Bursdagsfeiring med Afikim

Man feirer at man blir 7 og 8 år kun én gang i livet, enten man har hatt en traumatisk barndom eller ikke, så da er det godt at organisasjonen Afikim trår til og bistår med feiring og kake når det trengs!
 
Afikim, et av prosjektene som HJH støtter i 2022, driver læringssenter og skolefritidstilbud flere steder i Israel, hvor immigrantbarn får ekstraundervisning, sunne måltider, fysisk aktivitet og kulturelle impulser, og bursdager går ikke upåaktet hen.

Hjelp til immigrantbarn fra Etiopia

Et av prosjektene HJH støtter i 2022 er Arugot. De har et senter i Haifa hvor etiopiske nyankomne barn i første og andre klasse får hjelp til å klare seg på en vanlig israelsk skole. Ved å gripe inn tidlig i barnas liv kan de forhindre at barna får store kunnskapshull, de kan behandle traumer på et stadium der de ikke er så omfattende, og barna blir raskere integrerte.

HJH Nyhetsbrev september 2022

HJH støtter fotball for israelsk ungdom

Et av prosjektene HJH støtter er Afikim, som blant annet driver flere læringssenter og skolefritidstilbud rundt om i Israel. Her kan immigrantbarn få solid ekstraundervisning, sunne måltider, fysisk aktivitet og kulturelle impulser. Like viktig som utdanning er også det å styrke barnas tro på å utvikle egne evner og bevissthet om moral og verdier. På bildet ser vi Yasmin fra Afakim som lærer barna at det er viktig å ta godt vare på nabolaget sitt, for eksempel ved å gjøre samfunnsnyttige oppgaver som å plukke søppel.

HJH årsmelding 2021

Hjelp til utsatte unge immigranter

HJH har i flere år støttet ELEMs arbeid for unge immigranter som har fått en for vanskelig start på livet i Israel. Sammen har vi kunnet redde mange unge, og gått gitt dem et verdig liv. I år støtter vi ELEMs MIX-senter i Holon, som gjør en utrolig viktig jobb for svakerestilte og utsatte unge immigranter!

En av de som har fått hjelp av ELEMs MIX-senter er Andre, som kom til Israel fra Russland da han var 7 år gammel. Innen han var 16 hadde han allerede fått 36 siktelser mot seg, som involverte alt fra innbrudd og narkotika, til drapsforsøk. Takket være MIX-senteret, militærtjeneste i IDF og et inderlig ønske om å endre livsførsel, klarer han seg nå godt. Andre bidrar nå som frivillig i MIX-senteret, og er der et levende bevis for nye unge deltakere at det faktisk er mulig å snu opp ned på livet, uansett hvor mørk det ser ut.