Altfor mange vet for lite om Israel

I tjue år har vi vært nære venner. Vi har drøftet Israel-problematikken noen ganger, hun er helt uforstående til at noen kan støtte et “sånt krigerfolk”. Men stort sett har vi latt temaet ligge, inntil hun plutselig utfordret meg: “Nå vil jeg vite hvordan du kan fortsette å holde på med dette Israel-tøvet. Mange av mine venner har bedt meg om å snakke deg til rette.” – De dreper barn og valser med folks hjem og raserer andres landområder….
Det ble en times telefonsamtale.

Sjokket fikk jeg etter at jeg hadde prøvd å balansere dette, og jeg sa at mediene fortrengte nyhetene og ga ensidige fremstillinger. Det er så lett for oss å beklage oss over feil fremstilinger fordi vi søker annen informasjon, men min venninne sa: “Jeg nekter å tro at våre aviser lyver. Jeg leser mange hver dag og alle sier det samme. Du kan da ikke mene at bare du har rett – og alle andre tar feil? – Og i alle fall må du da kunne høre på Willoch! Han er jo en kunnskapsrik og intelligent mann”.

– Sjokket kom fordi jeg plutselig forsto at “alle” mener det samme ut fra den informasjonen de får. Du og jeg er ikke flinke nok til å nå ut med positiv informasjon. Det er bare vi som kan gi den. 9 % av det norske folk kaller seg Israel-venner. Men det er ikke så dårlig. Wergeland sluttet sitt store dikt med følgende kraftsats – kun en liten flokk, det er nok!

Det er nok til å snu opinionen, det er nok til å hjelpe Israel til å ta imot stadig nye innvandrere, og det er nok til å bevege Guds hjerte!

Fra HJHs nyhetsbrev nr. 2/05.