Kjære giver!

Endelig, etter en lang og kald vinter og en kjølig vår er sommeren kommet, og jeg håper det blir en god tid for dere.

Sommeren gir oss fornyede muligheter til å tilbringe tid sammen med familie og venner og til å dyrke interesser. Mange av dere reiser også på sommerstevner.

Sommeren gir oss også nye muligheter til å fortelle andre om Israel og om arbeidet til HJH. Kanskje kan vi til og med finne nye givere. På den måten kan vi hjelpe andre samtidig som vi selv har en god tid. Det er en flott måte å feriere på.

Ikke alle i Israel har de samme mulighetene til å ta fri og for nyinnvandrede familier med barn i skolepliktig alder kan ferietiden bli det motsatte av en god tid, den blir vanskelig. Barna har lang ferie, men foreldrene må jobbe. Dette er grunnen til at ett av de prosjektene vi støtter i Israel er Jerusalem Foundation. Gjennom dem får mange slike barn et godt og givende tilbud i noe av ferien. Jeg håper at dere vil være med på å gi dem et slikt kjærkomment avbrekk, til å gi dem minneverdige opplevelser i denne sommerferien.

Øyvind Bernatek
Styrets leder
Vil du være vår budbringer i sommer?Hjelp Jødene Hjem har aviser og nyhetsbrev, brosjyrer og giroer som gir informasjon om vårt viktige arbeid for jødisk immigrasjon til Israel. Vi ønsker at denne informasjonen skal nå nye lesergrupper. Vil du hjelpe oss å spre det? Ta med informasjonsaviser til sommerens stevner og familiebesøk. Ring oss på 22 36 21 70 og vi sender deg noe du kan ta med. På forhånd takk.

Tenk på immigrantbarna
Vi hjelper deg gjerne med advokatbistand, dersom du ønsker å betenke på de svakeste av de svake i ditt testamente.

Ennå en av våre givere ønsket gaver til HJH ved sin gravferd, i stedet for blomster. En vakker gest fra en sann Israelsvenn som nå har gått bort.

Nytt fra Yad Sarah

Bare i 2009 ble det lånt ut mer enn 250.000 hjelpemidler fra over 100 avdelinger over hele Israel. Det var i all hovedsak frivillige som sto for dette arbeidet. Det ga en besparelse på mer enn 2.4 millioner i sykehuskostnader for den israelske staten – og ikke minst, all denne hjelpen gjorde at folk kunne bli værende hjemme mens de ble friskere.

*******

Frivillige fra Yad Sarah står på stand på byggemesser for å vise alle de muligheter og hjelpemidler som finnes, slik at man kan tenke på å innrette huset tryggere og mer praktisk. Målet er at arkitekter og byggefirmaer skal planlegge og bygge for friske og handikappede. “Friske mennesker kan også ha glede av veiledning for å unngå hjemmeulykker og gjøre hverdagen lettere. Trygghet er minst like viktig som vakker design. Yad Sarah vil heller gi råd enn å låne ut krykker”, sier Deborah Roitman, leder for Yad Sarahs fem utstillings- og informasjonssentre.

*******

“Når jeg forteller min livshistorie, lever jeg videre – også for framtidige generasjoner”. Dette sa en av de hundrevis av eldre som ikke lenger er i stand til å komme seg ut. Han er med i et prosjekt der han forteller sin livshistorie til en frivillig, som skriver den ned. Dette blir til en fin, liten bok, – et resultat av mange besøk og lange samtaler.

Mange eldre kan ikke ta del i sosiale aktiviteter av helsemessige årsaker. De sitter hjemme og blir lett isolert. For mange kan dette gi hverdagen mening og glede. Så langt er 350 slike bokprosjekter fullført, til glede for familie og slekt – en minnebok. Samtidig har det stor kulturhistorisk verdi.

Det nytter å støtte den jødiske innvandringen

Jeg vil minne om nå også at hver uke kommer det fortsatt i overkant av 300 nye immigranter til Israel! Noen av disse greier seg godt på egen hånd, men de fleste er i behov av hjelp og oppfølging, til forberedelser, reisen til Israel, språkopplæring, etterutdanning og jobbsøking, arbeid med å finne et godt sted å bo osv. osv.

Vi har fått rapport om at arbeidet i Ayalim- bevegelsen fungerer svært godt nå. Det er de unge, entusiastiske studentene som engasjerer seg ved siden av studiene med å hjelpe både nye innvandrere og andre vanskeligstilte både i utkantene og i svake områder i noen byer. Vi har besøkt dem et par ganger på turene våre til Israel!

Ellers skjer det gledelige nå at stadig flere av de unge i den etiopiske innvandrergruppen greier å gjennomføre videregående skole, og noen gjennomfører også studiene sine ved universiteter og høyskoler! Den første psykiateren fra denne gruppen har nå fått jobb i hæren.

Videre kan jeg bare nevne kort at arbeidet med birthright-programmet går videre og gir god uttelling. Dette er altså et program for å gi unge jøder fra hele verden et opphold – gjerne med skolegang eller studier – i Israel for å bli bedre kjent med jødisk kultur og med landet!
Det kan også nevnes at språkskolen vår i St. Petersburg har gått for fullt dette semesteret!

Nå vil jeg bare oppmuntre oss alle til å huske på – og støtte immigrantarbeidet når sommeren, ferien og varmen kommer her nord også!
MANGE BEKKER SMÅ GJØR EN STOR Å! GOD SOMMER!

Takket være dere er vi “i rute”
Av Eli Finsveen

Kjære givere, dette er helt fantastisk!

HJH har en målsetting om å kunne sende minimum kr 100.000 hver uke.

Trofaste givere sender inn sine bidrag – store og små, og vi har gleden av å overføre penger regelmessig. De går til prosjekter som
– inspirerer jøder til å immigrere og informerer om mulighetene i det nye landet
– sørger for språkopplæring før avreise
– betaler for billetter
– gi ekstrahjelp den første vanskelige tiden i det nye hjemlandet
– hjelper dem som ikke helt fant sin plass. Barn, ungdom og gamle kan møte forskjellige problemer, og vil i noen tilfeller streve med å finne seg til rette.

Prosjektene driver hjelp til selvhjelp, gir veiledning og trening i forbindelse med jobbsøkning og skolegang. Frivillige gir av sin kunnskap, erfaring og tid for å hjelpe nye landsmenn til rette. Denne kontakten gir også immigrantene et lokalt nettverk å støtte seg til. Og slik blir pengene fra deg drøye.

Tenk for eksempel på Tannklinikken som Trudi Birger startet. Der går våre ordinære bevilgninger til å dekke vann og strømregninger. Det er kanskje ikke det mest spektakulære, ikke noen håndfast gave akkurat. Men høyt verdsatt. Frivillige tannleger fra hele verden sørger for driften, men de kom ikke langt uten vann og strøm. Og sammen hjelper vi fattige immigrantbarn til god tannhelse.

Hvis vi ser på de prosjektene HJH støtter, går en tilsvarende tankegang igjen de fleste steder.

De har foreldreansvar for sine yngre søsken

Mintamer (t.h.) og Fetelwork har begge ansvar for hver sin flokk av mindre søsken i Ofakim, etter at de mistet sine foreldre.

 

Det innebærer praktiske oppgaver som å holde hus og klær i orden og å holde styr på økonomien. De må også hjelpe sine yngre søsken med å bearbeide tapet av foreldrene, finne seg til rette i det nye landet, slå rot og skape sin egen framtid. Som store-søsken må de eldste sette egne behov og ønsker til side, for å være der for de andre. Det er en krevende oppgave for pur unge mennesker, så det er godt å få fri og være ung et par dager uten ansvar for andre enn seg selv.

Programmet som inkluderte en overnatting, inneholdt aktiviteter som var passende for alderen og som ga muligheter for å treffe jevnaldrende i samme situasjon. Seminaret kombinerte fritid med gruppearbeid som hjalp de unge til også å ta litt vare på seg selv. Sammen fikk de råd, veiledning og samtaler med voksne – sosialarbeidere, frivillige og psykologer – som støtter dem i den vanskelige rollen som oppdragere. Alt foregikk på amharic – deres morsmål. I trygge omgivelser kunne de også ta ut sin egen sorg og frustrasjon og samle nye krefter – og få råd om hvordan man kan håndtere hverdagsproblemene.

Det ble også tid til en utflukt til “Burma Road”, Ha’Masrek Nasjonalpark og Herodion. Et lærerikt avbrekk som hjelper dem å knytte seg til landet. Og om kvelden holdt Major Shlomi Bicha – frivillig hos Selah og helt fra den andre Libanonskrigen – foredrag om sin oppvekst i Israel uten foreldre og om sin karriere i det israelske forsvaret. For ungdommene ble dette svært inspirerende, idet det ga en følelse av at “det går an å skape seg en god, ny tilværelse tross tap av foreldrene”. Og det ble tid til å bade og ri, til leker og spill.

På denne måten yter Selah – og dere giverne gjennom HJH – hjelp og støtte til unge immigranter, som har fått en ublid start på det nye livet i fedrenes gamle hjemland. Slike seminarer og ukentlige visitter fra besøksvenner hjelper søskenflokkene til å holde sammen og støtte hverandre. Et par dager sammen med andre i samme situasjon er en utrolig fin hjelp og “vitamininnsprøytning”.

Hjertelig takk alle sammen fordi dere bidrar til å gi nye immigranter en god start.

Major Shlomi Bicha t.h., frivillig fra Selah, med Michael som også ble oppfostret av sine eldre søsken etter at de mistet sine foreldre.

Limor Regev (t.h.) leder av Selahs seminar program, her sammen med Bat-El.

Foreldreløse barn som vokser opp sammen med sine eldre søsken på Selah seminar mai 2010.

Dagen før…

Tenk hvis disse splintene hadde truffet et menneske i stedet for en lastebil.

 

Natten mellom lørdag og søndag var bygninger igjen truffet av raketter. Heldigvis ble ingen mennesker truffet, men bildene taler sitt tydelige språk.
Selv om det ikke rapporteres i norske media, faller det ukentlig raketter i sør-Israel. Dette presset har folket der nede levd under i mer enn 9 år! De trenger all vår støtte.

Dette syn møtte de ansatte da de kom på jobb søndag 30.5. om morgenen. Godt de ikke var på jobb da dette skjedde.