Oppføringer av Admin

HJH støtter fotball for israelsk ungdom

Et av prosjektene HJH støtter er Afikim, som blant annet driver flere læringssenter og skolefritidstilbud rundt om i Israel. Her kan immigrantbarn få solid ekstraundervisning, sunne måltider, fysisk aktivitet og kulturelle impulser. Like viktig som utdanning er også det å styrke barnas tro på å utvikle egne evner og bevissthet om moral og verdier. På […]

Hjelp til utsatte unge immigranter

HJH har i flere år støttet ELEMs arbeid for unge immigranter som har fått en for vanskelig start på livet i Israel. Sammen har vi kunnet redde mange unge, og gått gitt dem et verdig liv. I år støtter vi ELEMs MIX-senter i Holon, som gjør en utrolig viktig jobb for svakerestilte og utsatte unge […]

Helseforebyggende arbeid for kvinner

Et av HJHs prosjekter er det helseforebyggende arbeidet for eldre kvinner ved Hadassah-sykehuset i utkanten av Jerusalem. En av dem som har fått merke hvor viktig dette arbeidet er, er Racheli Doron. Racheli er opprinnelig fra Romania og datter av to Holocaust-overlevere, og kom til Israel i 1960. Hun oppsøkte Hadassah sitt program for eldre […]

ELEM hjelper israelsk ungdom i krise

Et av de 34 prosjektene HJH støtter i år er ELEM, en organisasjon som hjelper israelsk ungdom i krise. Migdalor-sentrene deres er et nettverk av syv sentre som hjelper unge, ofte immigranter fra tidligere Sovjetunionen, som er mellom 13 og 19 år og i faresonen for å droppe ut av skolen og samfunnet. Deres aktiviteter […]

Net@ – et prosjekt for brobygging og en bedre fremtid

Et av de 34 ulike prosjektene HJH støtter i år er Net@, en organisasjon i Israel som HJH også har støttet i mange år. Net@s program retter seg mot unge mellom 10 og 18 år, hvor deltakerne får verdifull datakunnskap, men også klart forbedrede skoleresultater og forbrødring på tvers av etniske og religiøse grenser. Et […]

Tannhelse til ukrainske immigranter

I år støtter HJH hele 34 ulike prosjekter for svakerestilte immigranter til og i Israel! Ett av dem er Dental Volunteers for Israel (DVI), hvor frivillige tannleger kommer fra hele verden for å gi gratis tannbehandling til svakerestilte mellom 4 og 26 år, og de over 65 år På bildet ser vi Dr. Gabriella Trischler […]