Andelen vanskeligstilte i Israel stiger

Under et besøk i slutten av august, med mer enn +30 grader i skyggen, så jeg demonstrasjoner og teltleirer overalt. Til tross for stadige rakettangrep fra Gaza protesterte mennesker i tusenvis mot er sterk forverring av levekårene. Mat og bolig blir stadig dyrere. Nå er det også nedre middelklasse som tar til gatene, med plakater og barnevogner. En helg var det mer enn 250.000 mennesker med i demonstrasjoner over hele landet. Regjeringen har nedsatt en kommisjon
for å komme med forslag til hvordan situasjonene kan avhjelpes.

I tiden mellom mars 2006 og tidlig 2011 har gjennomsnittlige lønningene steget med 2,6 %, mens konsumprisindeksen er steget med 25% ifølge Knessets forskningssenter (Jerusalem Report 1.august 2011, s.14).

Dette innebærer at mange av de prosjektene som HJH støtter, vil bli oppsøkt av hjelpetrengende mennesker. Sammen skal vi være der for dem.