2012 ble et rekordår for Israels befolkning

1,9 prosent befolkningsøkning

170 000 israelere ble født, mens 41 938 døde i løpet av 2012. Den israelske befolkningen økte med 1,9 prosent i 2012. Ved årets slutt er det 145 000 flere israelere enn i 2011.

 

75,4 prosent jøder

Cirka 75,4 prosent, med andre ord litt over 6 millioner, av Israels befolkning er jøder.

Rundt 320 000 israelere kom til landet under «Law of Return»-loven, men er ikke registert som jøder ved det israelske innenriksdepartementet. Flesteparten av disse kom fra tidligere Sovjetunionen. 20,6 prosent av Israels befolkning er arabere, cirka 1,6 millioner innbyggere.

 

2012 ble et rekordår i belfokningsvekst i Israel. Aldri før har så mange barn blitt født i løpet av et år i Israel.

2012 ble et rekordår i belfokningsvekst i Israel. Aldri før har så mange barn blitt født i løpet av et år i Israel.

Jerusalem er Israels største by

En tiendedel av befolkningen bor i Jerusalem. De 804400 jerusalemittene gjør Jerusalem til byen i Israel med størst befolkning. Tel Aviv har til sammenlikning 404400 innbyggere. Haifa ligger på tredjeplass med 270300 innbyggere.

 

Tidobling siden 1948

Siden Israel ble erklært som selvstendig stat i 1948 har innbyggertallet blitt tidoblet. Man antar at innen 2030 vil befolkningstallet være på mellom 9,6 og 10,6 millioner innbyggere med cirka 7,2 millioner jøder og 2,4 millioner arabere.