Oppføringer av Redaksjonen

Undervisning for russisktalende immigranter

Et av HJHs prosjekter er Machanaim, et undervisningssenter som arbeider med immigranter fra det tidligere Sovjet, i første rekke eldre, men også ungdommer. De holder samtalegrupper om språk, religion og filosofi, samt rene språkkurs. Machanaim oversetter også bøker innenfor disse fagområdene til russisk og sender dem til jødiske sentre i Russland og USA (der mange […]

Verdighet og nytt livsmot

Tenufa Bakehila er en av organisasjonene HJH støtter. De hjelper familier og enkeltpersoner i underpriviligerte områder i Israel med nødvendige renovasjoner av hjem, samt psykologisk assistanse og sosionom-hjelp. Dette bringer verdighet og nytt livsmot til dem som mottar hjelp Du kan bidra med støtte via Vipps til 79332!

Et nytt liv i et nytt land!

Gleden er stor når de endelig får sette bena sine i fedrenes land🇮🇱 Hele livet har de hørt om Israel, og like lenge har ønsket om å få reise hjem vært sterkt tilstede. Flere familiemedlemmer er kanskje allerede reist, og endelig er det deres tur! Men nå begynner helt nye utfordringer. Et nytt språk skal […]

Hjelp til etiopiske immigranter

Telem, ett av HJHs prosjekter, hjelper unge etiopiske immigranter som står i faresonen for å falle utenfor samfunnet pga. manglende økonomi, kunnskaper og egenskaper til å klare seg som selvstendige voksne. De unge får mulighet til å tilegne seg kunnskap og ferdigheter gjennom et program der de bor et år på kibbutz og samtidig får […]

Livet i grenseområdene

Et av HJHs prosjekter, Shluvim, fokuserer på støtte til barna og deres familier som bor i byene og landsbyene i grenseområdet rundt Gaza; Sderot og Ashkelon. Den anspente situasjonen i området, både når det er aktive handlinger, men også i hverdagen ellers, påvirker familienes liv i stor grad. En stor andel av befolkningen i disse […]

Nabolagshager til glede

Shilluv, en av HJHs prosjekter i Israel, bygger opp nabolagshager, lokalhager, skolehager og matskog i Israel. Disse gir nye immigranter og andre i lokalområdet mulighet til å dyrke landet, skape seg et nettverk og drive matauk. Arbeidet drives i det store og hele av frivillige. Brenner nabolagshage og matskog, som er hovedområdet for realiseringen av […]