Nattuglene – eller natteravnene

Mange av de unge immigrantene kommer motvillig og har vanskelig for å finne seg til rette. Samtidig strever foreldrene med sin integrering. De voksne skal også lære seg språket. I tillegg skal de finne bolig og jobb, holde hjemmet i gang med mat på bordet hver dag. Foreldrene kan derfor i en del tilfeller miste barnas problemer av syne.

På skolen har læreren ansvar for ca. 40 elever. Det er lett å overse en ny immigrant, som forstår svært lite av det som foregår. Økonomien setter grenser for hva skolen kan tilby av ekstra undervisning for den enkelte.

IAIC tar tak i dette. De tilbyr sine programmer til den enkelte skole, over 35 skoler er nå med. Man arrangerer samlinger for immigrantforeldre og barn for å forklare hva som kreves i israelsk skole. Foreldre og barn snakker sammen om hvordan hverdagen kan organiseres. Fordi mange har bakgrunn fra tidligere Sovjet, underviser man familiene om jødiske helligdager og hvordan de feires. Andre ganger er det formingsaktiviter. I IAIC kommer barna på tur for å oppleve landet, naturen, historien.

En annen viktig del av programmet er at sosialarbeidere går inn i skolegården og får i stand fellesaktiviteter, slik at de nye elevene også får være med på leken. Venner som snakker hebraisk er til god hjelp hvis man skal lære språket. Hensikten er at barna skal få en bedre hverdag og trives på skolen.

Men noen faller utenfor; begynner å skulke skolen og står i fare for å skli inn i rusmisbruk og kriminell aktivitet. IAIC har flere “natteravner” som driver oppsøkende virksomhet. De går ute om kvelden og natten og prater med de unge, prøver å få dem til å ta tak i sin egen situasjon. I samarbeid med flere kommuner har man laget fritidsklubber som er åpne til langt på natt, sju dager i uken. Her kan man prøve ut nye ting, evt. få veiledning. De lager film eller danner band som øver sammen. Noen steder har man karateinstruktører. Et annet sted underviser en russisk mester i boksing.

HJH har fått en billedserie med russisk tekst som gir et inntrykk av deres aktiviteter, delvis finansiert av HJHs givere.

Se bildeserie.

Kjære giver!

Vi er svært nøye med prosjektene vi velger, at de drives forsvarlig slik at hjelpen når flest mulig, og vi er åpne med hvorledes vi anvender de innsamlede midler. Derfor legger vi ut våre regnskap på hjemmesiden vår og gir mange og omfattende beskrivelser av de prosjektene vi støtter. På denne måten kan dere være trygge på at den sjenerøse hjelpen dere gir blir benyttet best mulig.
At livet som ny innvandret ikke alltid er lett, er en kjent sak. For unge kan dette nye livet være ekstra vanskelig, og noen får større problemer og kommer i risikosonen. Gjemt bak problemene er de flotte unge mennesker, og dere kan bringe dette frem!

Et av våre prosjekter som spesielt retter seg mot disse, er ungdomslandsbyen Kiryat Yearim. Vi kommer til å ha spesiell fokus på denne i vår januar kampanje. Her bor det 140 ungdommer permanent, både jenter og gutter. De får den omsorgen de trenger og trygge forhold. Det serveres regelmessige og sunne måltider, det sørges for at de får tilstrekkelig søvn og at de kommer seg opp om morgenen. Fristelser og uønskede kammerater er vekk; her er ro og konsentrasjon og masse humor, latter og nærhet. Psykolog, logoped og pedagoger arbeider ekstra med dem som måtte ha behov for det.

Undervisningen foregår i landsbyen. Her går de sammen i små klasser delt etter kunnskapsnivå og ikke etter alder. De får tett oppfølging og tilpasset undervisning. Noen arbeider mot en eksamen som gir studiekompetanse, mens andre får en mer praktisk, yrkesrettet utdanning. Gjennom arbeid og fritidsaktiviteter bygges selvtilliten langsomt opp.

Det er imponerende å se hva som gjøres for dem som ikke helt lykkes i Israel. Det er engasjement, omsorg og om-finnsomhet blant de ansatte i Kiryat Yearim og en medmenneskelighet som varmer og gleder. Det gjør at du som giver, får mye for pengene. Disse unge er en del av Israels fremtid. At de kommer på rett kjøl er til glede for dem selv og deres nærmeste. Men også for landet er det en stor gevinst at de blir ytende samfunnsborgere. Deres skapende evner og pågangsmot lover godt for fremtiden.

Her merker de det virkelig hva en gave fra dere kan bety; dere tenner lys i mørket som viser vei for en god fremtid, og de som får denne hjelpen vil aldri glemme hva dere har gjort for dem.

Øyvind Bernatek
Styrets leder

Jubileumsåret ble fantastisk – gaveinngangen større enn noen gang

Årsresultatet kommer til å ligge på 11,1 mill. inkludert testamentariske gaver, det beste år i HJHs historie. Vi har da samlet inn 182,2 mill. siden oppstarten. Hjertelig takk for rause bidrag gjennom årene. Nye og gamle givere har gjort en stor innsats for å hjelpe jøder hjem fra alle verdens kanter.

Vanskeligstilte jøder i pressede situasjoner har fått hjelp til å immigrere – og de som strever med å finne sin plass etter ankomst til Israel, får hjelp av ansatte og frivillige ved forskjellige prosjekter. Uten HJHs givere og andre Israel-venner hadde det ikke vært lett å drive dette store arbeidet. Takket være en stor frivillig innsats lokalt blir pengene som samles inn drøye. Oppfinnsomheten og omtanken for vanskeligstilte medmennesker er imponerende.

Tusen takk!

Immigrasjon 2010

Som våre givere vil vite er det i 2010 kommet mange nye fra Etiopia; hele 1.655. I 2009 var tallet 240. Nå venter man mange flere i 2011 ettersom arbeidet med å vurdere søknader går framover. Våre trofaste givere vil også i det nye året få utfordringer. Vi kommer til å be om støtte til flybilletter og integreringstiltak i mottakssentrene. Det er særlig viktig å hjelpe barn og unge til å finne sin plass i det nye landet, fordi de er Israels framtid. HJH bidrar også til at barn og voksne i samarbeid lærer det nye språket ved hjelp av en datamaskin. For å bevare stabile familierelasjoner er det nødvendig å hjelpe de voksne til å forstå det israelske samfunnet og hjelpe dem til å finne arbeid.

Fra FSU er det kommet 7.305 mot 6.825 året før. Så fortsatt kommer det mange fra Ukraina, Russland og Hviter-ussland. Det gjøres mye for at unge jøder derfra skal bli kjent med Israel og sine røtter. Kortere og lengre opphold i landet vil knytte dem til Israel og skape forståelse for alle de fantastiske mulighetene landet har. Mange unge jøder benytter seg av utdanningstilbud i Israel. Andre får gode jobber med sin utdannelse fra hjemlandet. Det er gledelig at så mange vender tilbake til fedrenes land.

Det har vært en tilbakegang på immigrasjonen fra Skandinavia, Sør-Afrika og Storbritannia, mens arbeidet i USA nå virkelig begynner å bære frukter med en hyggelig prosentvis økning. Enda bedre er resultatene for Australia og Ny Zealand der antallet immigranter har gått opp fra 175 til 259.

I 2009 kom det 16.465 immigranter, mens det foreløpige tall for 2010 er 19.129. Det lover godt for framtiden.

Ida Nudel avslutter sitt arbeid for immigrantbarna

Fritidsaktiviteter for de foreldreløse guttene som Ida Nudel har hjulpet de senere årene.

 

 

Etter at hun kom til Israel, har hun arbeidet utrettelig for immigrantbarna i nærmere 20 år. Hun så tidlig at det var viktig å få barn og unge vekk fra gaten og inn i sunne aktiviteter. I en tung skolehverdag er det godt å oppleve at man lykkes med noe. Derfor startet hun fritidsklubber der vanskeligstilte barn og unge fikk leksehjelp fordi mange immigrantbarn hadde betydelige språkproblemer. Her kunne de samtidig utvikle fritidsinteresser. De kunne spille gitar, male eller danse. Kanskje var det mer spennende å bygge fjernstyrte biler eller lære karate. I de senere årene har det også vært dataopplæring. Kommunene i sør-israel med mange immigranter og lave skatteinntekter kunne glede seg over hennes arbeid.

Ida Nudel har vært nøye med at selv den fattigste skulle betale litt – kanskje bare en shekel for å delta.

“Er det gratis, kommer barn og foreldre til å ta lett på det. Det er pedagogisk viktig at det ligger en forpliktelse i ak-tiviteten.” Hun ville ha orden og kontroll. I de senere årene har hun hjulpet foreldreløse gutter på en skole i Afula. Som noen vil huske ga HJH-giverne varmeovner som julegave til internatet der for et par år siden. Her har hun også støttet enkeltelever med penger til spesielle behov – og gitt ekstra kostpenger slik at man kunne sette fram brød og litt pålegg til sen kveldsmat, til gutter i verste voksealderen før de skulle i seng. Det er noe svært praktisk og jordnært ved hele hennes måte å drive dette viktige arbeidet på.

Etter grundig gjennomtekning har hun imidlertid bestemte seg for å avslutte arbeidet pr. 31.12.2010. Det er gjennom årene flere tusen barn og unge som har fått hjelp og støtte slik at integreringen i det israelske samfunnet har gått bra. Hun har bidratt til at de har utviklet selvtillit og selvrespekt og er blitt gangs mennesker. Midler fra HJHs givere har vært til stor hjelp.

Vi takker henne for et godt og ryddig samarbeid. Jødiske immigrantbarn har fått en bedre hverdag og en god framtid takket være hennes arbeid og hjelp. Vi er imponert over Ida Nudels utrettelig innsats.