Bevilgninger 2011

Dette ble bevilget i styremøte 28. mars 2011. Vanligvis bevilges det ytterligere beløp sent på året, når styret får en bedre oversikt over hvordan gaveinngangen har vært. Vi håper det blir rom for store ekstrabevilgninger, for behovene er betydelige. Fadderbarn-ordningen er øremerkede midler og står derfor ikke oppført som bevilgningene fra styret. Disse pengene kommer i tillegg.

FØRSTEHJELP FOR NYE IMMIGRANTER
Støttebeløp 2010
Israel centre for Community Involvement – B’Yachad
350.000
Keren Klita
350.000
Israel Crisis Management – Selah
400.000
IMMIGRASJON – ARBEID
Keren HaYesod – Jewish Agency, 6 prosjekter
1.320.000
Flybilletter etiopiske immigranter
350.000
Flybilletter m.m. immigranter fra arabiske land
100.000
Ayalim, unge pionerer
300.000
Sha’ar HaNegev
120.000
Kiryat Yearim
250.000
New Immigrants Flights FSU
200.000
Movement without Frontiers
75.000
Yad Sarah
168.000
Yad Vashem
80.000
TAU, Stephen Rost Inst.
36.000
Alternativa Laoleh
120.000
Livnot U’Lehibanot
120.000
UNDERVISNING
PNIMA
165.000
Machanaim
250.000
Ulpan Chalom
380.000
HELSE
Dental Volunteers
120.000
Hadassah
120.000
Shaare Zedek
120.000
Shilo
100.000
BARN OG UNGE
Ezra FSU
150.000
Israel Association for Immigrant Children
360.000
Jerusalem Foundation
120.000
Shiluv
150.000
Sum gamle prosjekter
5.054.000
NYE SØKNADER
Shoulder to shoulder
60.000
Sum bevilget 28. mars 2011

Vi kan ha tillit til Guds omsorg – det gir trygghet og glede

Den leksen må vi lære igjen og igjen; Gud vil lede oss hele tiden, vi SKAL få hjelp,
Den tanken møter vi sterkt allerede i 2. Mos 14 der Israelsfolket står ved Sivsjøen og blir forfulgt av faraos hær. Moses sa til folket, leser vi:” Vær ikke redde! Stå bare fast, så skal dere se hvordan Herren frelser dere i dag! … Herren skal stride for dere og dere skal være stille”! Folket måtte tro og vente på Guds time for at han skulle kunne bruke sin allmakt og hjelpe.
Den samme åndelige sannheten finner vi i Salme 37.5:

“Legg din vei i Herrens hånd, stol på ham, så griper han inn.”

Gud ønsker, ja lengter etter, at vi skal tro på og stole på ham! Han har omsorg for oss på alle måter, ja han har en detaljert plan for hele vårt liv, sier Guds ord, Men forutsetningen for at dette skal fungere, og at Guds plan skal lykkes for oss og vi skal få oppleve den glede og fred og trygghet som han vil gi, er at vi tror, står fast og overlater alt til han som har lagt planen!

Det var dette Jesus så ofte måtte minne disiplene på, og som Gud må minne deg og meg på i dag! ” Så lite tro dere har! Vi må be om å få en fast og trygg tro på Guds allmakt.

Når vi tar Gud på alvor i dette, kan vi trygt gi av vår kjærlighet, vår tid, vår lykke , vår glede, vår mat og våre penger til andre. Om vi gir av vårt eget med åpen hånd i tro, vil vi bli rikelig velsignet! Og vi vil oppleve under i våre liv!

Kjære giver!

Er dette et tilfeldig utsagn? Etter min mening ikke. For få dager siden hadde Dagbladet en artikkel som kritiserte Israel for dets kontakt med Mubarak. Artikkelen var ledsaget av en stor tegning hvor to egyptiske pyramider var plassert over hverandre slik at de dannet en davidsstjerne. Ikke et israelsk flagg, men et jødisk symbol. Ville han ha tegnet et kors for å symbolisere Norge, korset er jo i vårt flagg, hvis det var en artikkel som var kritisk til Norge han skulle illustrere?

I Løkkebergs film om Gazas tårer er en avsluttende replikk fra et av barna: “For det er jødene som skal straffes.” I den norske tekstingen tilsløres dette ved at “jødene” endres til “israelerne”, men for alle dem som kan arabisk og som ser denne statsstøttede propagandafilmen, er det jødene det handler om. Det er jødene som er de onde.

Både i Egypt og i Libya er de forhatte statssjefene ofte avbildet med davidsstjerne i pannen, for virkelig å vise hvor onde de er. I Hamas grunnlov fremkommer fortsatt som et hovedformål å “eliminere Israel og drepe jøder før dommens dag”. Den åndelige lederen av Det muslimske brorskap i Egypt, en organisasjon vår regjering pleier kontakt med, uttaler seg med lignende besvergelser. I Tunis er det oppfordret til å angripe jøder og en synagoge er stukket i brann.

De norskstøttede gruppene som Hamas og Det muslimske brorskap, som gjerne vil fullføre det som nazistene ikke klarte, slynger uten blygsel ut sitt jødehat til massene. Hvor er protestene her hjemme? Beklageligvis er de ikke lette å oppdage.

Listen over alle former for antisemittisme, jødehat, er tilnærmet uuttømmelig, fra små daglige utslag av antisemittisme til der hvor jødiske liv står i direkte fare for disse mørkets krefter. Dette hatet er mer eller mindre rotfast verden over. Her hjemme har myndighetene presentert en slags tiltaksplan som er så vag av hensyn til enkelte av de gruppene som står for det mest innbitte hatet, at den neppe kommer til å endre noe. Det er ikke så lenge siden Gaza-demonstranter åpenlyst oppfordret til å drepe norske jøder.

Israel er en eksistensgaranti for verdens jøder, og igjen bekreftes dette når de få jøder som er tilbake i arabiske land, på ny utsettes for forfølgelser. Hjelp Jødene Hjem har sendt 100.000 kroner for å hjelpe jøder ut fra de arabiske landene.

Å bekjempe antisemittisme er et av formålene til Hjelp Jødene Hjem. Foruten å informere om dette i våre nyhetsbrev, aviser og nettside, støtter vi også organisasjoner i Israel som motarbeider antisemittismen, og vi finner prosjekter som kombinerer dette arbeidet med også å hjelpe nye innvandrere i Israel.

Den viktigste organisasjonen vi støtter her, er Yad Vashem, minnemuseet over de seks millioner jødene som ble myrdet av nazistene under den andre verdenskrig. Å dokumentere hva som faktisk skjedde da, slik Yad Vashem gjør, er utrolig viktig, særlig i en tid hvor enkelte forrykte statsledere benekter dette mørke kapittelet i vår historie, eller i hvert fall omfanget av det, og i en tid hvor stadig flere unge verden over har liten eller ingen kjennskap til hva som skjedde.

Hva kan vi så gjøre? Nytter det å gjøre noe? Ja, alt som gjøres, hjelper. Alt fra å skrive til presse, snakke med venner, protestere mot overtramp til å støtte Israel. Det siste kan gjøres ved å støtte arbeidet til Hjelp Jødene Hjem ved å gi gaver eller ved å tegne fadderskap, ved å delta på våre årlige giverturer, eller man kan besøke Israel og kjøpe israelske produkter i Norge.

Selv om det tidvis kan se mørkt ut, er jeg sikker på at det gode vil gå seirende ut, og det som gir meg mot til å tro det, er nettopp at det verden over også finnes mennesker med en etisk sterk ryggrad, slike som dere, som tør stå frem og forsvare det eneste demokratiet i Midtøsten, som hjelper jøder hjem til trygghet i Israel, og som ikke finner seg i
antisemittismen. Takk for at dere er der for den gode sak!

Øyvind Bernatek
Styrets leder

HJH støtter Yad Vashems arkivarbeid

Mens man etter hvert har etablert en bra oversikt over de fleste vest-europeiske jøders skjebne, er det fortsatt mange uklarheter rundt hva som skjedde i øst. Yad Vashem arbeider nå iherdig for å samle inn flere opplysninger. Man ber på nytt folk om å sende inn skjemaer for å registrere savnede personer, med de opplysninger som er tilgjengelig. Det begynner å bli i 12te time – 65 år etter 2.verdenskrig.

De dokumentene som kommer inn nå i tillegg til registreringsskjemaene, krever kjennskap til språk og håndskrift. Det er alt fra kartotekkort og attester til brev fra fanger til pårørende. Dette kan være dokumenter som Yad Vashem ikke har fra før, men som kan inneholde duplikat opplysninger. Man engasjerer nye immigranter fra det tidligere Sovjet til å tyde og tolke dokumentene.

HJH støtter arbeidsplasser for nye immigranter på Yad Vashem. De får arbeid og inntekt, samtidig som dette katalogiseringsarbeid blir utført. Takk for at dere bidrar til at en viktig del av jødenes historie blir avdekket, samtidig som en ny generasjon finner sin plass i jødenes nye, gamle land.