Siste grupper jøder fra Etiopia på vei hjem til Israel

Videre er det ytterligere ca 8 000 som har fått godkjent innreise av de israelske myndighetene senhøsten 2010.

De vil komme i mindre grupper i løpet av en periode på fire år. De bor i dag i flere sentre i Gondar i Etiopia.

Det er et stort mottaksapparat som nå er aktivisert og de nyinnvandrede vil møte mange store utfordringer hjemme i Israel.
Hjelp Jødene Hjem er både med på å dekke reiseutgiftene for jøder fra Etiopia og vi støtter en rekke prosjekter som gir dem hjelp og støtte i Israel.

Gode gaver gleder

Med den flotte gaveinngangen kunne vi sende 100 000 ekstra til SELAH, Israel Crisis Management. De fikk en ekstra stor økonomisk belastning i fjor da de trådte til og hjalp familier som mistet deres kjære da bussen de satt i ble flammenes rov i den store skogsbrannen nær Haifa.

Videre kunne vi sende 350 000 ekstra for direkte hjelp med å bringe etiopiske jøder hjem til Israel. For alle dem vi på denne måten hjelper er deres største drøm i livet blitt til virkelighet; å kunne vende hjem til Israel, til Zion.

Vi kunne også gi en håndsrekning til Machanaim for å ruste opp deres kontorer og møterom. De som har besøkt dem vet hvor nedslitt det er hos dem og hvilken nøkternhet de utviser. Machanaim har bl.a. vært et viktig møtested for mange eldre immigranter fra det tidligere Sovjetunionen og er i dag også med på å sikre at ungdom fra disse landene forblir i Israel ved å knytte dem nærmere til landet gjennom forskjellige kulturelle tiltak.

I tillegg foretok vi en avsetning på 100 000 til bruk for krisetiltak for å hjelpe jøder i de arabiske landene hjem til Israel. I skrivende stund er situasjonen svært spent i Egypt. I forbindelse med de voldsomme protestene der er det også fremkommet mye antisemittisk grums. I Tunis har flere jøder valgt å flytte til Israel i frykt for hva som kan skje hvis islamistene skulle få større innflytelse. I hovedstaden, Tunis, er en synagoge blitt stukket i brann. Også i Jemen er det stor spenning. Den lille jødiske menigheten som fortsatt befinner seg der, har lenge næret en svært utrygg tilværelse. En del familier er hjulpet ut det siste året. Her kan det fort bli behov for nye redningsaksjoner.

Med den gererøse hjelp dere gir, kan vi således raskt trå til og hjelpe i en krisesituasjon og på den måten også redde liv!

Dette året blir et spennende år for Israel. Uroen i Libanon med stadig sterkere innflytelse fra islamister og våpen-oppbygging i de områdene de kontrollerer, stadig flere langtrekkende våpen som smugles inn til Gazastripen og forestående mulige store politiske omveltninger i de arabiske landene, viser hvor viktig det er å stå side om side med Israel, selv om en ikke skulle være enig i alle landets beslutninger. Israel er den viktigste sikkerhetsgarantien for jøder verden over. Verden trenger Israel, det eneste stabile demokratiet i Midt-Østen og Israel trenger venner og hjelpere i alle land. I dere har Israel slike gode venner; det er det godt å vite!

Vi i styret håper dere også i 2011 står Israel og det jødiske folk bi og viser det ved å gi gaver til vårt arbeid og ved å tegne våre fadderskap.

Øyvind Bernatek
styrets leder

Etiopiske ungdommer tar foreldreansvar

Mintamer brenner kaffebønner.

Micha Feldman i Selah - en trygg og god "far". Her mellom Adam, Aviel og Mintamer.

Mamime Zere (51) - en uvurderlig samtalepartner.

Smertefritt er det ikke. Søskenflokken på seks i alderen fire til 18 år kommer til sitt nye hjemland, Israel. Mor og far ble syke og døde i ventetiden i oppsamlingsleiren. En typisk krisesituasjon som Selah kjenner godt. De tar vel imot barna og setter øyeblikkelig psykologer eller sosialarbeidere i kontakt med dem. Selah sørger også for de mange praktisk nødvendigheter i hverdagen. Staten gir dem begrenset hjelp til husvære og helsetilbud. Men det medmenneskelige teller likevel mest for å komme videre i livet.

Mamime Zere (51) kom til Israel for 30 år siden. Han tok masterutdannelse i sosiologi ved Bar Ilan-universitetet og holder på med samme grad innen psykologi. Han har full jobb i utdanningsdepartementet, men når Micha Feldman i Selah ringer, stiller han alltid opp – enten for gruppesamtaler eller på tomannshånd med de mange storesøstrene som må tre inn i mors og fars rolle for sine småsøsken.

– I etiopisk kultur er det å holde sammen dypt grunnleggende. For dem er det ikke aktuelt å sende barn til fosterhjem. De har mistet foreldrene, skal de kanskje også miste hverandre? Nei og atter nei. Eldre søsken tenker ikke et øyeblikk på at de ikke skal ta ansvar. De slutter skolen øyeblikkelig når ulykken rammer familien. Gjennom samtaler og terapi hjelper vi dem til å se fremover, legger planer for dem, gir dem håp og tro på seg selv og fremtiden. De lærer å snakke om vonde følelser, oppgitthet, sorg, bekymringer og drømmer. Også om det å skulle forholde seg til søsken som før har vært venner; nå har de plutselig fått en ny rolle i familien. Vi hjelper dem med å legge retningslinjer. Disse storesøstrene gir alt! Det gir dem mental fred, men de glemmer seg selv og egne behov. Det er også noe vi griper fatt i, slik at de også skal ta utdanning og komme seg frem i livet.

Feldman tilføyer at Selah kjemper mot myndighetene i disse tilfellene. Byråkratene tenker på vestlig vis og er engstelige for at en ungeflokk ikke skal klare seg alene. De mener det lyder ansvarsløst. – Men vi som kjenner den etiopiske mentaliteten stiller opp for dem og vet hva vi gjør. Når Selah gir dem mulighetene har disse barna suksess; de tar ansvaret dypt alvorlig. Vi har prøvd, men innser at det “etiopiske systemet” ikke går i feks en russisk søskenflokk, sukker han.

Bistand og økonomisk hjelp fra Norge går til mange av Selah’s hjelpeprosjekter, men også direkte til disse “barnefamilienes” behov, i form av mental og praktisk hjelp. Barna trenger et sted å bo. De må ha klær og utstyr til å lage mat, møbler samt senger å sove i. Regninger på vann, strøm, kommunale avgifter skal betales. De kan ikke leve av det månedlige bidraget de får fra staten. – Her kommer vi også inn og hjelper, sier Feldman, som forteller at det finnes over 20 slike søskenfamilier i Israel i dag. Alle får hjelp via HJH.

Mintamer Muluye (22) kom til Israel sammen med storebror Dagneu (Danyo) 24 og lillesøstrene Zenash (20), Havtam (18 ) – begge går i dag på en religiøs internatskole for jenter, samt brødrene Adam (15) og Aviel (10), som går i henholdsvis 8.og 4.kl i Holon. Da foreldrene døde for seks år siden var Mintamer 16 år. Som 18-åring fikk hun via det israelske rettsapparatet ansvaret for sine småsøsken sammen med storebror – godt støttet av Selah. Danyo er i militæret, så Mintamer har det praktiske ansvaret alene hjemme i Holon.

I fire år bodde de i Bersheva. Selah sørget for at Mintamer kom inn på en videregående skole i Sderot. De støttet henne med 5000 kroner i måneden som gikk til nødvendig livsopphold samt til bøker og transport. Videregående skole fullførte hun på 2,5 år. I tilleg støttet Selah småsøsknenes forskjellige aktiviteter og undervisning.

Med et statsstipend, bidrag fra Selah og et lite, personlig banklån har søsknene klart å kjøpe en fire-roms leilighet i den fattigste bydelen i Holon. Mintamer har arbeidet ett år på en kakefabrikk i byen.
Uten hjelp fra Selah hadde de nok ikke klart seg. Til alle som støtter HJH sier Mintamer:

– Alt det dere fantastiske nordmenn har gitt til Selah og som vi har fått, klarer vi aldri å betale dere tilbake. Det er det bare Gud som kan…

Alternativa LaOleh – arbeids-formidling på hjul

Hjelp Jødene Hjem støtter nå et prosjekt, Alternativa LaOleh, som driver arbeidsformidling på hjul. Arbeidskontorer i minibusser kjører rundt i utkant-Israel og hjelper folk med å finne jobb.

Ricardo kom med denne karakteristikken av sin situasjon som arbeidsløs immigrant. Han og mange andre nye immigranter møter store utfordringer når de skal finne arbeid innen sitt fag. Å lære språket og de sosiale kodene i arbeidslivet virker nærmest uoverstigelig.

Alternativa LaOleh er der for å hjelpe Ricardo og de andre; her får de hjelp til å organisere CV-er på den måten man gjør det i Israel, de oversetter vitnemål og attester. Jobbsøkerne blir forklart hva som blir vektlagt under jobbsøker intervju og man trener på situasjonen. Ansatte og frivillige i Alternativa lytter tålmodig og støttende, samtidig som de kommer med forslag til jobber det går an å søke på, sett i forhold til vedkommendes erfaring og utdannelse.

Immigranten selv – og landet – har stor nytte av at de lykkes med å finne en god arbeidsplass.
Det kommer stadig raketter fra Gaza
Selv om norske medier er tause, faller det raketter i Sør-Israel – nesten daglig. Det er en stor psykisk belastning på befolkningen, selv om det sjeldent går menneskeliv tapt.

HJH har bidratt gjennom årene med penger til rehabilitering av bomberom, bygging av forsterkede tak og vegger på skoler og barnehager. Vi har også støttet oppsetting av beskyttelsesrom på busstoppene. Senest i 2010 har vi bidratt til ekstra bemanning på skolebusser, for at det skal være flere til å ta seg av barna i tilfelle av rakettangrep.

HJH har støttet ombygging av barnehager og skoler for å gjøre dem sikrere.

Rakettene faller daglig. De blir stadig mer avanserte og langtrekkende.