Amerika-russerne

Det ser virkelig ut til at dette kan bli et av de store prosjektene, et som kan gi Israel ny inspirasjon og nytt liv. Det dreier seg om nesten en million russisktalende jøder i USA. De valgte “feil” da dørene ble åpnet og dro vestover istedenfor sydover til det lovede land. I dag innser de feilen og er mottagelige for tilbud om å komme til Israel.

Ungdomsorganisasjonen Ezra har jobbet med saken i ett år og 4 måneder og har allerede rekruttert 1200 studenter, delvis fra New York, Boston, Seattle og Los Angeles. De har særlig konsentrert seg om unge fra 18 til 30 år – gullressurser for Israel! Ezra organiserer seminarer, der flere hundre studenter deltar. Jøder som har vært adskilt fra sine jødiske røtter i over sytti år, løper ikke ned synagogene når de kommer f.eks. til USA. De sender heller ikke barna sine til jødiske skoler, mange har dårlige minner fra sin egen barndom. Det finnes mange jødiske sentre i Amerika, men svært få av dem har særlig mye litteratur på russisk, heller ikke har de russiske ledere eller noen som kjenner russisk kultur særlig godt. Resultatet er at de nyankomne russiske jødene føler seg utenfor – de finner ingen ankerfeste i sin nye tilværelse. Det er da en reell fare for at disse – nesten en million – jødene vil opphøre og være jøder; de vl prøve å bli innlemmet i det amerikanske samfunnet – som amerikanere. Men det vil ta lang tid!

Veteranjødene i Ameriak utgjør en forholdsvis lukket krets. “Ezra” er en svært aktiv gruppe, ledet av en dynamisk ung mann – Daniel Eliuson. Han har allerede benyttet “fødsels-rett-programmet” og har hentet mange grupper blant disse til Israel for at de skal få lære landet å kjenne. Erfaringene så langt har vært udelt positive. Flere av disse “turistene” er blitt rekruttert til å bli pådrivere for andre i USA, og det var fascinerende å høre hvordan Daniel påviste at dette skulle lykkes. “Det er ren matematikk”, sa han. 500 studenter kom til Israel i 2003, i 2004 venter de 1800, og i 2005 – 4000. Det blir nok likevel en stund til hele millionen komemr, men hver eneste ny immigrant teller.

Barn blir jo så fort voksne, derfor har de også satt i gang aktiviteter for barn i denne gruppen. Alt fra musikk – sport og drama til jødisk historie, religion, og tradisjoner. Senere skal de også få tilbud om å lære hebraisk.

De som får tilbud om å komme til Israel, blir ikke bare tilbudt en heisatur. De får et to måneders intenst forberedelseskurs, slik at reisen og oppholdet gir en følelse av gjenkjennelse – en følelse av å komme hjem!

Vi blir imponert over den voldsomme entusiasmen hos Daniel; en entusiasme som bare kan komme av suksess. Han føler at responsen blant disse russisk-talende jødene er stor, og de utvider hele tiden virksomheten der borte i USA: De oppsøker studentene på de store universitetene, deler ut flygeblader, de har opprettet flere lokalradio-stasjoner. De har til og med argumentert seg frem til gratissendinger mange steder! Bare i Brooklyn og Chicago har de registrert 500000 lyttere. Med tre timers sendetid pr. dag tilsvarerer det 60 000 US dollar i annonsering.
Vi holdt nærmest pusten mens Daniel tegnet og fortalte, og vi lurte på hvilken utdannelse hadde. Det skal jo både mot og ekspertise til å sette i gang et sånt gigantprosjekt. Men med mastergrad i “business og administrasjon” fra Hebrew University og en solid tro på Gud, mente han at han var på rett og trygg vei.

En gang hver annen uke får de slippe til på TV med et russisk-språklig program, der de bare viser fram Israel og judaisme. Også dise sendingene når ut til ca. 500000 seere. Internett-siden deres er beregnet på ungdom mellom 18 og 35 år, og har adressen www.ezravs.org og når selvsagt langt utover universitetssirklene.

Gruppen mellom 30 og 40 år er ofte ikke “konfirmert” i Russland. Det er viktig for “Ezra” og for Israel å gi folk en jødisk identitet. Derfor arrangerer de faktisk “Bar mitzva-kurs” for disse mennene. De har ca. 50 menn i hver gruppe, og de lærer Tora’en gjennom et helt år!

Tallene viser at etter 1990 er det kommet en million jøder til Amerika fra ex-Sovjet. 600000 av disse bor på Østkysten og 400000 på Vestkysten. Den millionen trengs i Israel, og de fleste av dem føler seg feilplassert i USA. Lykken venter ikke på dem der; på mange måter blir de betraktet som fremmedarbeidere, bl.a. på grunn av språkproblemene. Men i Israel vil de være hjemme blant sine egne og bli fullt ut akseptert!

Fra HJHs avis nr. 1/2004.