Høsten er her

Det er tid for å være inne, tenne lys, fyre i ovnen. Etter en fin, lang sommer er du vel klar for det. Vi er priviligerte som har så forskjellige årstider og forholdsvis trygge rammer rundt livene våre.

Daglig tenker jeg på Israels immigranter som har en mer usikker hverdag. Da er det godt for dem å få den støtten som våre prosjekter gir. Der står frivillige hjelpere parat til å gi en håndsrekning for å hjelpe dem til rette.

En sen ettermiddag i fjor høst var jeg for eksempel med Livnot U’Lehibanot ut til et boligområde i Beit Shemesh, ikke langt fra Jerusalem. Vi skulle til en etiopisk immigrant-familie. I leiligheten bodde mor og far med fire voksne barn. Den ene av døtrene hadde også to barn selv, så her var «stua full». En sønn var i arbeid, mens de andre ennå ikke hadde funnet seg noe. Økonomien var derfor anstrengt, – men de støttet hverandre og delte det de hadde.

 

Beklageligvis hadde de nå fått en skikkelig vannlekasje, et rør i taket var tydeligvis sprukket. De var virkelig fortvilte og visste ikke hva de skulle gjøre. Det dryppet fra taket og det var en stor dam på gulvet, som de regelmessig måtte tørke opp. I Israel er det vanskelig å få håndverkere til å komme på slike forholdsvis små jobber og det er svært kostbart. Med et svært spinkelt ordforråd er det ikke bare-bare å finne fram til en god håndverker, enn si ringe og forklare hva som er galt og få vedkommende til å komme.

For denne familien var det fantastisk å ha blitt henvist til Livnot. De kom omgående og tok skadene i øyensyn og det ble avtalt at rørleggergjengen skulle komme klokken 7 neste morgen og begynne på jobben. Arbeidslaget består av en profesjonell rørlegger og et par hjelpere – ungdommer fra utlandet som arbeider frivillige for å hjelpe immigranter.

 

En slik reparasjon utføres gratis, men man prøver å finne måter mottakerne kan «betale» for jobben til fellesskapet på. Det kan være å gå på butikken for en ufør nabo i en periode, male oppgangen eller lære nabolagets barn å strikke. Slik blir det hjelp til selvhjelp, nærmiljøet får et lite løft og beboerne blir bedre kjent med hverandre.

 

Er dette en historie som egner seg til å fortelle til familie og venner i mørke høstkvelder? Kanskje er det noen som ikke kjenner vårt arbeid, som vil ønske å bidra etter å ha hørt om slike prosjekter? Pengene fra HJH går til materialer, bensin og beskjeden lønn til de få håndverkerne som er med i prosjektet. Sammen jevner vi veien for de nyankomne, slik at de finner seg til rette i Fedrenes land.

Jødisk og Kristen Kulturkalender 2014 er her!

For kun 175 kroner kan du få den fritt tilsendt i Norge. Flott og oversiktlig kalender, med artikler av Eli Finsveen, Øyvind Bernatek og Rebekka Rødner. Fin oversikt over HJHs prosjekter!

Dette er den eneste norske lommealmanakken der man får både kristne og jødiske helligdager side om side i samme kalender.

Merk giro til konto 3000.21.42828 med Kulturkalender 2013/2014 og gi oss beskjed på telefon 22 36 21 70 eller via e-post til post@hjhome.org .

Bestill kalenderen i dag!

Send inn skjemaet under, ring oss på 22 36 21 70, send e-post til post@hjhome.org  eller på facebook.

[contact-form-7 id=”135″ title=”Bestill HJH-kalender”]

“Turistvirksomhet” for Sovjets jøder

Kanskje husker du en Negro Spiritual som het «let my People go»? Den var en populær sang i pressgrupper som arbeidet for å hjelpe jøder ut av Sovjet fra 1960-tallet og utover. Tittelen ble brukt som slagord.

 

Jødene i Sovjet kunne ikke emigrere, ikke undervise i hebraisk, ikke lære om jødisk religion og tradisjon. Alt dette var straffbart og kunne resulterer i mange års opphold i arbeidsleir i Sibir eller intern forvisning. Søkte en jøde om utreise, mistet han jobben, hans barn kom ikke inn på universiteter, han kunne oppleve ubehagelige besøk på døren – alt dette til tross for at han fikk avslag på søknaden.

 

Seth Jacobson vokste opp i Stockholm og var aktiv i B’nei Akiva, en jødisk ungdomsorganisasjon. I 1967 ble han kontaktet med forespørsel om han kunne tenke seg å reise til Sovjet som turist og formidle materiell til jøder der. Det var informasjon om jødedom og om Israel. Senere ble han bedt om å holde foredrag der borte også. Denne aktiviteten ble omtalt som turistvirksomhet for Sovjets jøder. Skandinaver fikk lettere visum til Sovjet enn andre nasjonaliteter, spesielt var det enkelt for svensker fordi Sverige var nøytralt. Mange av initiativtakerne til HJH var også involvert i dette arbeidet.

 

I 1972 immigrerte Seth selv til Israel og skapte seg en ny tilværelse der. Men igjen i 1981 ble han spurt om han kunne tenke seg å ta et treårig opphold i England for å hjelpe Sovjet-jødene. Nå gjaldt det å øke presset på engelske myndigheter – slik at de tok opp jødenes sak ved ethvert møte med Sovjetiske myndigheter. Han var aktiv med foredrag og informasjonsarbeid, for å styrke de engelske pressgruppene. Vi vet nå at arbeidet førte fram og portene åpnet seg og jødiske immigranter fikk vende tilbake til fedrenes land – de første årene i hundretusenvis. Det var fantastisk! Selv i dag kommer det en jevn strøm.

 

Noen av dem som hadde reist som «turister» og som hjalp jødene med informasjon og til å holde motet oppe, bestemte seg for ti år siden for å samle dokumentasjonen om dette viktige arbeidet. Det skulle bli en bok for vanlige israelske lesere, før alt dette ble glemt. Den foreligger nå på hebraisk, og Seth Jacobson håper også å kunne skaffe midler til å få den oversatt til engelsk.

 

«Det er så viktig at denne forhistorien for en store exodus fra Sovjet ikke blir glemt» sier Seth Jacobson.

 

Kjære giver

I det nye jødiske kalenderåret er vi nå inne i en stille periode etter de høye helligdager og Løvhyttefesten. Det gir ro til å se mer fremover og for å planlegge for 2014. Frem til nå har vi klart å holde en stabil og god giverinngang, og vi har både håp og tro at det vil fortsette også i 2014. Samtidig ser vi på de mange henvendelser vi får fra forskjellige ideelle organisasjoner i Israel, at det er mye mer vi kunne ha utrettet med flere givere på laget.

Derfor blir en hovedprioritering i 2014 å få nye givere, og også her trenger vi også deres hjelp. Tenk hva vi kunne utrette, tenk hvilken velsignelse det kunne bli for mange nye i Israel, hvis hver giver klarte å skaffe en ny giver! Det høres jo ikke ut som en umulig oppgave!

Vi håper derfor at dere i tillegg til de sjenerøse bidragene dere gir, vil forsøke å hjelpe oss med å få nye givere. Dette kommer vi mer tilbake til i senere nyhetsbrev, men det er ingen grunn til å vente; jo flere nye givere og jo raskere vi kan få dem, jo bedre for alle som vi da kan hjelpe!

Når dette nyhetsbrevet når dere er en gruppe av våre givere i Israel og besøker flere av våre prosjekter. Å delta på våre giverturer er en helt unik anledning til å oppleve Israel på en annen måte, til å møte det virkelige Israel med alle dets gleder og utfordringer, til å møte noen av de mange nye immigrantene og til å møte mange frivillige som gir av sin tid for å hjelpe andre. Dette er små og store hendelser og hverdagshelter vi aldri hører om i nyhetsbildet. Jeg kan forsikre om at slike møter setter dype spor og er med på å berike livet!

De siste av de etiopiske jødene som har fått godkjent å kunne reise til Israel, er nå kommet til Israel. Det er fantastisk, og det har vært et enormt løfte å hjelpe dem alle til Israel, men prosjektet er på ingen måte ferdig. Nå trenger de hjelp for å starte sine nye liv i Israel. Noen vil klare dette forholdsvis raskt, mens andre vil trenge ganske mye tid. Vi vil være der for dem og hjelpe dem til en trygg og god tilværelse i deres nye hjemland.

Samtidig er det signaler om at flere med jødiske røtter i Etiopia ønsker å vende hjem til Israel, så vi kan trolig om noen få år regne med at også nye grupper fra Etiopia vil komme til Israel. Frem til det, vil nye immigranter komme fra mange land, og fortsatt vil de jøder fra de tidligere Sovjetrepublikkene utgjøre en stor gruppe og trolig også jøder fra Frankrike. Vi vet i hvert fall at vår hjelp er påkrevet lenge, og vi tror og håper at du fortsatt vil være en del av dette viktige prosjektet for så vel Israel som for det jødiske folk!

Takk for at du er med og gir nye immigranter en hjelpende hånd! På den måte er du en direkte del av Israels nye historie!

 

Øyvind Bernatek

Styrets leder

Kjære giver!

Den arabiske våren er for lengst gått over til vinter, og alle som hadde håpet på et bedre liv for områdets innbyggere og et mer stabilitet i området, kan ikke gjøre annet enn å stå på sidelinjen og se hvordan arabiske brødre slakter hverandre ned.

Kun i ett land nyter alle innbyggerne frihet, demokrati og trygghet; Israel, og kun ett land ivrer svært mange for å boikotte; Israel!

En seiglivet myte begynner imidlertid å slå sprekker, selv hos de mest ihuga anti-israelske kreftene; at bare det blir en etter deres mening rettferdig løsning mellom Israel og de arabiske land og folk, så blir det fred og fremgang i området. Vi har lenge visst at dette er det reneste sludder, men om den nye erkjennelsen hos de andre vil lede til noen endret politisk oppfatning hos dem når det gjelder Israel, tviler jeg sterkt på. De gjør vel heller som strutsen?

Selv om Israel ikke er så mye i mediebildet er oppgavene som kaller på vår hjelp like presserende. Disse har jo pressen uansett aldri interessert seg for. Fortsatt skytes det tidvis raketter, både fra nord og sør mot Israels sivilbefolkning, og nye sikkerhetstiltak er nødvendig slik at disse områdene fortsatt kan bebos så trygt som mulig. Her har vi en lang historie med hensyn til viktige prosjekter vi har støttet, og vi vil fortsette med dette.

Når nyhetsbrevet kommer ut, feirer jøder verden over Sukkot, Løvhyttefesten. De spiser sine måltider i enkle hytter med grener til tak. Dette minner dem om vandringene i 40 år gjennom Egypt, om slaveriet og friheten fra slaveriet, og setter på den måte mye av dagliglivets selvfølgelige goder i et fint perspektiv. Ikke alle har avsluttet sin ørkenvandring. I Etiopia er det fortsatt et større antall jøder som venter på å få komme hjem til Israel. Også her har vi i svært mange år gitt stor hjelp for å muliggjøre dette, og vi skal fortsette å gjøre det så lenge det er jøder i Etiopia som drømmer om å vende hjem til Israel og til Zion. Vi skal gjøre drømmen til virkelighet!

Takk for at dere så sjenerøst muliggjør vårt arbeide med alle store og små gaver vi får. Fortsatt lyser dere som en klar og vakker nordstjerne i nattemørket for de mange i Israel og på vei til Israel, som trenger vår hjelp.

De føler at de fleste i verden ikke bare lar vær å bry seg, men faktisk ikke vil dem noe godt. Sammen skal vi sørge for at denne stjernen lyser for dem helt til dagen gryr og de har nok lys til å klare sine nye liv i Israel på egenhånd.

 

Øyvind Bernatek

Styrets leder

 

 

Minnestedet – Eikestien

På årets givertur vil det bli avduket ny minneplakett på minnestedet til Hjelp Jødene Hjem i Botanisk hage i Jerusalem. Tre nye navn vil bli foreviget på plaketten– det er fantastisk!

Vi er takknemlige på vegne av Israels immigranter og gleder oss til en vakker stund.

 

Hvis du vil vite mer om hvordan du og dine også kan forevige i Jerusalem – les mer her: Evig minne i Jerusalem