Vil gi barna smilet tilbake

Tannleger fra hele verden gir av sin tid og kunnskap til Jerusalems vanskeligstilte barn. De kommer for en uke eller tre, gjerne hvert år og arbeider gratis. De fast ansatte tannlegeassistentene tolker. Hjelp Jødene Hjem betaler for vann og strøm. Store firmaer som selger tannlegeutstyr gir rause rabatter. Slik kan barna få gratis opplæring i munnhygiene og tannbehandling. Hvis barnet er tatt inn som pasient følges det opp regelmessig.

Ulpan Halom – drømmen om å lære jøder hebraisk

Vi kommer inn i et tettpakket klasserom - i kjelleren på en nedslitt barneskole i sentrum av St. Petersburg. Godt over 30 voksne sitter på vaklevorne skolepulter, som egentlig er for litt større barn. Nå sitter de interesserte - sammenkrøket og tar notater.

Kjære giver!

Flere hendelser som gir rom for ettertanke har preget vårt nyhetsbilde den seneste tiden. Fredag 22. juli rammet en ufattbar ondskap vårt land, og når dette nyhetsbrevet kommer ut, vil svært mye være skrevet og sakt om det som skjedde. Likefullt synes jeg det er grunn til å komme med enkelte refleksjoner.

Også i år holder Ein Yael sommerleir for vanskeligstilte barn

Takket være HJHs rause givere og Jerusalem Foundation har mange av de mest vanskeligstilte barna i Jerusalem fått et par flotte ferieuker med daglige aktiviteter på dette praktiske museet. Stedet er en utgravd romersk villa fra 100-tallet, der barn kan få prøve ut forskjellige aktiviteter fra "gamle dager".

Derfor engasjerer jeg meg i Hjelp Jødene Hjem

Jeg har blitt oppfordret til å skrive litt om hvorfor jeg engasjerer meg i Hjelp Jødene Hjem. Dette har flere årsaker, men hovedsakelig at det er en kombinasjon av sosialt arbeid og det å gjøre noe for det jødiske folket.

De mistet sine tenåringsbarn, søsken og kjærester i et terrorangrep

Mange av oss vil huske det forferdelige angrepet da en selvmordsbomber sprengte seg selv i luften i køen til et ungdomsdiskotek på stranden i Tel Aviv. Han tok 21 ungdommer med seg i døden den fatale kvelden. Over 100 ble skadd.

De gode hjelperne i Sderot

Selah, Israel Crisis Management, stiller opp overalt i Israel når ulykker skjer. I Sderot kommer de selvfølgelig omgående når rakettene har falt. De frivillige og ansatte viser omsorg, gir av sin tid og yter praktisk hjelp. De kommer på hjembesøk, setter seg ned og lytter,- har en skulder å gråte på, hvis det trengs.

Ayalim-ungdommer gjør en innsats for landet

Vi kom på besøk en regntung vårdag i mars. Det var på slutten av dagen, det grågule lyset kom skrått inn over Negev-ørkenen.

Kjære giver!

I de siste måneder har det vært mye fokus på antisemittismen i Norge. Å bekjempe antisemittisme er ett av våre formål, og derfor er noen av våre prosjekter direkte knyttet opp til dette arbeidet, og ikke minst er den informasjonsvirksomheten vi driver, ved nyhetsbrev, aviser og på vår nettside, med på å bevisstgjøre våre lesere og motarbeide dette ondet.