Her finner du årsrapport og årsregnskap for 2019. Begge deler er inkludert i HJHs årsmelding.