Med Esters bok i fokus

I kveld og i morgen feires Purim!

Dette er en overdådig feiring av Esters seier over Haman. Purim-feiringen er en festdag alle jødiske barn (og voksne) ser frem til. Alle kler seg ut og god mat og drikke står på programmet. I synagogen leses det fra Esters bok. Hver gang Hamans navn blir nevnt, bråker og roper alle som er tilstede, for at man ikke skal høre navnet. Etterpå blir det mer feiring med leker, god mat.

På Purim-dagen besøker man vennene sine og overlever ”mishloach manot” – matgaver, gjerne med de tradisjonelle hamantaschen (småkaker.) Det er også tradisjon å gi mat- og pengegaver til de fattige.

Purim-feiringen starter, som jødiske helligdager flest på kvelden og går frem til kvelden neste dag. 23.februar på kvelden blir det lest Esters bok i synagoger verden over, og også neste dag 24.februar på dagtid.

I synagogen i Oslo starter megilla-lesingen (lesingen ev Esters bok) kl.19:00 lørdag kveld.

NB! Purim-feiringen er dagen etter m.a.o. 24.februar – 25.februar  i Jerusalem og andre byer med historisk bymur i Israel.

Årets Israeltur!

Til høsten  reiser HJH og MIFF til Israel!

Reiseledere er Ida Husveg og Torbjørn Ekroll.
Datoer: 16. – 23./26. oktober 2013

Blir du med?

Takkebrev fra Keren Hayesod

Keren Hayesod takker Hjelp Jødene Hjems givere for all støtte under Operation Pillar of Defense. I den vanskelige tiden var det godt å vite at de ikke stod alene, og at venner i Norge støttet dem.

Ved hjelp av midler fra HJH er tilfluktsrom i bedre stand til å redde liv langs grensen mot Gaza. Israelerne som lever i området nærme grensen er utsatt hver dag, men under Operation Pillar of Defense ble uttallige menneskeliv reddet – nettopp på grunn av disse tilfluktsrommene.

Dessverre trengs det enda flere tilfluktsrom for å sikre fremtiden til Israels innbyggere. HJH fortsetter arbeidet med å sende penger nettopp til dette formålet. Gjennom HJH er du sikker på at gaven når frem dit det trengs.

 

Vi får dessverre fortsatt nye immigrantbarn som trenger fadder

Nye immigranter har som regel et spinkelt nettverk av familie og venner i Israel – og det vil oftest bestå av mennesker som selv nylig er kommet. Så kan det skje dramatiske ting som plutselig endrer livet; ulykker, terrorangrep, sykdom. Og brått står barnet uten foreldre og situasjonen blir uhyre vanskelig; følelsesmessig, økonomisk, språklig og sosialt. I noen tilfeller kan besteforeldre eller eldre søsken hjelpe. Men er de selv nye immigranter, vil også deres økonomi være dårlig.

 

Barna har opplevd mye - og det er stort ansvar for den eldste, som ofte setter sitt eget liv på vent for å ta seg av sine søsken. Med Selah blir hverdagen litt lettere. Bilde: Selah

Barna har opplevd mye – og det er stort ansvar for den eldste, som ofte setter sitt eget liv på vent for å ta seg av sine søsken. Med Selah blir hverdagen litt lettere.
Bilde: Selah

Storesøsken trår til – men trenger hjelp

Men som en storesøster sa, da hun fortalte om hvordan det var, da søskenflokken ble alene og hun tok på seg foreldreansvaret; «Hva annet kunne jeg gjøre». Særlig i de etiopiske miljøene er familiebåndene tradisjonelt sterke og større barneflokker prøver å holde sammen. Da setter ofte den eldste livet sitt på vent, mens hun eller han hjelper de yngre søsken fram til utdannelse og arbeid. Det betyr lange, harde arbeidsdager med jobb for å kunne forsørge familien, – husstell og få egne gleder og tapt utdannelse.

 

Selah, Israel Crisis Management, en organisasjon vi har samarbeidet mye med, kommer i kontakt med en del av disse barna og deres omsorgspersoner. For tre år siden laget vi derfor sammen et «Child Sponsoring program», der to norske faddere støtter et barn med kr 250 hver, slik at hverdagen kan bli litt lettere.

 

Sammen med Selah får søskenflokken som blir ledet av den eldste i flokken støtte og hjelp til hverdag og fremtid.

Sammen med Selah får søskenflokken som blir ledet av den eldste i flokken støtte og hjelp til hverdag og fremtid.

Frivillige hjelper

Selahs frivillige hjelper også omsorgspersonene med veiledning, støtte og avlastning. Noen kan ta de «små» med på forskjellige aktiviteter. Det kan være vanskelig for en storesøster å hevde sin «foreldreautoriet» overfor en to år yngre bror. Eller for en bestemor å vite noe om skolesystem og innetider i et nytt land, 30 år etter at hun sist drev med den slags. Selahs støttepersoner gir veiledning og rom for den sorgen som ikke kan tas ut andre steder.

 

Kanskje du nå, når du ser din egen økonomiske situasjon gjennom kontoutskrifter m.m. pr 31.12. – kommer fram til at det kan være rom for å støtte et av våre fadderbarn.

Det ville være fantastisk.

 

Kontakt oss i dag.

Pnima: Kaukasuskvinner kurser seg til arbeidslivet

Dr. Shalva Weils smil sitter løst. Hun gleder seg over hvordan flere av de jødiske kvinnene fra Kaukasus som deltar i hennes Pnima-prosjekt stadig orienterer seg mot selvstendighet. Det seneste året har noen av dem gått på kurs for å finne et yrke.

Siden 2005 har Shalva standhaftig jobbet i både mot- og medvind for disse kvinnene og deres barn slik at de skal komme seg over til et mer verdig liv. Takket være økonomisk støtte fra HJH de siste fire årene, begynner tegn på god utvikling å vise seg.

Enkle øvelser kan skape forståelse for et pedagogisk poeng

Enkle øvelser kan skape forståelse for et pedagogisk poeng

 Bakgrunnen til denne spesielle kvinnegruppen fra fjellene i Kaukasus er at de mangler utdannelse, lever et fattigslig liv som immigranter til Israel. Ofte har giftet seg som 17-åringer (oftest i arrangerte ekteskap) og i mange tilfeller har de voldelige og alkoholiserte ektemenn – også de uten utdannelse. Kvinnene har liten mulighet til å komme seg ut av hjemmet – eller kanskje fra ektemannen – uten kunnskaper og utdanning slik at de kan stå på egne ben.

Kosthold

Dr. Shalva Weil har mange jern i ilden, men brenner spesielt for sitt PNIMA-prosjekt og kvinnene fra Kaukasus som så inderlig trenger hennes hjelp, støtte og bistand også fra dere i HJH. Foto Mona Beck

Dr. Shalva Weil har mange jern i ilden, men brenner spesielt for sitt PNIMA-prosjekt og kvinnene fra Kaukasus som så inderlig trenger hennes hjelp, støtte og bistand også fra dere i HJH.
Foto Mona Beck

-Hvert år tar vi opp et nytt tema. Vi følger skoleåret som starter i september. Forrige år hadde vi mange møter med kostholdseksperter. Og gjett om det har gitt resultater! De fleste hadde helt feil kosthold som har resultert i sterk overvekt i familiene. Flere har nå klart å endre kostholdet, redusert vekten og et par kvinner har klart å ta av 20-30 kilo!

Årets tema er toleranse, fortsetter antropologen – hun har studert jødiske minoriteter siden midten av 70-tallet og har sitt virke på Institutt for undervisning på Hebrew University i Jerusalem.

-Kaukasusjødene har liten eller ingen følelse for toleranse. Vet knapt hva det handler om.

Shalva har engasjert psykolog Zvika Sternfeld som via foredrag og praktiske øvelser prøver å få dem til å tolerere naboen iallfall – til å begynne med.

Kurs – men i hva?

-Vi måtte videre, fortsetter hun. Kurs var tingen. Ja, men kurs innen hva? Shalva må smile… Noen av kvinnene ønsket å gå på skjønnhetsskole, andre ønsket manikyr og pedikyr-kurs, en ville gå på ledelseskurs innen hotell og/eller institusjoner. Men universitetet kan ikke betale slike kursavgifter. Det er da jeg er evig takknemlig for HJH’s støtte og hjelp slik at noen av dem virkelig kunne komme i gang med noe de liker og vil jobbe med, forteller hun.

Hjelp til selvhjelp

-Men, og det er et stort MEN: De som ønsket disse kursene klarte ikke selv å sette seg ned for å finne ut hvor de kunne starte, hvordan de skulle søke, hva de skulle skrive, og til hvem, eller hvordan begynne denne prosessen. De ville at jeg skulle gjøre alt grovarbeidet for dem… Det gikk ikke, så jeg måtte be dem om å gå til israelske ”NAV” for å få råd og bistand. Det satt langt inne. Og Shalva understreker at viljen til å få dette til skal være sterk, slik at de prøver alle muligheter for å gjennomføre kurset – det er også derfor de må hjelpe til økonomisk selv. Uten bistand fra dere i Norge via HJH, hadde ingen av dem fått det til økonomisk i det hele tatt, bedyrer hun.

lært mye om kosthold, ernæring, oppdragelse og konfliktløsning.

Disse kvinne har lært mye om kosthold, ernæring, oppdragelse og konfliktløsning.

En ønsket å gå på kurs i Herzliya – en god togreise fra Kiryat Yam – en dag i uken. Shalva fortalte henne at vi kan støtte kurset ditt, men ikke reiseutgiftene. Damen fant ut av ting, og reiste frem og tilbake gjennom et halvt år og fullførte kurset. Under tiden var – og er – hun avdelingsleder i en butikk-kjede, men orienterer seg mot hotellbransjen eller institusjoner for eldre. To andre tar nå i mot kunder hjemme innen skjønnhetspleie samt manikyr og pedikyr, en annen har utdannet seg som tannlegeassistent.

Det var seks kvinner som startet og avsluttet kurs i 2012, og to nye er godt i gang.

Uten HJH’s hjertevarmende giverglede og omsorg for disse kvinnene, hadde de trolig ikke kommet seg videre. Nå har de fått selvrespekt og håpet er at flere av dem følger opp og finner en karrierevei som gir dem styrke, mot og håp om egen jobb og selvstendighet.

-Tusen takk for at dere bidrar til å gi disse vanskeligstilte immigrantkvinnene en mulighet til å komme seg videre i livet, hilser Dr. Shalva Weil til alle venner i HJH.

 

PNIMA er et pedagogisk forskningsprosjekt under Hebrew University Jerusalem.

  • Kaukasiske immigrantbarn skårer dårligst på alle skoletester og har høyest frafallsprosent i videregående skole.
  • Få tar høyere utdanning.
  • Den voksne del av befolkningen som er dårlig integrert, er preget av arbeidsløshet, vold, kriminalitet og alkoholisme.
  • Prosjektet arbeider gjennom mødregrupper for å skape forståelse for viktigheten av utdannelse og grensesetting.
  • Målet er å få flere barn til å bryte den onde sirkel og bli selvforsørgende samfunnsborgere.

 

Hjertelig takk for et fantastisk år!

2012 ble det aller beste år noen gang for HJH – og det takket være hver enkelt av dere givere.

Totalbeløpet for innkomne gaver og arv blir ca. kr 12.507.000. Da har vi samlet inn nærmere 205 millioner siden oppstarten. Dere har all grunn til å glede dere over å ha bidratt til dette resultatet, for dette er gaver som folk har gitt av det de har, etter prinsippet «mange bekker små». Noen har også betenkt oss i sitt testamente, eller ved minnegaver og fødselsdager. Og det har vært store gaver innimellom, men det aller meste av det som er kommet inn er 100, 200 og 300 kroner, sendt oss trofast og regelmessig.

Vi er dere meget takknemlige for utholdenheten og omtanken, for forbønn og kjærlighet til Israels folk.

Vi som står tett på mottakerne, er så priviligerte at vi får deres hilsner med takk, årsrapporter, bilder og rørende historier. Dette prøver vi å bringe videre. For mottakerne i prosjektene i Israel, Etiopia og tidligere Sovjett er det en stadig kilde til undring at det her oppe i det kalde nord sitter mennesker som har omtanke for jøder i en vanskelig situasjon.

I 2012 kom mer enn 400 etiopiere til sitt nye hjem i Kfar Ibim i Israel. Vi ønsker dem velkommen!

I 2012 kom mer enn 400 etiopiere til sitt nye hjem i Kfar Ibim i Israel. Vi ønsker dem velkommen!

Dere givere kan neppe fatte hva denne hjelpen betyr – følelsesmessig og praktisk. Vi som møter mottakerne – ser det i øynene deres, opplever effekten av overføringene fra dere kombinert med praktisk frivillig arbeid lokalt. Og vi ser at stadig nye mennesker får hjelp og finner fotfeste i sitt nye hjemland.

Tusen takk for at du også i 2012 bidro i vårt viktige arbeid for å Hjelpe Jødene Hjem til fedrenes land. Uten den økonomiske støtten, ville de ca 25 prosjektene som årlig får bidrag fra HJH, ikke kunnet gjennomføre deler av sitt arbeid.