Kjære giver!

 

Heldigvis var man klar over at noe kunne skje, og det var alarmberedskap. Han knivstakk seks, men langt fler kunne ha blitt skadet eller drept hvis man ikke visste at en illgjerningsmann var på vei. Hadde den norske regjering fått det som den ville, hadde sikkerhetsbarrieren mellom Israel og disse områdene vært fjernet. Den er i følge utenriksminister Støre et viktig hinder for fred. Virkeligheten er nok heller omvendt. Hadde den ikke vært der ville terrorangrep mot Israel fra disse områdene heller vært den daglige regel enn unntakene, og dette angrepet som skjedde natt til i dag, kunne ha fått et meget stort omfang fordi det trolig ikke ville ha blitt forhåndsvarslet.

Den siste uken har vist hvor utsatt Israel er, men også hvilken indre styrke landet besitter. Blind terror rammet ferierende i nærheten av Eilat ved at busser og privatbiler ble beskutt med automatvåpen og granatkastere. I en av bilene ble to middaldrende søstre og deres ektemenn drept. I alt ble åtte mennesker myrdet i disse aksjonene. Hvor var den norske kondolansen? Hvis den ble sendt, slik Israel kondolerte Norge i juli, er dette ikke kommet frem i media.

Som rett er, gikk Israel til målrettede angrep mot dem som sto bak drapene, med det resultat at det kort tid etter begynte å regne raketter og granater inn over områder i Israel med til dels stor sivilbefolkning. Som alltid når det gjelder terroren fra Gaza, er den alene rettet mot sivile i Israel, men ingen norsk fordømmelse så langt jeg har kunnet registrere.

Hadde våre hjemlige aksjonister med støttespillere i den norske kirke og i regjeringspartiene fått gjennomslag med sin støtte til skip til Gaza, ville det ha blitt åpnet for fri flyt av våpen dit, og vi kan bare tenke på hva som kunne ha skjedd de seneste dager.

Heldigvis er Israel sterkt og samlet når det gjelder kampen mot terrorisme, og ikke minst takket være det helt nye forsvarssystemet “iron dome” ble de aller fleste store dødbringende raketter skutt ned. Det betyr ikke at terroren fra Hams-kontrollerte Gazastripen ikke er uten virkning. Mennesker ble drept, en skole ble truffet, og heldigvis var det ferie, men ikke minst utsetter terroren befolkningen for et traumatiserende stress.

Jeg besøkte selv Kibbutz Nahal Oz tett mot Gaza-stripen i mars, og var bl.a. i en barnehave der. Det var en sterk opplevelse å se hvorledes barna hadde lært en spesiell sang de sang hver gang alarmen for mulig rakett- eller granatangrep gikk, og den gikk flere ganger i uken. I sangen sang og viste de hva de måtte gjøre for å beskytte seg og den ble avsluttet med en “mental øvelse” for å ta bort noe av stresset igjen. Slikt skulle ikke barn være nødt til å lære, men det er dessverre virkeligheten for dem som bor tett på Gaza-stripen hvor Hamas med norsk anerkjennelse regjerer.

Godt er det å vite at vi ved hjelp av deres sjenerøse gaver gjennom mange år både har vært i stand til å sikre tak på barnehaver mot rakettnedslag og å ruste opp bomberom og sikkerhets-skur i dette området. Videre har vi vært i stand til å støtte SELAH som alltid er der og gir krisehjelp til familier som blir rammet av denne terroren. Ikke er dere bare med på å redde liv, men dere hjelper også til med å hele dype sår hos de mange som er blitt direkte berørt av denne terroren.

Jeg håper dere vil fortsette med å støtte vårt arbeid i Israel like sjenerøst i fremtiden også. Det aller viktigste handlingsbudet i jødedom når det gjelder mellommenneskelige relasjoner er “pikuach nefesh” – å redde en sjel. Det er akkurat det dere gjør, og ikke bare én, men mange!

Øyvind Bernatek
styrets leder

Sha’ar HaNegev under press

“Hjertelig takk for pengene vi fikk overført forrige måned. Hils så mye til alle vennene i Norge som hjelper oss på denne måten. At du kommer som budbringer med hilsen fra alle snille mennesker som støtter HJH, i tider da det faller raketter hver dag – er fantastisk. I ti år har vi strevet med våre naboer, men vi gir oss ikke, vi blir her, de blir ikke kvitt oss.”
“Vi ser at folketallet øker svakt. Noen flytter til andre deler av Israel, mens mange nye kommer hit. Vårt nye program for russisktalende immigranter har gitt resultater. Vi har gode barnehager og beboerne i området er kjent for å ta godt vare på hverandre, et godt sosialt miljø, så småbarnsfamiliene kommer – en gruppe vi virkelig ønsker oss. De er framtiden.”

“Folk flytter hit fordi vi har gode skoler og mange flotte fritidstilbud. Videre har vi lagt ut et tomter til et større industriområde. På to tomter er det bygget bedrifter som alt er i gang. Resten er solgt og bygninger er under prosjektering. Det står bare igjen to, der vi forhandler kontrakter i disse dager. Det er all grunn til optimisme.”

Varda Goldstein forteller imidlertid at mange strever. 450 barn får behandling for posttraumatisk stress i forbindelse med rakettangrepene. Sengeveting er et betydelig pro-blem, selv for større barn. Nå har alle boliger i regionen fått bygget på et sikkerhetsrom. Da behøver man ikke å gå i bomberom, når alarmen går. Mange har innrettet dette rommet svært hyggelig og barna har sine senger der. Da slipper foreldrene å vekke dem opp. Slik blir livet stadig bedre.

Presset og angsten er der. Antirakettsystemene uskadeliggjør nå mange av rakettene, men de er kostbare og det er ennå ikke helt effektivt. Gazaterroristene får også stadig nye raketttyper, som forsvaret også må ta seg av.

Det kommer en jevn strøm av etiopiske immigranter

Yacob Snir fra Keren Hayesod/Jewish Agency skriver: Vi er HJHs givere meget takknemlige for all den støtten dere gir oss til å gjennomføre dette hellige oppdrag i fortid, nåtid og framtid. Når jeg ser på TV reportasjene fra Somalia/Etiopia forstår jeg stadig bedre behovet for å føre så mange godkjente Falash Mura som mulig snarest hjem på ørnens vinger.

De israelske myndigheter og Jewish Agency la i vinter en plan for hvordan de siste etiopiske jødene skulle kunne hjelpes hjem. På kort tid skulle alle intervjues og innen tre år skulle alle som var godkjent, være kommet hjem til Israel. Man antok at det dreide seg om rundt 8.000 personer.

Den siste, store innvandringsbølgen fra Etiopia går nå som planlagt. Hver måned kommer det ca. 300 nye immigranter til mottakssentrene rundt om i Israel. Og man regner med at opp mot 4.000 Falash Mura kommer til Israel i løpet av 2011.

Det er nesten unødvendig å minne om hvilket enormt løft dette er for Israel. Integrasjonsprosessen er krevende og kostbar. Mens en immigrant fra Russland eller Ukraina bruker ca. et halvt år i mottakssenteret, trenger etiopieren mer enn tre år. Det er mye disse nye medlemmene av det israelske samfunnet skal lære; språk og teknologi. De trenger kunnskap om helse, ernæring og skolesystem for å nevne noe. Mange av foreldrene er analfabeter. Helsetilstanden kan også være dårlig. Omstillingen til et vestlig, moderne samfunn en stor utfordring for mange, som
opplever at deres verdier og adferdsmønster ikke passer inn.

Generelt var 20 % av immigrantene til Israel i 2010 barn og ungdom under 14 år. Gjennomsnittsalderen for immi-granter fra Afrika var 19,6 år, noe som skyldes de større barnefamiliene som er kommet fra Etiopia. (Kilde)

Det er håp for de unge immigrantene. Mange muligheter ligger foran dem. De første rollemodellene trer nå tydelig fram; velutdannede leger, yrkesoffiserer, lærere, idretts-utøvere.

HJHs givere bidrar til at etiopiske ungdommer får dataopp-læring og leksehjelp, blir kjent med landet og slår rot. Israel gleder seg over denne utviklingen sammen med dere.

Andelen vanskeligstilte i Israel stiger

Under et besøk i slutten av august, med mer enn +30 grader i skyggen, så jeg demonstrasjoner og teltleirer overalt. Til tross for stadige rakettangrep fra Gaza protesterte mennesker i tusenvis mot er sterk forverring av levekårene. Mat og bolig blir stadig dyrere. Nå er det også nedre middelklasse som tar til gatene, med plakater og barnevogner. En helg var det mer enn 250.000 mennesker med i demonstrasjoner over hele landet. Regjeringen har nedsatt en kommisjon
for å komme med forslag til hvordan situasjonene kan avhjelpes.

I tiden mellom mars 2006 og tidlig 2011 har gjennomsnittlige lønningene steget med 2,6 %, mens konsumprisindeksen er steget med 25% ifølge Knessets forskningssenter (Jerusalem Report 1.august 2011, s.14).

Dette innebærer at mange av de prosjektene som HJH støtter, vil bli oppsøkt av hjelpetrengende mennesker. Sammen skal vi være der for dem.

Ulpan Halom i St. Petersburg har åpnet to nye klasser i september

St. Petersburg kommune fremmet i våres forslag til bystyret om å legge ned skolen på grunn av synkende barnetall i bydelen. En forståelig utvikling, som førte Ulpan Halom ut på leting etter andre lokaler til sin aktivitet. Det var vanskelig å finne noe som egnet seg og det var alt sammen svært dyrt, og lå ofte ikke særlig sentralt.

Til slutt ombestemte kommunen seg, og ville likevel fortsette driften av skolen – men de ønsket ikke å fornye kontrakten med Ulpan Halom med mindre leien ble økt med 40%. Det var tøffe vilkår, som Ulpan Halom så seg nødt til å akseptere.

Den gode nyhet er at 70 elever er begynt nå i september og skolen håper å bli i stand til å åpne ytterligere en klasse i oktober. De har lang venteliste, men trenger selvfølgelig penger for å dekke alle disse utgifter. Bildene fra de nye klassene viser mange unge elever, som forbereder seg til emigrasjon, til glede for dem selv og Israel. Skolen hjelper dem på veien hjem til fedrenes land. Vi gleder oss med dem!