Økt aliyah i 5766

Statistikken gjelder det siste jødiske året, som avsluttes 3. oktober.

Økningen i antall immigranter (aliyah) fra både Frankrike og Nord-Amerika bidro til veksten. Også immigrasjonen fra Etiopia økte i forhold til forrige jødiske år. Immigrasjonen fra det tidligere Sovjetunionen ble litt redusert, selv om den fortsatt representerer rundt halvparten av immigrasjonen årlig.

Blant landene som bidro med et mindre antall immigranter, var det også mer eksotiske steder, som for eksempel Pakistan, Thailand, Filippinene, Brunei, Kina, Japan, Mali og Zimbabwe.

Totalt siden september 2004 har antallet diasporajøder som har vendt tilbake til Israel, kommet opp i 23.124 personer, sammenliknet med 21.604 personer forrige år.

Fra www.miff.no