ayalim driver i dag får meg til å tenke på de første pionerene som av ideologiske grunner slo seg ned i kibbutzer for å bygge landet i forrige århundre, både før og etter 1948.

Nå er målsettingen for Ayalim å gjenoppbygge og styrke svake lokalsamfunn som sliter med flere utfordringer; fattigdom, fraflytting, liten aktivitet og dugnadsånd. Bevegelsen begynte for fem år siden ved at to unge gutter traff hverandre etter at de var ferdige med militærtjenesten og hadde sett seg rundt i verden. De fant ut at de hadde felles interesser – og ville bruke tid og krefter på å hjelpe småsteder i utkant-Israel.

Og så begynte snøballen å rulle. De fikk hjelp av en formuende mann og ordføreren i Ashalim i Negev. Idag er de nærmere 500 unge som bor og arbeider gjennom Ayalim – de aller fleste i Negev og Galilea.

Arbeidet er organisert slik at deltakerne bor sammen i svært spartanske hus og leiligheter. Allerede i dag har de 11 slike sentre – de fleste beskjedne “brakkebyer” på landsbygda og et par boligblokker i byer som Kiryat Shmona og Akko i nord.

De to entusiastene som følte de ville bruke noe av livet sitt til å hjelpe andre, har allerede fått hundrevis med seg – og i dag er de ledere av organisasjonen. Og bevegelsen – og arbeidet – vokser raskt!

For oss som arbeider for immigrasjon og immigranter er de en spennende samarbeidspartner fordi de hjelper mange nye immigranter på ulike måter i den vanskelige startfasen i et nytt hjemland. Også flere nye immigranter er blitt medlemmer i Ayalim, og blir på den måten integrert gjennom å gjøre en innsats for sitt nye hjemland.

Sist – men ikke minst – driver Ayalim et aktivt arbeid for å få unge jøder fra hele verden til å flytte til Israel og bli medlemmer av bevegelsen. I dag er for eksempel ca 10 medlemmer nye immigranter fra USA.

Her er mange positive aspekter for det israelske samfunnet! Hovedkonseptet
er at medlemmene skriver under på en avtale om å bo ved senteret i fire år. De får bosted og et lite underhold slik at de kan studere – og binder seg til en arbeidsinnsats gjennom året for fellesskapet på stedet! Det kan være oppussing av bomberom eller fritidsklubber, leksehjelp for immigrantbarn, dugnad på lekeplassen eller parken, besøkstjeneste på pleiehjemmet. En hovedhensikt er å få deltakerne til å bosette seg permanent i disse områdene og der i gjennom skaffe fornyelse og optimisme til stedet. Det har allerede lyktes i flere tilfeller.
Vi vil informere mer om Ayalim framover, blant annet i en reportasje i avisen vår i november. Nå gleder jeg meg til å møte alle de 500 medlemmene sammen med gruppa vår som skal til Israel nå i oktober. Ayalim har storsamling i Negev de dagene vi er der.