2010 ble et fantastisk år for HJH – 11,1 millioner kroner i gaveinntekter

I tillegg til informasjonsarbeidet er det sendt kr 6.174.992 til prosjekter som støtter immigrasjonen til Israel. Administrasjon og drift utgjør 10.7% av gaveinntektene. (Når årsmelding og regnskap er behandlet på HJH’s representantskapsmøte 2. mai, vil det bli lagt ut i sin helhet på nettsiden).

FØRSTEHJELP FOR NYE IMMIGRANTER
Støttebeløp 2010
Israel centre for Community Involvement – B’Yachad
355.070
Keren Klita
352.375
Israel Crisis Management – Selah
616.080
IMMIGRASJON – ARBEID
Keren HaYesod – Jewish Agency, 10 forskjellige prosjekter
2.120.000
Flybilletter etiopiske immigranter
350.000
Flybilletter m.m. immigranter fra arabiske land
100.000
Ayalim, unge pionerer
300.000
Sha’ar HaNegev bus chaperone
100.000
Rehabilitering av Holocaust-overleveres hus
170.000
Ethiopian National Project
200.000
Kiryat Yearim
250.000
Nitzana
250.000
New Immigrants Flights FSU
200.000
Ethiopian Children
200.000
Movement without Frontiers
75.000
Yad Sarah
168.000
Yad Vashem
60.000
TAU, Stephen Rost Inst.
24.150
Alternativa Laoleh
80.000
Joint.
100.000
Livnot U’Lehibanot
75.000
UNDERVISNING
PNIMA
165.000
Machanaim
300.000
Ulpan Chalom
380.000
HELSE
Dental Volunteers
109.805
Hadassah
120.000
Shaare Zedek
180.512
Shilo
100.000
BARN OG UNGE
Ezra FSU
100.000
Israel Association for Immigrant Children
360.000
Jerusalem Foundation
90.000
Mother to Mother
94.000
Shiluv
150.000
Totalt
6.174.992

Takk fra Hadassah

Etter styrets bevilgningsmøte, går det beskjed til alle søkere om resultatet av søknadsbehandlingen. Vi har tidligere skaffet øvelseskjøkken til et senter i en av Jerusalems fattigste bydeler. Her kommer russiske og etiopiske eldre kvinner og lærer om kosthold, morsjon, sykdomssymtomer – alle sider ved helse på sitt eget språk. De får et sosialt miljø og et hyggelig nettverk. Nå har HJH, med hjelp fra giverne, sagt ja til å gjøre noe tilsvarende for de eldre etiopiske kvinnene i Beit Shemesh, en mindre by vest for Jerusalem. Her kommer påskehilsenen fra en glad prosjektansvarlig.

Dear Eli,

I hope that you are well

I was thrilled to learn from Dvora that you had written to her, advising about the decision by your Board to help Hadassah to help the elderly Ethiopian women in Beit Shemesh. This is such an important project, and we are very excited that we will be able to move ahead with these special women. The support of our dear friends who help us to Help Jews Home is so important to us.

Pesach is a time when we remember the exodus of the People of Israel, the miraculous departure from bondage in Egypt and the long journey through the desert to the Holy Land.

Our sisters (and brothers) from Ethiopia have had their own journey, departing their difficult life in Ethiopia and coming Home to Israel.

To you and all our supporters who Help Jews Home – thank you for helping Hadassah to help women and their families here in the Holy Land.

May we all be blessed with a Happy Passover, and ongoing good friendships!

Best wishes,

Tal